ENG GEO

Search form

აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამები - საკონტაქო ინფორმაცია

მაგისტრატურის კოორდინატორი, ანა ბოკუჩავა

a.bokuchava@agruni.edu.ge

577 23 39 37; 599 78 16 01.