ENG GEO

Search form

სიახლეები

აგრარული უნივერსიტეტის მებაღეობაში პროფესიული პროგრამის მიზანია მსმენელმა თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული უნარები შეიძინოს, რათა მან შეძლოს გახდეს კვალიფიციური სპეციალისტი. პროგრამა განკუთვნილია მოქმედი მებაღეებისათვის. ლექციებს წაიკითხავენ აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორები და ზურა შევარდნაძე. საგნების ჩამონათვალი: 1. ლანდშაფტის დიზაინი 2. დეკორატიულ მცენარეთა მავნებელ-დაავადებები 3. ნიადაგმცოდნეობა 4. აგროქიმია სერტიფიკატი პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულები მიიღებენ აგრარული უნივერსიტეტისა და გარდენიას ერთობლივ სერტიფიკატს. სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა მსმენელმა თითოეულ საგანში დადებითი შეფასება მიიღოს. პროგრამისხანგრძლივობადაგრაფიკი პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 კვირას. ლექციები ტარდება კვირაში სამჯერ: სამუშაო დღეებში (ორჯერ) - 19:00 - 21:10 შაბათს 10:00 – 14:40 პროგრამისღირებულება: პროგრამის სწავლის საფასური – 600 ლარი. სწავლის საფასურის ნახევარი მსმენელმა უნდა დაფაროს სწავლის დაწყებამდე 5 დღით ადრე, ხოლო მეორე ნახევარი სწავლის დაწყებიდან 3 კვირის განმავლობაში. პროგრამის გასავლელად უნდა შეავსოთ სარეგისტრაციოფორმა: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr2IjpQCJruaQZ37zUqyR55Jiwg3B8... სწავლის დაწყებისთარიღი: 9 იანვარი, 2018 საკონტაქტოპირი: თემო გაბეჩავა ელ. ფოსტა: t.gabechava@agruni.edu.ge მობ: 577 453 945
25.12.2017
საქართველოს ნიადაგმცდონეთა საზოგადოებისა და მიხ
22.12.2017
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში გაიმართა მეექვსე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, აგროქიმიასა და მელიორაციში, რომელიც ეძღვნებოდა გამოჩენილი მეცნიერის, პედაგოგისა და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის, პროფესორ ივანე სარიშვილის დაბადებიდან 105 წლისთავს. საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოებისა და მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის ორგანიზებით კი კამპუსში ჩატარდა ნიადაგის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელშიც სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები მონაწილეობდნენ.
11.12.2017
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო საქმის მიმართულების და ჩეხეთის ბრნოს მენდელის სახელობის უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და ჩეხეთის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით, გაიმართა რეგიონალური კონფერენცია „ტყის მართვა და ბუნების კონსერვაცია საქართველოში“(Forest management and Nature Conservation in Georgia). კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ქართველი და ჩეხი პროფესორები, მეცნიერები, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სატყეო სააგენტოს და დაცული დაცული ტერიტორიების ექსპერტები და სატყეო საქმის სპეციალობის სტუდენტები. კონფერენციაზე განიხილეს დაცულ ტერიტორიებზე ტყის მართვის საკითხები, ბუნების კონცერვაციის საკითხები საქართველოში, ტყის ეკოსისტემებში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები.
27.11.2017
კახა ბენდუქიძის კვირეულის ფარგლებში, კამპუსში, გაიმართა ქართული ვაზის ჯიშების გენომის სრული სეკვენირების პროექტის შედეგების პრეზენტაცია. პროფესორმა თეგიზ ბერიძემ მიმოიხილა პროექტის მიმდინარეობის პროცესი; ია ფიფიამ წარადგინა მოხსენება თემაზე: "ქართული ვაზის როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო მევენახეობის ისტორიაში." ვაჟა ტაბიძემ კი ისაუბრა ქართული ვაზის ჯიშების გენომის სრული სეკვენირების პროექტის შესახებ. შედეგების პრეზენტაციას ესწრებოდნენ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების პროფესორები, აკადემიკოსები, მოწვეული სტუმრები და სტუდენტები.
20.11.2017
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის, პროკარიოტებისა და საფუვრების ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა ნინო გაგელიძემ მიიღო მოწვევა, ესპანეთში, მცენარეთა მეცნიერებისა და ბიოუსაფრთხოების ყოველწლიურ კონგრესზე მოხსენების სახით მონაწილეობის მისაღებად. კონგრესის თემაა "საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება მცენარეთა დასაცავად". კონგრესი ჩატარდება ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში 2018 წლის ივლისში.
17.11.2017
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ნონა ჩხაიძე მიიწვიეს ესპანეთში, მცენარეთა მეცნიერებისა და ბიოუსაფრთხოების ყოველწლიურ კონგრესზე მოხსენების სახით მონაწილეობის მისაღებად. კონგრესის თემაა "საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება მცენარეთა დასაცავად". კონგრესი ჩატარდება ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში 2018 წლის ივლისში. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ ფიტოპათოლოგები, მცენარეთა ფიზიოლოგები, მებაღეები, ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, აგრონომები და მცენარის შემსწავლელ მეცნიერებებსა და ბიოუსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე სხვა სპეციალისტები. ACPB პროფესორ ნონა ჩხაიძეს გაეცნო მის მიერ ჟურნალში "Annals of Agrarian Science" (vol.14, no. 2, 2016) გამოქვეყნებული სტატიის - "ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადება საქართველოში" - საშუალებით. აღნიშნულ სტატიაში განხილულია საქართველოში ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადების 10 წლიანი კვლევის შედეგები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი ნონა ჩხაიძე მიიწვიეს ესპანეთში, მცენარეთა მეცნიერებისა და ბიოუსაფრთხოების ყოველწლიურ კონგრესზე მოხსენების სახით მონაწილეობის მისაღებად. კონგრესის თემაა “საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება მცენარეთა დასაცავად”. კონგრესი ჩატარდება ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაში 2018 წლის ივლისში. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ ფიტოპათოლოგები, მცენარეთა ფიზიოლოგები, მებაღეები, ბიოლოგები, ბოტანიკოსები, აგრონომები და მცენარის შემსწავლელ მეცნიერებებსა და ბიოუსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე სხვა სპეციალისტები. ACPB პროფესორ ნონა ჩხაიძეს გაეცნო მის მიერ ჟურნალში ,,Annals of Agrarian Science“ (vol.14, no. 2, 2016) გამოქვეყნებული სტატიის - ,,ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადება საქართველოში“ - საშუალებით. აღნიშნულ სტატიაში განხილულია საქართველოში ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადების 10 წლიანი კვლევის შედეგები.
16.11.2017
აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულების სტუდენტებმა უნივერსიტეტის ვენახში ახალი ვაზი დარგეს. უნივერსიტეტის ვენახში სტუდენტები ყოველწლიურად ვაზის 2-2 რიგის ჩაანაცვლებენ. ჩანაცვლება ხდება ძველი, ამორტიზებული ხეების ხარჯზე, რომელიც კვლევითი მიზნებისთვის აღარ გამოდგება. ამ ეტაპზე ხორციელდება ჯიშების წორად დაგეგმვა, რაც იქნება კარგი სასწავლო ბაზა მევენახეობის სტუდენტებისთვის. აგრარული უნივერსიტეტი ყოველწლიურად იღებს მევენახეობა-მეღვინეობის პროგრამის ახალ ნაკადს. ვენახის ჩანაცვლება-გაშენება მათი სასწავლო პროცესის შემადგენელი ნაწილია.
16.11.2017
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს, ათასწლეულის
16.11.2017
მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში დაიწყო სასწავლო პროცესი ვეტერინარი ტექნიკოსის სასერტიფიკატო პროფესიულ პროგრამაზე. ვეტერინარი ტექნიკოსის პროფესიული პროგრამა შემუშავებულია „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტსა და „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოს“ (MCA-G) შორის გაფორმებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში. პროგრამა ორიენტირებულია ვეტერინარიაში შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე და კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი ადამიანური რესურსის განვითარებაზე. პროგრამის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს აგრარული უნივერსიტეტის პარტნიორის - ვეჰენინგენის უნივერსიტეტის და მისი კვლევითი ცენტრის (Wageningen University and Research Centre) ექსპერტებმა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია როგორც ძირითადი თეორიული საკითხების სწავლება, ასევე, პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება, რომლის შედეგად სტუდენტები შეიძენენ/აიმაღლებენ ვეტერინარი ტექნიკოსისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან შემდეგ მოდულებს: • ცხოველთა ბიოლოგიური თავისებურებები
 • ცხოველთა არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა • ცხოველთა გადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა • შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი და კატა) დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
 • ვეტერინარული ქირურგია
 • ფარმაკოლოგია
 • პირველადი გადაუდებელი ვეტერინარული დახმარება და კრიტიკული მდგომარეობის მართვა • მეანობა და გინეკოლოგია • კომპიუტერული უნარები • საწარმოო პრაქტიკა პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტები მიიღებენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული ვეტერინარი ტექნიკოსი (Certified Veterinary Technician). „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა შესაბამისი სასწავლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის და ლაბორატორიების აღჭურვილობის განახლების მიზნით. თანამედროვე მოწყობილობებით აღიჭურვა ვეტერინარიის 4 სასწავლო ლაბორატორია, სადაც პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ პრაქტიკული უნარები.
03.11.2017

გვერდები