ENG GEO

Search form

სიახლეები

8 მარტს საერთაშორისო კოლაბორაციის ბორდის (JEDI) გადაწყვეტილებით აგრარული უნივერსიტეტი და ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულება ერთხმად აირჩიეს კოლაბორაციის წევრად. კოლაბორაციულ შეხვედრაზე, რომელიც წელიწადში ორჯერ იმართება, აგრარული უნივერსიტეტი წარადგინა საინჟინრო-ტექნოლოგიური სკოლის დეკანმა, ზაზა მეტრეველმა, რომელმაც ისაუბრა ბოლო 1 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობა და სამომავლო გეგმების შესახებ. ასევე, საინჟინრო სკოლის მაგისტრანტმა, ოთარ ჯავახიშვილმა წარადგინა მოხსენება მის მიერ კოლაბორაციის თემატიკაზე ჩატარებულ კვლევებზე. ზაზა მეტრეველს ასევე ჰქონდა შეხვედრა იულიხის ცენტრალური ელექტროინჟინერიისა და ანალიტიკის ინსტიტუტის დირექტორთან, სტეფან ვან ვასენთან, რომელიც 2016-ის შემოდგომაზე იმყოფებოდა საქართველოში, მოინახულა კამპუსი და ჩვენი უნივერსიტეტები და კონფერენციაზე მოხსენებითაც გამოვიდა. შეხვედრისას ზაზა მეტრეველი და სტეფან ვან ვასენი შეთანხმდნენ, რომ ცენტრალური ელექტროინჟინერიისა და ანალიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი მაისის დასაწყისში ისევ ეწვევა ჩვენ უნივერსიტეტს და სტუდენტებისთვის ლექციების ფორსირებულ კურსს წაიკითხავს. ასევე, საინჟინრო სკოლის მაგისტრანტი ოთარ ჯავახიშვილი და ბაკალავრი მიქაელ გაგოშიძე გერმანული მხარის დაფინანსებით ერთი თვის განმავლობაში იულიხში, ექსპერიმენტებში მიიღებენ მონაწილეობას.
13.03.2017
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში ეწვია ფინეთის ბიოცენტრის დირექტორი, ფინეთის აკადემიის, ფინეთის კვლევის საბჭოს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი მარია მაკაროვი.
13.02.2017
აგრარული უნივერსიტეტის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სკოლის სტუდეტმა, თეკლა გურგენიძემ USAID/REAP-ს მიერ გამოცხადებულ მარიამ ქუთათელიას სახელობის კონკურსში გაიმარჯვა. REAP-მა მარიამ ქუთელიას სახელობის საგრანტო პროგრამის გამარჯვებული სტუდენტები 25 იანვარს გამოავლინა, რომელთა სამეცნიერო კვლევები დაფინანსდება CNFA-ს მიერ. USAID/Georgia მარიამ ქუთელიას სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოსთვის განკუთვნილი გრანტი უკავშირდება REAP-ის ინტერნის მარიამ ქუთელიას ხსოვნას, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა თბილისის 13 ივნისის წყალდიდობის დროს.
26.01.2017
საქართველოს აგრარულმა უნივერსიტეტმა კასელის უნივერსიტეტთან (გერმანია) ერთად გაიმარჯვა ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსში. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა, ვახტანგ ლეჟავამ, კასელის უნივერსიტეტის ორგანული სოფლის მეურნეობის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ. ანგელიკა პლოგერმა და აგრარული და საბუნებისმეტყველო სკოლის დეკანმა, თეო ურუშაძემ ხელი მოაწერეს საგრანტო ხელშეკრულებას. პროექტი მიზნად ისახავს ერთობლივი სტრუქტურული სადოქტორო პროგრამის შემუშავებას მდგრადი სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო სისტემების მიმართულებით, რომლის დასრულების შემდეგ მომზადდება ერთობლივი საპროექტო განაცხადი ინიცირებული სადოქტორო პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო დაფინანსების მისაღებად.
23.01.2017
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა - "საქართველოს ტყეებში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგების შეფასება, კონვერსიული კოეფიციენტების დადგენა." ტყის რესურსების მსოფლიო სტატისტიკის მონაცემებში ტყეთსარგებლობის მარაგებისა და მოცულობების შეფასებები უკვე მოცემულია ბიომასის მარაგებში ნახშირბადის ეკვივალენტის სახით. ამიტომ, აუცილებელია, რომ განვითარებული ქვეყნების მსგავსად, საქართველოშიც ჩატარდეს ამ ტიპის კვლევები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს ტყის შემქმნელი ოთხი ძირითადი სახეობის მუხით, რცხილით, ჩვეულებრივი წაბლით და მურყნით გაბატონებული ტყის ფორმაციები, სადაც განისაზღვრება ტყეების საერთო ბიომასა და ნახშირბადი. დადგინდება მათი მარაგების განაწილება კორომის ცალკეული ფრაქციების (ღერო, ტოტი, წიწვი, ფესვი), ხნოვანების ჯგუფების (ახალგაზრდა, შუახნოვანი, მომწიფარი, მწიფე, მწიფეზე უხნესი), ტყის ძირითადი კომპონენტების (მთავარი სართული, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგის ცოცხალი საფარი, ტყის მკვდარი საფარი) და ნიადაგში მკვდარი ორგანული ნივთიერებების ბიომასები, მათში დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები და წლიური ნამატი. პროექტში წარმოდგენილი იქნება კონვერსიული კოეფიციენტები - მერქნის მარაგის (მ3) კოვნერსია აბსოლიტურ მშრალ ბიომასაში (ტონა), ცალკეული ფრაქციებისა და ხნოვანების ჯგუფების მიხედვით.
23.01.2017
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურში გაიმარჯვა აგრარული უნივერსიტეტის პროექტმა "საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელება და გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე". პროექტის ბიუჯეტი 140 000 ლარი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს ტუბერკულოზით დაავადებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გამოვლენა რეგიონების მიხედვით და მისი შესაძლო გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. გამოკვლევები მოგვცემს ღირებულ ინფორმაციას მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელების მარშრუტების შესახებ ქვეყნის მასშტაბით.
17.01.2017

გვერდები