ENG GEO

Search form

Highlight

საქართველოს აგრარულმა უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო პროფესიული განათლების ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციასა და გამოფენაში “პროფესიები მომავლისთვის”. ღონისძიება გაიმართა 31 ოქტომბერს და მისი ძირითადი მიზანი იყო პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, ასევე, ათასწლეულის განვითარების ფონდის საგრანტო პროექტების ფარგლებში განხორციელებული ახალი პროფესიული პროგრამების გაცნობა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოსთან (MCA-G) გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ ფარგლებში ნერგავს 3 ახალ პროფესიულ პროგრამას მევენახეობა-მეღვინეობის, ვეტერინარიის და აგრობიზნესის მიმართულებით. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო როგორც ახალი პროგრამები, ასევე კულინარიის აკადემია, რომელიც ერთ-ერთი წარმატებული პროფესიული კურსია. უნივერსიტეტმა ასევე წარმოადგინა პროექტის ფარგლებში ახალი პროფესიული პროგრამებისთვის შეძენილი მოწყობილობა და კულინარიის აკადემიის სტუდენტების მიერ დამზადებული დესერტი. ღონისძიების სტუმრებმა - სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულების მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს ღვინის დეგუსტაციის, ლაბორატორიული ანალიზის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ტესტირების კონკურსში. გამარჯვებულებს გადაეცათ აგრარული უნივერსიტეტის სამახსოვრო საჩუქრები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილმა პარტნიორმა კომპანიამ Adjara Group Hospitality, გაიმარჯვა საკონკურსო ნომინაციაში “საუკეთესო ბიზნეს-პარტნიორი”. Adjara Group Hospitality აქტიურად თანამშრომლობს და ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტთან და უნივერსიტეტის კულინარიის აკადემიასთან ერთად. კომპანია არის კულინარიის აკადემიის კურსდამთავრებულების ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელი. „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა ახალი პროფესიული პროგრამებისთვის საჭირო სასწავლო ინფრასტრუქტურის და ადამიანური რესურსის განვითარების მიმართულებებით. სასწავლო პროგრამები შემუშავებულია საქართველოს განათლების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით და მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ერთ-ერთ წამყვანი - ვახენინგენის უნივერსიტეტის აქტიური ჩართულობით.
03.11.2017
მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში დაიწყო სასწავლო პროცესი აგრობიზნესის მენეჯერის სასერტიფიკატო პროფესიულ პროგრამაზე. აგრობიზნესის მენეჯერის პროფესიული პროგრამა შემუშავებულია „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტსა და „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოს“ (MCA-G) შორის გაფორმებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში. პროგრამა ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობის სფეროში შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე და კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი ადამიანური რესურსის განვითარებაზე. პროგრამის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს აგრარული უნივერსიტეტის პარტნიორის - ვეჰენინგენის უნივერსიტეტის და მისი კვლევითი ცენტრის (Wageningen University and Research Centre) ექსპერტებმა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია როგორც ძირითადი თეორიული საკითხების სწავლება, ასევე, პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება, რომლის შედეგად სტუდენტები შეიძენენ/აიმაღლებენ აგრობიზნესის მენეჯმენტისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, შეძლებენ მართონ საოჯახო ფერმერული მეურნეობა. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან შემდეგ მოდულებს: ○ აგრობიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, გადასახადები, ფინანსები, ბიუჯეტირება, ბიზნეს-გეგმა)
 ○ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების აგროტექნოლოგია ხეხილოვანი კულტურების გაშენება და მოვლა
 ○ ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების გაშენება და მოვლა ○ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აღება-შენახვის ტექნოლოგია ○ აგრომექანიზაცია ○ კომპიუტერული უნარები ○ საწარმო პრაქტიკა პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტები მიიღებენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული აგრობიზნესის მენეჯერი (Certified Agribusiness Manager). „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა შესაბამისი სასწავლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის და ლაბორატორიების აღჭურვილობის განახლების მიზნით, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ პრაქტიკული უნარები.
03.11.2017
მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტში დაიწყო სასწავლო პროცესი ვეტერინარი ტექნიკოსის სასერტიფიკატო პროფესიულ პროგრამაზე. ვეტერინარი ტექნიკოსის პროფესიული პროგრამა შემუშავებულია „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტსა და „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოს“ (MCA-G) შორის გაფორმებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში. პროგრამა ორიენტირებულია ვეტერინარიაში შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე და კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი ადამიანური რესურსის განვითარებაზე. პროგრამის შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს აგრარული უნივერსიტეტის პარტნიორის - ვეჰენინგენის უნივერსიტეტის და მისი კვლევითი ცენტრის (Wageningen University and Research Centre) ექსპერტებმა. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია როგორც ძირითადი თეორიული საკითხების სწავლება, ასევე, პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელება, რომლის შედეგად სტუდენტები შეიძენენ/აიმაღლებენ ვეტერინარი ტექნიკოსისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან შემდეგ მოდულებს: • ცხოველთა ბიოლოგიური თავისებურებები
 • ცხოველთა არაგადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა • ცხოველთა გადამდები დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა • შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი და კატა) დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
 • ვეტერინარული ქირურგია
 • ფარმაკოლოგია
 • პირველადი გადაუდებელი ვეტერინარული დახმარება და კრიტიკული მდგომარეობის მართვა • მეანობა და გინეკოლოგია • კომპიუტერული უნარები • საწარმოო პრაქტიკა პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში სტუდენტები მიიღებენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული ვეტერინარი ტექნიკოსი (Certified Veterinary Technician). „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა შესაბამისი სასწავლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის და ლაბორატორიების აღჭურვილობის განახლების მიზნით. თანამედროვე მოწყობილობებით აღიჭურვა ვეტერინარიის 4 სასწავლო ლაბორატორია, სადაც პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ პრაქტიკული უნარები.
03.11.2017
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის „საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები“ დოქტორანტმა, ქიმიისა და მოლეკულური ინჯინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ–თანამშრომელმა თენგიზ ქანთარიამ მსოფლიო კონგრესში “ბუნებრივ ნაერთთა ფარმაკოლოგია და ქიმია“ (World Congress on Pharmacology & Chemistry of Natural Compounds, 09-11 October, 2017, Tbilisi, Georgia) გაიმარჯვა ნომინაციაში „საუკეთესე სასტენდო მოხსენება (პოსტერი)“ და დაჯილდოვდა სპეციალური სერტიფიკატით. დოქტორანტის მოხსენებაში სახელწოდებით „Synthesis of new 1,2,3-triazole cycles-containing biodegradable clicking polyesters for potential biomedical applications“ ასახული იყო სადოქტორო კვლევის უახლესი შედეგები. პროფ. რამაზ ქაცარავას ხელმძღვანელობით, ახალგაზრდა მკვლევარმა „კლიკ-ქიმიის“ გამოყენებით პირველად მიიღო ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერები, ე.წ. „კლიკ-პოლიესტერები“, რომლებიც პერსპექტიულია ბიოსამედიცინო გამოყენებისათვის ბიომასალების სახით.a
02.11.2017
სატყეო საქმის დოქტორანტი ბექა ბერძენიშვილი (ხელმძღვანელი პროფ. ნატო კობახიძე), რომელიც ამავდროულად თბილისის ბოტანიკური ბაღის თანამშრომელია, აგრარული უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორ გიორგი ქავთარაძესთან ერთად იმყოფებოდა ბარსელონაში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე ERA-NET Sumforest Conference "Bridging research, policy and practice for sustainable forest management", სადაც წარადგინა თეზისი და პოსტერი, თემაზე ,,საქართველოს ენდემური მერქნიანი მცენარეების იდენტიფიკაციის პრობლემები". თეზისების და პოსტერების შერჩევა მოხდა საერთაშორისო კონკურსის გზით, მთლიანობაში გამოვლინდა 25 გამარჯვებული ახალგაზრდა მკვლევარი მსოფლიოს 10 ქვეყნიდან. კონფერენცია ორგანიზებული იყო ევროპის სატყეო ინსტიტუტის (EFI) მიერ, ევრო კავშირის დაფინანსებით განხორციელებული საერთაშორისო პროექტის დაკვნით ფაზაში (FP 7 ERA-NET project Sumforest), რომელიც ორიენტირებული იყო ტყის მდგრადი მართვის მიმართულებით კვლევების კოორდინაციაზე და შესაძლებლობების გაძლიერებაზე ევროპის, ასევე აღმოსავლეთ პარტიორობის ქვეყნებში. საქართველოდან პროექტის პარტნიორი იყო აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი. www.sumforest.org
02.11.2017
საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში, ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის ორგანიზებით, დაცული ტერიტორიების და ეროვნული სატყეო სააგენტოს მხარდაჭერით გაიმართა ღონისძიება მე-4 ევროპის ტყეების კვირეულის ფარგლებში. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ინსტიტუტის ახალგაზრდა მკვლევარის მიერ მომზადებული ახალი პუბლიკაციების პრეზენტაცია (იხ. ბმული http://agruni.edu.ge/ge/node/1668), გაკეთდა სკოლის მოსწავლეების თემატური ნახატების გამოფენა, ასევე 30-მდე სკოლის მოსწავლისთვის მოეწყო ტური კამპუსში და პოპულარული-შემეცნებითი ლექციები. ღონისძიების დასასრულს მოსწავლეებისთვის გაიმართა სახალისო ვიქტორინა „იცით თუ არა?“, რის შემდეგაც ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ თითოეულ მათგანს გადაეცათ ნორჩი მეტყევის სპეციალური სიგელი ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. „ევროპის ტყეების კვირეული“, რომელიც 2008 წლიდან იმართება გაეროს ეკონომიკური კომისიის, ტყისა და ტყის მრეწველობის კომიტეტის (COFFI) და სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ევროპის სატყეო კომისიის (EFC) ორგანიზებით, მიზნად ისახავს ახალგაზრდა თაობაში ტყეების მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და მეტყევის პროფესიის პოპულარიზაციას. წელს გაიმართა რიგით მე-4 ღონისძიება სლოგანით ,,ტყეები ჩვენი საერთო სიკეთე“, რომელსაც საქართველო შეუერთდა პირველად (http://www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/en/).
25.10.2017
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში გაიმართა გერმანიის ფოლქსვაგენის VW-88504 სამწლიანი (01.02.2015-31.01.2018 წწ) საგრანტო პროექტის „სოფლების საერთო საძოვრების კოლექტიური გამოყენება და კონფლიქტები - პრობლემის შედარებითი კვლევები აზერბაიჯანსა და საქართველოში“ შედეგების წარდგენა (შემსრულებლები: საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, გერმანიის გრაიფსვალდის უნივერსიტეტი და აზერბაიჯანის სასოფლლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, პროექტის საერთო ხელმძღვანელი - პროფ. ფოლკერ ბეკმანი, საქართველოს ჯგუფის ხელმძღვანელები - პროფ. ალექსანდრე დიდებულიძე და პროფ. თეო ურუშაძე). პროექტის ძირითადი შემსრულებლები იყვნენ უნივერსიტეტის დოქტორანტები მ.მერაბიშვილი, ზ.ბრეგვაძე და ბ.იმნაძე, რომლებიც უზრუნველყოფილნი იყნენ მაღალი სტიპენდიებით, აპარატურის შესაძენად და ხანგრძლივი საველე სამუშაოების ჩასატარებლად განკუთვნილი თანხებით. შეხვედრას ესწრებოდა 40-მდე მეცნიერი, სამინისტროებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელი, ფერმერი და სტუდენტი.
23.10.2017
მაგისტრატუის სამი სტუდენტი გერმანიაში გაემგზავრება. აგრარული უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური სკოლის ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულების მაგისტრატურის სტუდენტები - მიქაელ გაგოშიძე, ოთარ ჯავახიშვილი და დავით კორძაია 20 ოქტომბერს მიემგზავრებიან გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტში ექსპერიმენტებში მონაწილეობის მისაღებად. ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ჯგუფი (ზაზა მეტრეველი, აკაკი ფაღავა, მიქაელ გაგოშიძე, ოთარი ჯავახიშვილი) არიან JEDI საერთაშორისო კოლაბორაციის წევრები და ჩართული არიან ამ თემატიკით მიმდინარე კვლევებში. მიქაელის და ოთარის მივლინება იულიხში რიგით მეოთხეა, ხოლო დავითი პირველად მიიღებს მონაწილეობას ექსპერიმენტულ კვლევებში. ვიზიტი სრულად ფინანსდება გერმანული მხარის მიერ.
11.10.2017
აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო მიმართულების მაგისტრანტმა და ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერმა ლადო ბასილიძემ, რომელიც ამავდროულად მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციაში - „სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო (RCDA)”, ტყის არამერქნული რესურსების სპეციალისტის პოზიციაზე, ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პროგრამის (ENPARD) და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, დაამუშავა და გამოსცა პრაქტიკული სახელმძღვანელო ბროშურა: "ტყის არამერქნული პროდუქტებიდან შემოსავლების მიღების შესაძლებლობები". პუბლიკაცია წარმოადგენს სასოფლო თემებისთვის და სხვა დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ტყის არამერქნული პროდუქტების საშუალებით დამატებითი შემოსავლის მიღების გზამკვლევს. მასში განხილულია ტყის ძირთადი ხილ-კენკროვანი არამერქნული პროდუქტების ბოტანიკური მახასიათებლები, გეოგრაფიული გავრცელება და მათი კომერციული გამოყენების შესაძლებლობები.
10.10.2017
5 ოქტომბერს კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვის ტრადიციული Welcome Party ჩატარდა. საღამოზე თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების რექტორმა ვატო ლეჟავამ ადგილობრივ ოლიმპიადაში მიღწეული წარმატებისთვის და საერთაშირისო ოლიმპიადაში მინაწილეობისთვის, პირველკურსელები - გიორგი ბუთბაია, ირაკლი შალიბაშვილი, ალექსანდრე ფიჩხაძე, ელენე კრავიშვილი და ლუკა ხიზანიშვილი სასწავლო გრანტებით დააჯილდოვა. ასევე, კახა ბენდუქიძის ცოდნის ფონდისგან ერთწლიანი სასწავლო გრანტი გადაეცა თავისუფალი უნივერსიტეტის 8-ვე პროგრამის ყველაზე მაღალქულიან პირველკურსელს: ბიზნესის სკოლა - ლუკა ზაქარაშვილი, გიორგი კვენეტაძე; აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი - ანი შუბითიძე; სამართლის სკოლა - ალექსანდრე ბოჭორიშვილი; MACS პრორგამირება - დაჩი კურცხალია; MACS ინჟინერია - მირიან მირიანაშვილი; ფიზიკის სკოლა - მარიამ არუსტაშვილი; მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა - მარიამ შანშაშვილი; VADS - ელიზავეტა ბოკერია. კერძო კომპანიებმა კი აგრარული უნივერსიტეტის მაღალქულიან სტუდენტებს სრულად დაუფინანსეს პირველი კურსის სწავლის საფასური: ეფეს საქართველო - ლუდსახარში ნატახტარის რჩეული გახდა საინჟინრო-ტექნოლოგიური სკოლის სტუდენტი - ჯაბა მარგალიტაშვილი. აჭარა ჯგუფი, ქართული სასტუმროების ბრენდმა, Rooms Hotels-მა სწავლა დაუფინანსა აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტს - ანა ნარინდოშვილს. საათებისა და აქსესუარების მაღაზიათა ქსელმა თაიმსმა საჩუქრები გადასცა - ლუკა ზაქარაშვილს, გიორგი კვეტენაძეს, მარიამ შანშაშვილს და ნინო ბერიშვილს. TBC ბანკმა სასწავლო გრანტი გადასცა აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლის სტუდენტს - ნინო ბერიშვილს და თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლის სტუდენტს - ხატია ჭალიძეს. ასევე, Price Waterhouse Coopers-მა სწავლა დაუფინანსა აგრარული უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების სტუდენტს - მერაბ მახათაძეს. Welcome 2017 წარმოადგინა პროექტმა ვიცი-მ ჯეოსელისგან. შესაბამისად, მაღალქულიანი სტუდენტები ჯეოსალმეაც დააჯილდოვა. ახალი მოდელის iPhone მიიღეს დაჩი კურცხალიამ და ანა ნარინდოშვილმა. უნივერსიტეტების კანცლერმა, ალექსანდრე კაჭარავამ და სტუდენტებთან ურთირთობის კოორდინატორმა, შაკო თავაძემ სამასხოვრო პრიზებით დაჯილდოვეს საველე პრაქტიკის ფოტოკონკურსში გამარჯვებული სტუდენტები: საველე საქმიანობის ამსახველი ფოტო - ანა ნეფარიძე; ფოტო თავისუფალ თემაზე - მარია ანტონიანი; ჟიურის სიმპათია - ნანა ეჯიბია. Welcome Party-ზე დაუკრეს: Bedford Falls, არა-მ და აჩო შენგელიამ (SHNGL). საღამო მიყავდათ სტუდენტებს, რატი პერტიას და ლაიმა წურწუმიას. უნივერსიტეტების ადმინისტრაცია მადლობას უხდის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს თანამშრომლობისთვის და სტუდეტების თანადაფინანსებისთვის. #welcome2017 #freeuni #agruni
06.10.2017

გვერდები