თენგიზ ქანთარია

ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

თენგიზ ქანთარია

ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

t.kantaria@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2011 წელს დაამთავრა აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (სოხუმი, საქართველო) ბიოლოგიური ფაკულტეტი და მიენიჭა ბიოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი. 2013 წელს ჩაირიცხა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამაზე და 2015 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი. იმავე წელს მან სწავლა განაგრძო საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივ სადოქტორო პროგრამაზე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში და 2018 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: "ახალი ჰეტეროჯაჭვური პოლიმერების სინთეზი და კვლევა საფეხურებრივი ზრდის „კლიკ“ პოლიმერიზაციით", რის შედეგადაც მიენიჭა ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის პერიოდიდან იგი აქტიურად იყო ჩართული სამეცნიერო კვლევებში. მას მიღებული აქვს მონაწილეობა 8 სამეცნიერო პროექტში, გამოქვეყნებული აქვს 14 სამეცნიერო სტატია (უმეტესობა საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში) და 47 საკონფერენციო თეზისი. დისერტაციის დაცვის შემდეგ მან ორჯერ (2019 და 2021 წლებში) მოიპოვა შრსესფ-DAAD-ის ერთობლივი სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის და ჯამში ერთი წლით ეწეოდა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას გერმანიაში, ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და მიუნსტერის უნივერსიტეტში. მისი კვლევითი თემატიკა ეხება ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების სინთეზს "კლიკ ქიმიის" გამოყენებით. 2020 წლიდან არის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.

განათლება

2015-2018 წელი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი & თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ერთობლივი სადოქტორო პროგრამა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ქიმიის აკადემიური დოქტორი.
2013-2015 წელი - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
2007-2011 წელი - ბიოლოგიის ბაკალავრი,აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სოხუმი, საქართველო), ბიოლოგიური ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Kantaria, T., Baduashvili, L., Tugushi, D., Katsarava, R. (2021). Metronidazole-Loaded Pseudo-Protein Microspheres for Intravaginal Drug Delivery: Evaluation of Drug Encapsulation Efficiency and Drug Release. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15 (1), 76-82.

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Kantaria, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). New Cationic Polymers Composed of Non-Proteinogenic α-Amino Acids. In: Advanced Materials, Polymers, and Composites:  New Research on Properties, Techniques, and Applications. Chapter 19. O.Mukbaniani, T.Tatrishvili, M.J.M. Abadie, Eds. Apple Academic Press (AAP)

Katsarava, R., Kantaria, Ten., Kobauri, S. (2021). Pseudo-proteins and related synthetic amino acid based polymers (Review). Mater, J. Educ., 43 (1-2), 33-80

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Tugushi, D., Kantaria, Ten., Kantaria, Tem, Kupatadze, N., Chkhaidze, E., Nepharidze,  N., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). Synthesis of Pseudoproteins Based on Nonproteinogenic α-Amino Acids. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15(3), 41-47.

Zhang, W., Kantaria, T., Zhang, Y., Kantaria, T., Kobauri, S., Tugushi, D., Brücher, V., Katsarava, R., Eter, N., Heiduschka, P. (2020). Biodegradable nanoparticles based on pseudo-proteins show promise as carriers for ophthalmic drug delivery. J. Ocular Pharmacol. Therap. 36(6), 1-12 DOI: 10.1089/jop.2019.0148 

Tsiklauri, G., Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Katsarava, R., Titvinidze, G. (2020). Synthesis of novel main-chain azo-benzene poly(ester amide)s via interfacial polycondensation. Int. J. Appl. Chem., 7(2), 63-69.

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Zhangb, W., Eter, N., Heiduschka, P., Kezeli, A., Chichua, G., Tugushi, D., Katsarava, R. (2020). Pseudoprotein-based nanoparticles show promise as carriers for ophthalmic drug delivery. Ann. Agrarian Sci.  18 43–53

Zavradashvili, N., Sarisozen, C., Titvinidze, G., Kantaria, Teng., Tugushi, D., Puiggali, J., Torchilin, V., Katsarava. R. (2019).  Library of Cationic Polymers Composed of Polyamines and Arginine as Gene Transfection Agents, ACS Omega, 2090-2101

   

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). A new generation of biocompatible nanoparticles made of resorbable poly (ester amide)s, Ann. Agrarian Sci., 17 49-58.

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Titvinidze, G., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2018). New 1,2,3-Triazole Containing Polyesters via Click Step-Growth Polymerization and Nanoparticles Made of Them.  Int. J. Polym. Sci.,V, Article ID 6798258.

 

Kobauri, S., Otinashvili, G., Kantaria, T., Tugushi, D., Kharadze, N., Kutsiava, J., Puiggali,  Katsarava, R. (2018). New amino acid based biodegradable poly (ester amide)s via bis-azlactone chemistry. J.Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 677-690. Journal Impact Factor 1.871

 

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). In vitro biocompatibility and cell permeability study of biodegradable nanoparticles made of amino acid based poly (ester amide). J. Chem. Eng. Process Technol., 8:4 (Suppl).

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Synthesis of new biodegradable clicking polyesters via tricomponent step-growth polymerization. J. Chem. Eng. Process Techn., 8:4 (Suppl).

Kantaria, Tem., Kantaria, Teng., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2016). Biodegradable nanoparticles made of amino acid based ester polymers: preparation, characterization, and in vitro biocompatibility study. Appl. Sci. 6, 444; doi:10.3390/app6120444