ENG GEO

Search form

სიახლეები

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ პროგრამაზე - სერტიფიცირებული აგრობიზნესის მენეჯერი. პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან ძირითად საკითხებს და იმუშავებენ სხვადასხვა პროექტებზე. მოდულების ჩამონათვალი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან შემდეგ მოდულებს: აგრობიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, გადასახადები, ფინანსები, ბიუჯეტირება, ბიზნეს-გეგმა) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროტექნოლოგია ხეხილოვანი კულტურების გაშენება და მოვლა ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გაშენება და მოვლა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აღება-შენახვის ტექნოლოგია აგრომექანიზაცია საწარმო პრაქტიკა კომპიუტერული უნარები სერტიფიკატი პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულები მიიღებენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული აგრობიზნესის მენეჯერი (Certified Agribusiness Manager). სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა გავლილ მოდულებში დადებითი შეფასების მიღება.
21.08.2017
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიულ პროგრამაზე ვეტერინარიაში. პროგრამა შემუშავებულია ვახენინგენის უნივერსიტეტის (Wageningen University and Research) საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად. პროგრამის ფარგლებში მსმენელები შეისწავლიან ვეტერინარიის ძირითად საკითხებს და იმუშავებენ სხვადასხვა პროექტებზე. მოდულების ჩამონათვალი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან შემდეგ მოდულებს: • ცხოველთა ბიოლოგიური თავისებურებები • ცხოველთა არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა • ცხოველთა გადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა • შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი და კატა) დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა • ვეტერინარული ქირურგია • ფარმაკოლოგია • პირველადი გადაუდებელი ვეტერინარული დახმარება და კრიტიკული მდგომარეობის მართვა • მეანობა და გინეკოლოგია • კომპიუტერული უნარები • საწარმოო პრაქტიკა სერტიფიკატი პროგრამის წარმატების დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულები მიიღებენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული ვეტერინარი ტექნიკოსი (Certified Veterinary Technician). საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ვეტერინარი ტექნიკოსი არის პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიული დიპლომი ან სერტიფიკატი. სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა გავლილ მოდულებში დადებითი შეფასების მიღება. პროგრამა განკუთვნილია • მოქმედი ვეტერინარებისათვის, რომლებსაც სურთ საკუთარი ცოდნის განახლება და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება • სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირთათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ მიიღონ კვალიფიკაცია ვეტერინარიაში • ნებისმიერი პირისათვის 16 წლიდან პროგრამის ხანგრძლივობა პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 9 თვეს.
16.08.2017
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს, ათასწლეული
15.08.2017
ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტმა მოიპოვა ერთობლივი გრანტი "ახალი ბიოდეგრადირებადი კატი­ონური პოლიმერები არგინინისა და სპერმინის საფუძველზე - სამე­დიცინო დანიშნულების მრავალ­ფ­ნქციური ბიომასალები". პროექტი მიმართულია ახალი, დადებითად დამუხტული, ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების (პოლიკატიონების) სინთეზსა და კვლევაზე. ასეთ პოლიმერებს აქვთ მაღალი პოტენციალი თერაპიასა და ბიოინჟინერიაში გამოყენებისათვის. გრანტი ორწლიანია და მისი ბიუჯეტი 70 000 აშშ დოლარს შედადგენს.
09.08.2017
გამომცემლობა ELSEVIER-მა გამოსცა ახალი წიგნი Clay-Polymer Nanocomposites, რომლის მე-7 თავი (Chapter 7: Bionanocomposites) დაწერილია ბარსელონას ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ ჯორდი პუიჯალისა (Jordi Puiggalí) და აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორ რამაზ ქაცარავას მიერ. თავი ეძღვნება ბუნებრივი და სინთეზური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების საუძველზე მიღებულ კომპოზიციურ მასალებს, რომლებიც შეიცავენ ნანო-შემავსებლებს, მათ შორისაა ბაქტერიოფაგებისა და ვერცხლის ნანონაწილაკების შემცველი ბაქტერიციდული ნანოკომპოზიტები.
09.08.2017
აგრარული უნივერსიტეტის მხარდაჭერით მყარი სხეულების კვლევის მაქს პლანკის ინსტიტუტთან ერთად ჩატარებული კვლევისთვის, უნივერსიტეტის რექტორმა ვატო ლეჟავამ აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიის მიმართულების სტუდენტ ზვიად კაჭარავას გადასცა სერთიფიკატი და გერმანული მხარის მიერ დაწესებული ფულადი პრემია. კვლევა ეხებოდა საწვავი ელემენტებისათვის (Fuel Cell), რომელიც წარმოადგენს ალტერნატიული ენერგიის წყაროს, პოლიმერელექტროლიტური მემბრანების განვითარებას. კვლევა ჩატარდა ქიმიის მიმართულების ასოც. პროფ. გიორგი ტიტვინიძის ჯგუფში. ზვიად კაჭარავამ წარმატებით მოახდინა ერთ-ერთი პერსპექტიული მასალის (პოლისულფონი s360) სინთეზის ოპტიმიზაცია, რამაც ახალი ბიძგი მისცა ამ მიმართულებით კვლევების გააქტიურებას. ამ მსოფლიო მნიშვნელობის კვლევაში აგრარული უნივერსიტეტიც აქტიურად იქნება ჩართული. აღსანიშნავია, რომ მოცემული სამუშაო შევიდა ზვიადის სენიორ პროექტშიც და უახლოეს მომავალში ამ მასალაზე მომზადდება პუბლიკაცია. ზვიად კაჭარავა აგრარული უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამაზე აგრძელებს სწავლას, მაგისტრატურის პერიოდში მოხდება მისი მივლინება მყარი სხეულების კვლევის მაქს პლანკის ინსტიტუტში (შტუტგარტი, გერმანია), ხარჯებს აანაზღაურებს გერმანული მხარე.
09.08.2017
აგრარული უნივერსიტეტის კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის პროგრამის სტუდენტი სოფო კურტანიძე სწავლას იტალიაში, პადოვას უნივერსიტეტში გააგრძელებს. სოფო "Biotechnologies for Food Science" სამაგისტრო პროგრამაზე ისწავლის და მას იტალიის მთვრობა სრული სტიპენდიით უზრუნველყოფს.
06.08.2017

გვერდები