ENG GEO

Search form

სიახლეები

აგრარული უნივერსიტეტის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლის სტუდეტმა, თეკლა გურგენიძემ USAID/REAP-ს მიერ გამოცხადებულ მარიამ ქუთათელიას სახელობის კონკურსში გაიმარჯვა. REAP-მა მარიამ ქუთელიას სახელობის საგრანტო პროგრამის გამარჯვებული სტუდენტები 25 იანვარს გამოავლინა, რომელთა სამეცნიერო კვლევები დაფინანსდება CNFA-ს მიერ. USAID/Georgia მარიამ ქუთელიას სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოსთვის განკუთვნილი გრანტი უკავშირდება REAP-ის ინტერნის მარიამ ქუთელიას ხსოვნას, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისის 13 ივნისის წყალდიდობის დროს.
26.01.2017
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა - "საქართველოს ტყეებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგების შეფასება, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა." ტყის რესურსების მსოფლიო სტატისტიკის მონაცემებში ტყეთსარგებლობის მარაგებისა და მოცულობების შეფასებები უკვე მოცემულია ბიომასის მარაგებში ნახშირბადის ეკვივალენტის სახით. ამიტომ, აუცილებელია, რომ განვითარებული ქვეყნების მსგავსად, საქართველოშიც ჩატარდეს ამ ტიპის კვლევები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს ტყის შემქმნელი ოთხი ძირითადი სახეობის მუხით, რცხილით, ჩვეულებრივი წაბლით და მურყნით გაბატონებული ტყის ფორმაციები, სადაც განისაზღვრება ტყეების საერთო ბიომასა და ნახშირბადი. დადგინდება მათი მარაგების განაწილება კორომის ცალკეული ფრაქციების (ღერო, ტოტი, წიწვი, ფესვი), ხნოვანების ჯგუფების (ახალგაზრდა, შუახნოვანი, მომწიფარი, მწიფე, მწიფეზე უხნესი), ტყის ძირითადი კომპონენტების (მთავარი სართული, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგის ცოცხალი საფარი, ტყის მკვდარი საფარი) და ნიადაგში მკვდარი ორგანული ნივთიერებების ბიომასები, მათში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები და წლიური ნამატი. პროექტში წარმოდგენილი იქნება კონვერსიული კოეფიციენტები - მერქნის მარაგის (მ3) კოვნერსია აბსოლიტურ მშრალ ბიომასაში (ტონა), ცალკეული ფრაქციებისა და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით.
23.01.2017
საქართველოს აგრარულმა უნივერსიტეტმა კასელის უნივერსიტეტთან (გერმანია) ერთად გაიმარჯვა ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსში. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა, ვახტანგ ლეჟავამ, კასელის უნივერსიტეტის ორგანული სოფლის მეურნეობის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ. ანგელიკა პლოგერმა და აგრარული და საბუნებისმეტყველო სკოლის დეკანმა, თეო ურუშაძემ ხელი მოაწერეს საგრანტო ხელშეკრულებას. პროექტი მიზნად ისახავს ერთობლივი სტრუქტურული სადოქტორო პროგრამის შემუშავებას მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების მიმართულებით, რომლის დასრულების შემდეგ მომზადდება ერთობლივი საპროექტო განაცხადი ინიცირებული სადოქტორო პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო დაფინანსების მისაღებად.
23.01.2017
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა "საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელება და გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე". პროექტის ბიუჯეტი 140 000 ლარი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ტუბერკულოზით დაავადებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გამოვლენა რეგიონების მიხედვით და მისი შესაძლო გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. გამოკვლევები მოგვცემს ღირებულ ინფორმაციას მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელების მარშრუტების შესახებ ქვეყნის მასშტაბით.
17.01.2017
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში აგრარული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა დიპლომების გადაცემის ცერემონია გაიმართა. კურსდამთავრებულებს სიტყვით მიმართეს ცოდნის ფონდის დირექტორმა, ანასტასია ბენდუქიძემ, პრორექტორებმა - მარინა ქარჩავამ და ნათია სამუშიამ და რექტორმა - ვახტანგ ლეჟავამ. ცერემონიის მოწვეული სპიკერი ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ნინო ზამბახიძე იყო. 2016 წელს აგრარული უნივერსიტეტი 188 ბაკალავრმა და 23-მა მაგისტრანტმა დაამთავრა.
28.12.2016
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის ინიციატივით, ახალი სასწავლო წლიდან განახლდა საველე სკოლის გასვლა სამხრეთ საქართველოში (წალკა, თეთრიწყარო). საველე სკოლაში მონაწილეობდნენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტები. საველე სკოლის (ხელმძღვანელი ნიადაგმცოდნეობის აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის დირექტორი აკად. თენგიზ ურუშაძე, მონაწილეები – ამავე ინსტიტუტის თანამშრომელი რუსუდან კახაძე და აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თამარ ქვრივიშვილი) მიზანია ნიადაგმცოდნეობის პოპულარიზაცია სტუდენტ-ახალგაზრდობას შორის. საველე სკოლის მონაწილეები გაეცნენ ყომრალ, ყომრალი-შავ, კორდიან-კარბონატულ ნიადაგებსა და შავმიწებს (მანგლისის წალკის, თეთრიწყაროს მიდამოებში). საველე სკოლის მომდევნო გასვლები იგეგმება მარშუტით გომბორისა და სურამის ქედებზე, დავით გარეჯის, მცხეთის, სტეფანწმინდის, ქუთაისის მიდამოებში, ბორჯომის ხეობასა და ლაგოდეხის ნაკრძალში.
22.12.2016
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა "ინოვაციური მეთოდების დამუშავება საქართველოსათვის ინვაზიური მავნე მწერის ბზის ალურას - Cydalima perspectalis მონიტორინგისა და კონტროლისათვის“. ინვაზიური სახეობების გავრცელება გლობალური პრობლემაა. მათი არეალი მთელ დედამიწაზე სწრაფად ფართოვდება. საქართველოს უნიკალურ ტყის ბიომრავალფეროვნებას ხშირად საფრთხეს უქმნიან ასეთი შემოჭრილი მავნე ორგანიზმები, რომლებიც ახალ პირობებში სწრაფად ადაპტირდებიან და გამოირჩევიან ძლიერი მავნეობით. მათ ახალ ტერიტორიაზე არ ჰყავთ ბუნებრივი მტრები, რომლებიც დაარეგულირებენ მავნებლის რიცხოვნობას. აღნიშნული მავნებელი საქართველოში შემოიჭრა ქალაქ სოჭიდან (სოჭში კი შემოყვა ოლომპიური თამაშებისათვის ქალაქის გასამწვანებლად შემოტანილ ბზის ნერგებს) 2013 წელს და წითელ წიგნში შეტანილი უნიკალური ენდემური სახეობის - კოლხურ ბზის დაზიანება დაიწყო. წარმოდგენილი პროექტის მიზანია მავნე მწერის ბზის ალურას გავრცელების არეალის და დაზიანების ინტენსივობის დადგენა დასავლთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, მონიტორინგისა და კონტროლის კომპლექსური ღონისძიების შემუშავება გარემოსთვის უსაფრთხო ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. პროექტის ბიუჯეტია 212 000 ლარი. პროექტის ხელმძღვანელი - აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო ინსტიტუტის ტყის დაცვის განყოფილების უფროსი არჩილ სუპატაშვილი.
22.12.2016
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა "უცხოურ გენბანკებში დაცულ მცენარეთა ადგილობრივი გენეტიკური რესურსების უნიკალური ნიმუშების მოძიება, რეგენერაცია და დახასიათება". ნიადაგურ-კლიმატური პირობების ფართო სპექტრი განაპირობებს საქართველოს კულტურული თუ ველური ფლორის მრავალფეროვნებას. ამასთან საქართველო წარმოადგენს მრავალი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების სხვადასხვა სახეობების წარმოშობის ერთ-ერთ ძირითად კერას. გენეტიკურმა ეროზიამ და სელექციური, მაღალმოსავლიანი ჯიშების გავრცელებამ ხელი შეუწყო ხალხური, ტრადიციული ჯიშების გაქრობას. გასულ საუკუნეში ჩატარებული მრავალრიცხოვანი ექსპედიციების შედეგად შეგროვებული ქართული გენეტიკური მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამჟამადაც დაცულია საერთაშორისო გენბანკებში. პროექტის ფარგლებში იგეგმება საქართველოდან სხვადასხვა პერიოდში გატანილი და უცხოურ გენბანკებში დაცული, მცენარეთა უმნიშვნელოვანეს კულტურათა გენეტიკური რესურსების უნიკალური ნიმუშების დაბრუნება, მათი ტაქსონომიური და ჯიშური იდენტიფიკაცია, დახასიათება, შეფასება, რეგენერაცია და კონსერვაცია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. იდენტიფიცირებული და დახასიათებული მასალა მნიშვნელოვნად გაამდიდრებს აგრარული უნივერსიტეტის გენეტიკური რესურსების ბანკის კოლექციებს. ამასთან, გამრავლებული მასალა და დახასიათების მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების სფეროში მომუშავე მეცნიერებისა და მცენარეთა სელექციონერებისათვის. პროექტის ბიუჯეტი - 208 880 ლარი. პროექტის ხელმძღვანელი: აგრარული უნივერსიტეტის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ბანკის (გენბანკის) მენეჯერი მარიამ ბეციაშვილი.
21.12.2016

გვერდები