ENG GEO

Search form

პუბლიკაციები

ჟურნალი „აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე“ (Annals of Agrarian Science), რომელიც საქართველოში საუკეთესო სამეცნიერო ჟურნალების რეიტინგში (H-ინდექსი Google Scholar პროგრამის მიხედვით) საუკეთესო ოთხეულშია, დაფუძნდა 2003 წელს, აკადემიკოს თენგიზ ურუშაძის (ჟურნალი მთავარი რედაქტორი) ინიციატივით. ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილეები არიან მეცნიერები იაპინიიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან, ჩილედან და სომხეთიდან. სარედაქციო საბჭო აერთიანებს მეცნიერებს სომხეთიდან, ავსტრიიდან, აზერბაიჯანიდან, ჩილედან, საქართველოდან, გერმანიიდან, უნგრეთიდან, ინდოეთიდან, იტალიიდან, ინგლისიდან, რუსეთიდან, ესპანეთიდან, თურქეთიდან, და უკრაინიდან. დაარსებიდან დღემდე გამოცემულია 59 ნომერი 1600-ზე მეტი სტატიით.

2016 წლიდან ჟურნალი წამყვანი საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობა ELSEVIER-ის ფარგლებში გამოიცემა. „ელსივერში“ შესვლამდე ჟურნალის ძირითადი რუბრიკები იყო: აგრონომია და აგროეკოლოგია,  ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა, აგროინჟინერია, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგია, ვეტერინარია და მეცხოველეობა, მეტყევეობა და ეკონომიკა. ამჟამად, ჟურნალის ძირითადი რუბრიკებია – აგრარული და ბილოგიური მეცნიერებანი; ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია; ინჟინერია, გარემოს დაცვის მეცნიერებანი. ჟურნალის ELSEVIER-თან თანამშრომლობა შესაძლებელი გახდა რუსთაველის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონკურსის საფუძველზე. კერძოდ, საწყის ეტაპზე, საქართველოს მასშტაბით, კონკურსში მონაწილეობდა 65 ჟურნალი, რომელთაგან, საბოლოოდ, ELSEVIER-ის პლატფორმაზე განსათავსებლად შერჩეულ იქნა 2 ჟურნალი „აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე" და ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი.

ELSEVIER-თან თანამშრომლობამ გაზარდა ჟურნალის ცნობადობა მსოფლოს მასშტაბით. „ელსივერში” შესვლის შემდეგ 2 წლის მანძილზე მრავალი სტატიის ავტორმა მიღო 100-მეტი მოწვევა საერთაშორისო კონფერენციებში, კონგრესებში და სხვ. მონაწილეობის შესახებ (ორგანიზატორების ხარჯებით). ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნების შემდგომ, ავტორთა ნაწილმა მიიღო ცნობილი გერმანული გამომცემლობა „ლამპერიტი“-ს სტატიების ცალკე წიგნად გამოცემის შეთავაზება. ამ გზით, უკვე დაიბეჭდა 6 წიგნი, 2 კი გადაცემულია დასაბეჭდად.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომლებმა 2013 წლის 1 იანვრიდან დღემდე გამოქვეყნებული აქვთ შემდეგი სამეცნიერო - კვლევითი წიგნები, ნაშრომები და მონოგრაფიები, სულ 105:

 • ემზარ ლომიძე, გიორგი ადამია. „სასკოლო ქიმიური ცდების მეთოდიკები“. (მეთოდური დანამატი კომპლექტისათვის „ქიმიური რეაქტივების ნაკრები სკოლის ლაბორატორიისათვის“). GT-gruop. თბილისი 2013 წელი.
 • მარლენ გორდეზიანი, გია ხატისაშვილი, თამარ ვარაზი, მარიცა ყურაშვილი, გიორგი ადამია, მარინა ფრუიძე " ქსენობიოქიმიის ზოგადი კურსი" საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა,თბილისი 2018 წელი.  
 • Vladimer Baramidze, Andro Khetereli, Mosbah Kushad, Identification and Control of major Diseases and Insects Pests of vegetables and melons in Georgia. Guidebook ISBN 978-9941-0-8065- 4, Publishing / Texas AM, Agricultural University of Georgia (2016)
 • მამუკა ბენაშვილი, დიმიტრი ნატროშვილი. პროფესიული საგაანათლებლო რესურსი - აგრომექანიზაცია, თბილისი 2018 წ.
 • Tengiz Beridze - Satellite DNA. Springer, 2014
 • ლობჟანიძე, მზ., ბერუაშვილი, მ., გაგოშიძე, გ. „მცენარეთა დაცვა“ -  მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსის ელექტრონული სახელმძღვანელო, თბილისი, 2015
 • ხეთერელი ა. ბერუაშვილი მ.  მრავალწლიანი კულტურების დაავადებების ატლასი, UNDP, თბილისი, 2015
 • ხეთერელი ა. ბერუაშვილი მ. შენგელია ნ. ლობჟანიძე. მზ., სამადაშვილი ც., "მარცვლეული და პარკოსანი კულტურების აგროტექნოლოგიური ატლასი", UNDP, თბილისი, 2015
 • ბიწაძე ნ. ჯორჯაძე ა. ხაზარაძე რ. პავლიაშვილი ქ. ბერუაშვილი მ. "მიკოლოგიური კოლექციის კატალოგი 1857-2018", თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, თბილისი, 2018
 • მირველაშვილი მ. უჯმაჯურიძე ლ. ბერუაშვილი მ. "გარდამავალი პერიოდი ანუ როგორ დავიწყოთ ყურძნის ბიოწარმოება".  ბროშურა, თბილისი, 2018
 • დ. მაღრაძე, ი. მდინარაძე, რ. ჭიპაშვილი, ე. აბაშიძე, შ. კიკილაშვილი, მ. ბარათაშვილი, მ. ვიბლიანი, ლ. ხარიტონაშვილი, ნ. ბიწაძე - სკრის კოლექციის ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგი,  თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2017; D. Maghradze, I. Mdinaradze, R. Chipashvili, E. Abashidze, Sh. Kikilashvili, M. Baratashvili, M. Vibliani, L. Kharitonashvili, N. Bitsadze - Ampelographic Catalogue of Grape Varieties from Skra Collection, Free and Agricultural Universities press, Tbilisi, 2017 (GEO) 
 • ორგანული სოფლის მეურნეობა, რედ. თეო ურუშაძე, მარიამ ჯორჯაძე, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, თბილისი, 2017.
 • ნ. ბარამიძე, ზ. წყარუაშვილი, მ. ხუციშვილი, ი. გუჯაბიძე, "თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები", თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 2018.
 • ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე, ე. ელიზბარაშვილი. ჰეტეროციკლური ნაერთების ქიმია. თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013. 182 გვ.
 • ე. ელიზბარაშვილი. ქიმია ყველასათვის. თბილისი: ინტელექტი, 2013.  ISBN 9789941446658
 • ე. ელიზბარაშვილი. პატივისცემით ქიმიას.  თბილისი: ინტელექტი, 2015. ISBN 9789941458033
 • მ. სეხნიაშვილი, ა. შურღაია, ე. ელიზბარაშვილი. მასწავლებლის წიგნი. თბილისი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2015. ISBN 978-9941-0-7734-0 
 • ე. ელიზბარაშვილი. ქიმიური ექსპერიმენტის ტექნიკა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, უნივერსალი. 2016. ISBN 978-9941-22-918-3
 • გ. ხატისაშვილი, ე. ლომიძე, ე. ელიზბარაშვილი. სახალისო ქიმიური ექსპერიმენტები. თბილისი, საქართველოს მაცნე. 2017.
 • ლ. თორთლაძე, დ. ხელაია, თ. ყურაშვილი, მ. ნათიძე, თევზის და თევზის პროდუქტების ვეტერინარული სანიტარული ექსპერტიზა. თბილისი, 2013.გ. 120
 • Интенсификация производства говядины в молочном скотоводстве (Монография). თბილისი, 2013 с. 384
 • თუშეთის მეცხოველეობის არსებული მდგომარეობა და განვითარება. საქართველოს ეროვნული აკადემია. თუშეთი.  თბილისი, 2014. გ. 141-157
 • ცხოველთა მოვლა-მოშენების საკითხები საქართველოში (მონოგრაფია). თბილისის ტექნიკური უნივერსტიტეტი, 2018, გვ. 185
 • თ. კანდელაკი, მ. ხოშტარია, რესურსეფექტიანობა ხის დამამუშავებელ ინდუსტრიაში, სარეკომენდაციო, სადემონსტრაციო - საჩვენებელი სახელმძღვანელო" ევროგაეთიანების ქვეყნების გამოცდილება ქართველ მეწარმეებს", ევროგაერთინება, რერამი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. თბილისი, 2016. გამომცემლობა-"საჩინო", 96გვ.
 • რუსულ - ქართული აგროსაინჟინრო ტერმინოლოგიური და განმარტებითი ენციკლოპედიური ლექსიკონი, გამომცემლობა „ალიონი“, ბათუმი, 2016, 280 გვ.
 • ტექნიკური პროგრესი, ეკონომიკური  კვლევების ეფექტურობა და მანქანების დეფიციტური დეტალების აღდგენის ალტერნატიული ტექნოლოგიები, გამომცემლობა „ დეგაპრინტი“, თბილისი, 2017, 93 გვ.
 • თანამედროვე მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაციისათვის მანქანების საიმედოობის გაზრდის მიზნით, გამომცემლობა „დეგაპრინტი“, თბილისი, 2018, 148 გვ.
 • ა. ხეთერელი, მ. ბერუაშვილი, ნ. შენგელია, მზ. ლობჟანიძე, ც. სამადაშვილი, "მარცვლეული  და  პარკოსანი  კულტურების  აგროტექნოლოგიური  ატლასი". საქართველო,  2015.
 • მზ. ლობჟანიძე, ავტორების ჯგუფი, "ეკოლოგიური  სოფლის  მეურნეობა".  თბილისი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2017. 
 • მ. ნათიძე, ს. რიგვავა, ლ. მაკარაძე, ნ. ფირანიშვილი, ლ. ღვალაძე."ჯილეხის ეპიდემიოლოგია და პრევენცია", გამომცემლობა "გ.დალაქიშვილი", თბილისი, 2014.
 • თ. ყურაშვილი, ლ. მაკარაძე, ლ. ციცქიშვილი, ი. ბარათაშვილი, .ბუკლეტი "ცხოველთა ტუბერკულოზი", გამომცემლობა "პრინტ ოფისი", .თბილისი, 2018.
 • დიდებულიძე ა., კონჯარია მ., მიდელაშვილი ე., ელექტრული მიკრომანქანები. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. თბილისი, 2017.
 • რ. მდივანი, ლ. მოსიაშვილი, "შეარჩიე საუკეთესო, პოზიტიური სელექცია ფერმერულ მეურნეობებში შენახული სათესლე კარტოფილის გასაუმჯობესებლად", 2018
 • რ. მდივანი, ლ. მოსიაშვილი, "შეარჩიე საუკეთესო, პოზიტიური სელექცია ფერმერულ მეურნეობებში შენახული სათესლე კარტოფილის გასაუმჯობესებლად", 2018
 • მურვანიძე მ., ყვავაძე ერ., ბაღათურია ნ., ელიავა ი., არაბული თ., ჩალაძე გ., მუმლაძე ლ.,კარიერებისა და ნაყარების კოლონიზაცია უხერხემლო ცხოველების მიერ (ჭიათურის მანგანუმის საბადო), გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი, 2013.
 • Henkel W, Muskhelishvili G, Nigatu D, Sobetzko P (2017) DNA from a coding perspective. In: Information and Communication Theory in Molecular Biology. M. Bossert (ed.) DOI 10. 1007/978-3-319-54729_12
 • Mehandziska S, Petrescu M, Muskhelishvili G (2017) Isolation of RNA polymerase supramolecular complex from bacterial cells. The Bacterial Nucleoid: Methods and Protocols. (ed. Espeli O.) Springer MIMB Series. ISBN: 978-1-4939-7097-1
 • Reverchon S, Muskhelishvili G, Nasser W (2016) Virulence program of a bacterial plant pathogen: the Dickeya model. Host-Microbe Interactions. (ed. Kabes H.), Elsevier, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, UK
 • Muskhelishvili G and Travers A (2013) DNA structure and bacterial nucleoid-associated proteins. In Bacterial gene regulation and transcriptional networks (ed. Babu M.M.), Caister Academic Press, Norfolk UK, ISBN: 978-1-908230-14-0
 • Muskhelishvili G (2015) DNA information: Laws of Perception. Springer Briefs in Biochemistry and Molecular Biology, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, ISBN: 978-3-319-17424-2
 • თ. რევიშვილი. სუბტროპიკული მცენარეული ნედლეულის შენახვის და გადამუშავების ტექნოლოგია (ელექტრონული დამხმარე სახელმძღვა-ნელო). საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013. 186 გვ.;
 • ვ. ცანავა, შ. ლომინაძე, ა. ბაჯელიძე. აგროქიმია. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, 2014, 379 გვ.;  
 • ვ. გოლიაძე, შ. მარგალიტაძე. მემცენარეობის და მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ეკონომიკური შეფასება. ბათუმი, 2014. 62 გვ.;
 • კვების პროდუქტების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერ-სიტეტი",თბილისი, 2016. 528 გვ.
 • თ. რევიშვილი, კვების პროდუქტების ტექნოლოგია.  თავი XVII. ჩაის ტექნოლოგია. გვ. 497-516.
 • გ. კალანდაძე, ვ გოლიაძე. აჭარის რეგიონში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების პოტენციალის კვლევა. თბილისი, 2017. 130 გვ. 
 • ვ. გოლიაძე. ნიადაგის ეროზიული პროცებისგან დაცვის მიზნით ცალკეული კულტურების სტრატეგიული გაადგილების შესახებ რეკომენდაციები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ბათუმი, 2018.136 გვ.  
 • ე. ჯაყელი, ვ. გოლიაძე, ც. ქაშაკაშვილი, ა. ნიკოლაშვილი, ი მამულაშვილი. სუბტროპიკული კულტურები საქართველოში (მონაცემთა ელექტრონული ცნობარი). საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2013. 125 გვ.
 • Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T. (2014). Metabolism of 14C-containing contaminants in plants and microorganisms. In: Radionuclide Contamination and Remediation Through Plants. D.K. Gupta and C. Walther Eds.  ISBN: 978-3-319-07664-5. Springer-Verlag, Germany.
 • Sadunishvili T., Kvesitadze E., Kvesitadze G. (2015) Xanthomonas vesicatoria specific virus and its potential to prevent tomato bacterial spot disease. In: Nanotechnology to Aid Chemical and Biological Defence. T.A. Camesano Ed., DOI 10.1007/978-94-017-7218-1. Springer, Dordrecht, The Netherlands.
 • Kvesitadze E., Urushadze T., Sadunishvili T., Kvesitadze G. (2015). Industrial Engineering. In: EBTNA Text Book. Current Biotechnology and Applications. Kayseri University Press.
 • Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T., Kvesitadze E. (2015). Plants for Remediation: Uptake, Translocation and Transformation of Organic Pollutants. In: Plants, Pollutants and remediation. M.Ozturk et al., Eds.   Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London.
 • გ. კვესიტაძე, თ. ურუშაძე. ი. ხოხაშვილი, ნ. ინასარიძე (2014). ბიოტექნოლოგია და   აგროეკოსისტემები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.
 • რ. შენგელია, გ. ალიბეგაშვილი, გ. კვესიტაძე (2015). ქართული მეცნიერების ფესვები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა. თბილისი.
 • საველე ნიადაგმცოდნეობა (2016) რედქტორები: გიორგი კვესიტაძე და თენგიზ ურუშაძე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა. თბილისი.
 • G. Kvesitadze, N.V. Dura. (2017). The roots of the Georgian and Romaănian Science and Culture. C.Mititelu Ed. ISBN 978-606-8638-33-7. Editura Academiei Oamenilor De Știntă Din România, Bucureşti.
 • G. Kvesitadze, R. Shengelia (2017). The Science, Religion and Culture of Georgia. A Concise and Illustrated History. Cacasus Region Political, Economic and Security Issues. NOVA Science publishers, New York.
 • თენგიზ ურუშაზე, თინათინ სადუნიშვილი (2017). სიამაყე და ტკივილი“, რედ. რ.მეტრეველი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. თბილისი.
 • ც. სამადაშვილი, პ. ნასყიდაშვილი - კულტურულ მცენარეთა მეთესლეობა თელსმცოდნეობის საფუძვლებით, გამომცემლობა „საზოგადოება ცოდნა“, 2014;
 • ც. სამადაშვილი და სხვ. - მარცვლოვანი და სამარცვლე პარკოსანი, ბოსტნეული, კარტოფილის და საკვები ბალახების მეთესლეობა საქართველოში.  გამ. „საზოგადოება ცოდნა“,  2015;
 • ც. სამადაშვილი, ზ. ტყებუჩავა, გ. ცაგურიშვილი - სასოფლო სამეურნეო კულტურათა აგროტექნოლოგია.ევროპის სამეზობლო პროგრამა (ENPARD),  2017;
 • ც. სამადაშვილი, ლ. უჯმაჯურიძე, გ. ჩხუტიაშვილი - აგრარული ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. გამომცემლობა „სამშობლო“, 2018;
 • თ. ურუშაძე, ნიადაგების კლასიფიკაცია, 199 გვ. 2013, თბილისი, თსუ
 • თ. ურუშაძე, ლ. მაჭავარიანი, გამოყენებითი ეკოლოგიის საფუძვლები, 260 გვ., 2013, თბილისი, თსუ
 • T. Urushadze, W. Blum, Soils of Georgia, 242 pp., 2014, New York, Nova publishers
 • Т. Урушадзе, В. Блюм, Почвы Грузии, 331 стр., 2014, თბილისი, მწიგნობარი
 • თ. ურუშაძე, თ. ქვრივიშვილი, საქართველოს ნიადაგების სარკვევი, 134 გვ., 2014, თბილისი, მწიგნობარი
 • О. Натишвили, Т. Урушадзе, П. Гавардашвили, Волновое движение склонового стока и интенсивность эрозии почвогрунтов, 163 c., Москва, Научтехлитиздат
 • ნ. ტურაბელიძე, თ. ურუშაძე, ფ. ქვაცაბაია, თ. ქვრივიშვილი, მიწის კადასტრი, 215 გვ., 2015, თბილისი, მწიგნობარი
 • თ. ურუშაძე, ა. თხელიძე, საქართველოს ნიადაგები, 45 გვ., 2015, Georgia, UNDP
 • T. Urushadze, A. Tkhelidze, Soils of Georgia, 45 pp., 2015, Georgia,  UNDP
 • გ. კვესიტაძე, თ. ურუშაძე, საველე ნიადაგმცოდნეობა, 170 გვ., 2016, თბილისი, საქა. მეცნ. ეროვ. აკად.
 • თ. ურუშაძე, თ. ქვრივიშვილი, ე. სანაძე, ი. კუნჭულია, მსოფლიო საცნობარო ბაზა ნიადაგების რესურსებისათვის 2014 (თარგმანი), 221 გვ., 2017, თბილისი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
 • T. Urushadze, W. Blum, T. Kvrivishvili, The world reference base for soil resources (WRB) and the national soil classification by the example of the soils of Georgia, 123 pp., 2017, Germany, Lambert
 • L. Jorbenadze, I. Kunchulia, Physical properties of the soils of Georgia, 80 pp. 2017, Germany, Lambert
 • T. Urushadze, Y. Vodyanitskii, E. Bakradze, Heavy Metals in the Soils of Georgia, 105 pp. 2018, Germany, Lambert
 • A.Díaz, R.Katsarava, J.Puiggalí. (2014). Synthesis, properties and applications of biodegradable polymers derived from diols and dicarboxylic acids: from polyesters to poly(ester amide)s (Review). Int. J. Mol. Sci. 15, 7064-7123.
 • R.Katsarava, J.Puiggali. (2015). Leucine Based Polymers: Synthesis and Applications. Book chapter  in: Leucine: Biology,  Consumption and Benefits. Biochemistry Research Trends, S.R. Newman, Ed., NOVA Sci. Publisher.
 • R.Katsarava, N.Kulikova, J.Puiggalí. (2016) Amino Acid Based Biodegradable Polymers – promising materials for the applications in regenerative medicine (Review). J. J. Regener. Med., 1(1): 012.
 • J.Puiggalí, R.Katsarava. (2017). Bionanocomposites. Book chapter  in:  Clay-Polymer Nanocomposites, Ch. 7, Kh. Jlassi, M.M. Chehimi, S. Thomas, Eds.,  Elsevier Publihser.  
 • N.Zavradashvili,G.Jokhadze, M.Gverdtsiteli, D.Tugushi, R.Katsarava. (2017). Biodegradable functional polymers composed of naturally occurring amino acids (Review). Res Rev Polym. 8(1), 105-128.
 • Puiggalí, J.; Díaz, A., Katsarava, R. Bio-based aliphatic polyesters from dicarboxylic acids and related sugar and amino acid derivatives. Book chapter  in:  “Biodegradable and biocompatible polymer composites”. Navinchandra Shimpi Ed. Elsevier, 2018. Chapter 11, pp. 317-349. DOI: 10.1016/B978-0-08-100970-3.00011-0.
 • J.Puiggalí, L.J. del Valle, R.Katsarava. Other miscellaneous materials and their nanocomposites. Book chapter  in:“Nanomaterials and Polymer Nanocomposites”. , Chapter 10. Niranjan Karak Ed. Elsevier
 • Actual issues of theory of wheels rolling of tractor, LAMBERT, Saarbrucken 2016 
 • ზაზა მახარობლიძე, რეზო მახარობლიძე, სასოფლო-სამეურნეო მასალებზე დარტყმითი და დატვირთვებით ზემოქმედების თეორია, გამომცემლობა "მწიგნობარი", საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018
 • ზაზა მახარობლიძე, რეზო მახარობლიძე, ბეჟან ბასილაშვილი, სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ფერდობზე მუშაობის  ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირება, გამომცემლობა "მწიგნობარი", საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,  თბილისი, 2018
 • რეზო მახარობლიძე, გუჯა შაფაქიძე, ტექნოლოგიური პროცესების ენერგოდანახარჯების გაანგარიშების საფუძველზე რაციონალური სასოფლო-სამეურნეო წარმოებებისათვის აუცილებელი ტექნიკის  ნომენკლატურისა და რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება რეგიონში კულტურათა სახეობებისა და დაკავებული ფართობების მიხედვით, თბილისი, 2018
 • დალალიშვილი თ., წყარუაშვილი ზ., ჭიტაზე ზ.–2014 წ. რეკომენდაციები „თუთის სასარგებლო თვისებებისა და საკვები პროდუქტების მომზადების ტექნოლოგიის შესახებ“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი.  პოლიგრაფი.
 • ნიკოლეიშვილი გ., დალალიშვილი თ., ზვიადაძე ლ., წყარუაშვილი ზ.–2014 წ. „თუთის უნიკალური თვისებების მრავალმიზნობრივი გამოყენება“. თბილისი. პოლიგრაფი
 • ბარამიძე ნ., ხუციშვილი მ., წყარუაშვილი ზ.–2017 წ. „თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია“. თბილისი. ტექნიკური უნივერსიტეტი.
 • ბარამიძე ნ., წყარუაშვილი ზ., ხუციშვილი მ., გუჯაბიძე ი.–„თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები“. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018.
 • ნიკოლეიშვილი გ. დალალიშვილი თ., მჭედლიძე ქ., ზვიადაძე ქ.–2014 წ. „თუთის ახალი ჯიშების ქუთაისური 1 და ქუთაისური 2–ის მცენარეთა მორფოლოგია და ანატომიური სტრუქტურა“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი.  პოლიგრაფი.
 • ნიკოლეიშვილი გ. დალალიშვილი თ.–2015 წ. „საქართველოს მთისა და ბარის თუთის მრავალმიზნობრივი გამოყენების მიზანშეწონილობა“, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი. შპს „მწიგნობარი“–ს სტამბა.
 • მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი. ეკოლოგიური ქიმიის ზოგადი კურსი. „მწიგნობარი“, თბილისი, 2014
  • მ. გორდეზიანი, გ. ხატისაშვილი. ფერმენტები. ჰემოპროტეინების კონფორმაციული ცვლილებები, ქიმიური მოდიფიკაცია და მოდელირება. „მწიგნობარი“, თბილისი, 2013
  • Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T., Kvesitadze E. Plants for remediation: uptake, translocation and transformation of organic pollutants. In: Plants, Pollutants and Remediation. In: Plants, Pollutants and Remediation (Eds: Öztürk M., Ashraf M., Aksoy A., Ahmad M.S.A., Hakeem K.R.). Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2015, pp. 241-308
  • Khatisashvili G., Gakhokidze R., Matchavariani L. Improving of Phytoremediation of Soil Polluted with Oil Hydrocarbons in Georgia. Soil Remediation and Plants: Prospects and Challenges (Eds: Hakeem K., Sabir M., Ozturk M., Murmet A.). Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo, 2015, pp. 547-569
  • Kvesitadze G., Khatisashvili G., Sadunishvili T. Metabolism of 14C-Containing Contaminants in Plants and Microorganisms. Radionuclide Contamination and Remediation Through Plants (Eds: Gupta D.K., Walther C.) Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2014, pp. 253-276
  • გ.კვესიტაძე, თ.ურუშაძე, ი.ხოხაშვილი, ნ.ინასარიძე - ბიოტექნოლოგია და აგროეკოსისტემები , თბილისი, 2013
  • Shetekauri Sh., Darchiashvili G., Kopaliani N., Japoshvili G., Tarkhnishvili D., Bukhnikashvili A., Tsiklauri Kh., Ninua N., Pkhakadze V., Mumladze L., Jorjadze I. 2013. Atlas of Georgian Wildlife. Plants and Animals. Sulakauri publishing. p. 152.
  • Van Driesche R., Japoshvili G. 2014. Beech scale (Cryptococcus fagisuga Lindinger) (Hemiptera: Eriococcidae). pp. 289-297. In “The use of classical biological control to preserve forest in north America. Edited by Van Driesche R. and Reardon R.  USDA Forest service, Publication FHTET-2013-2. 414 p. 
  • ზ.ჯიბუტი, მ.ტურტულაძე - ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,   გამომც.“ი.მ.გოჩა დალაქიშვილი“, 2015წ, 138გვ.
  • ზ.ჯიბუტი, მ.ტურტულაძე - ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკაში - მეორე გადამუშავებული გამოცემა, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,  (ელექტრონული ვერსია), 2018, 174გვ.
  • Nina Khuchua, Marina Tigishvili, Revaz Melkadze , Nugzar Dolidze, Nodar Gapishvili, Zurab Jibuti, Galina Dovbeshko, and Vladimir Romanyuk. Defect Formation in Ion-Implanted Si - Approach to Controlled Semiconductor Optical Properties. // Book, Selected, peer reviewed papers from the GADEST 2015 Ed. By P.Pichler,Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. 2016.Chap.8,pp. 374-379.
  • Nina Khuchua, Marina Tigishvili, Nugzar Dolidze, Zurab Jibuti, Revaz Melkadze and Roland Diehl ,  Ion Implantation as a Tool for Controlled Modification of Photoelectrical Properties of Silicon, Book, Ion Beam, Applications Ishaq Ahmad, IntechOpen, 2018, Chapter 7,pp. 139-159,  DOI: 10.5772/intechopen.76992.