ბესარიონ ლასარეიშვილი

პროფესორი; ვეტერინარიის სკოლის დეკანი

ბესარიონ ლასარეიშვილი

პროფესორი; ვეტერინარიის სკოლის დეკანი

b.lasareishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2000 წელს დაამთავრა საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია ვეტერინარული მედიცინის სპეციალობით და მიენიჭა ვეტერინარიის მაგისტრის ხარისხი. 2003 წელს მიენიჭა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის მაგისტრის და 2004 წელს - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმუნოლოგიის მაგისტრის ხარისხები. 2016 წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი და მიიღო მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხი იმუნოლოგიაში. 2000-2015 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა სასწავლო და კვლევით დაწესებულებებში, როგორც მეცნიერ-თანამშრომლის, ასევე ლექტორის პოზიციებზე, მათ შორის, ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტში. 2013-2023 წლებში მიღებული ლოკალური და საერთაშორისო სასტიპენდიო პროექტების ფარგლებში რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა ამერიკის, გერმანიის და პოლონეთის სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში - ოგასტას უნივერსიტეტში, მიჩიგანის უნივერსიტეტში, შარიტეს სამედიცინო უნივერსიტეტში, გერმანიის რევმატოლოგიის სამეცნიერო ცენტრში (DRFZ), ჰოჰენჰეიმის უნივერსიტეტში, ჰირშფელდის იმუნოლოგიის და ექსპერიმენტული თერაპიის ინსტიტუტში. იკავებს სხვადასხვა პროფესიული ასოციაციების წევრის პოზიციებს. ასევე არის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტი. მისი სამეცნიერო ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ბაქტერიოფაგების ფარმაკოლოგია და იმუნოლოგია, ექსპერიმენტული ფაგოთერაპია. 2013 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტის უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორიის მკვლევრისა და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე. 2018 წლიდან არის ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი და უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2023 წლის სექტემბრიდან იკავებს ვეტერინარიის სკოლის დეკანისა და პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებს.

განათლება

2016 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის დოქტორი
2005 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იმუნოლოგიის მაგისტრი
2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიოტექნოლოგიის მაგისტრატურა
2001 - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ქიმიკოს-ინჟინერიის ბაკალავრი
2000 - საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემია, ფართო პროფილის ვეტერინარი ექიმი

სასწავლო კურსები

სავეტერინარო იმუნოლოგია (M)
კლინიკური იმუნოპათოლოგია და ალერგოლოგია (M)
სავეტერინარო ვაქცინოლოგია (M)
სავეტერინარო მიკრობიოლოგია და ინფექციური დაავადებები (M)
სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები (M)
გამოყენებითი იმუნოლოგია (B)

პუბლიკაციები

Lasareishvili, B., Shi, H., Wang, X., Hillstead, K. D., Tediashvili, M., Jaiani, E., Tarabara, V. (2021). V. Virus recovery by tangential flow filtration: A model to guide the design of a sample concentration process. Biotechnol. Prog. Accepted. Doi: 10.1002 / btpr.3080

Ushanov, L., Lasareishvili, B., Janashia, I., Zautner A.E. (2020). Application of Campylobacter jejuni Phages: Challenges and Perspectives. Animals. 10, 279

Gambashidze, I., Pantsulaia, M., Iobadze, Lasareishvili, B, Jaiani, B., Tediashvili, M. (2018). Influence of E. coli phage lysates IL-12 and IFNγ production and parameters of cancer growth in lab mice with Erlich carcinoma, Experimental and clinical medicine, 90-97

Lasareishvili, B., Osepashvili, M., Tediashvili, E., Jaiani, E., Tarabara, V. (2017). Podoviridae bacteriophages as surrogates for validating efficacy of membrane filters, Centennial Celebration of Bacteriophage Research - Abstract Book

Lasareishvili, B., Jaiani, E., Tediashvili, E. (2016). Production and Application of Phagelysates as New Generation of Immunodulators, Global Biotechnology Congress and Drug Discovery &Therapy World Congress – Abstract Book

Kvirkvelia, N., McMenamin, M., Gutierrez, V., Lasareishvili, B., Madaio, M. (2015). Human Anti-a3 (IV) NCI Antibody Drug Conjugates Target Glomeruli to Resolve Nephritis. American Journal of Physiology – Renal Physiology

Lasareishvili, B., Pantsulaia, I., Iobadze, M., Kukuladze, N., Kikodze, N., Chikovani, T. (2015). Correlation Between the Lipid Profile and the Immunological Characteristics in the Elderly, Georgian Medical News

Gambashidze, I., Pantsulaia, M., Iobadze, T., Azaladze, A., Azaladze, K., Kalandarishvili, P., Khorava, E., Jaiani, B., Lasareishvili, M., Tediashvili. (2014). EFFECT OF E. COLI PHAGE LYSATE VACCINATIONS ON CD4 + CD25 + FOXP3+ T-REGULATORY CELLS AND CYTOKINE LEVELS IN CANCER BEARING MICEK, Annals of Oncology 25 (Supplement 4): iv53-iv57, 2014 doi:10.1093/annonc/mdu325.11 (Abstract)

Lasareishvili, B., Pantsulaia, I., Iobadze, M., Kukuladze, N., Kikodze, N., Chikovani, T. (2014). Relationship between Blood Lipid Fractions and T-cells Populations in Healthy Elderly Population. International J. of Immunorehabilitation (VIII World Asthma, Allergy and COPD Forum)

Lasareishvili, B., Pantsulaia, I., Chikovani, T. (2014). Aging and Immune System (Review). J. Experimental and Clinical Medicine

Lasareishvili, B., Pantsulaia, N., Iobadze, M., Kikodze, N., Pantsulaia, I., Chikovani, T. (2014). The Influence of Age, Sex and Anthropomorphic Parameters on Subsets of Lymphocytes in Georgia’s Population. Collection of Scientific Works of Georgian Medical University

Gambashidze, Q., Lasareishvili, B., Khorava, P., Azaladze, T. et al. (2014). Investigation of Antitumor Preventive Efficacy of E.cili and Ps.aeruginosa Phage Lysate - Derived Microbial Patterns in Mice. Experimental and Clinical Medicine

Chikovani, T., Pantsulaia, I., Kikodze, N., Iobadze, M., Pantsulaia, N., Lasareishvili, B. (2014). Immunosenescence: A Study in Healthy Elderly Population; Allergy, Asthma and Immunophysiology: from Gene to Clinical Management

Gambashidze, K., Khorava, P., Lasareishvili, B., Azaladze, T., Jaiani, E., Tediashvili, M. (2013). Study of Tumor Prevention Effects by Bacterial Phagolysates, Experimental and Clinical Medicine

Gambashidze, K., Lasareishvili, B., Khorava, P., Azaladze, T., Pantsulaia, I., Iobadze, M., Jaiani, E., Lashkhi, N., Natroshvili, G., Tediashvili, M. (2013). Application of Bacterial Phage lysates Against Malignant Tumor Growth and their Immunomodulatory Efficacy in Ehrlich Carcinoma Bearing C57BL/6J Mice, FEMS Congress, Leipzig, Germany. (Abstract)

Gambashidze, K., Khorava, P., Azaladze, T., Kalandarishvili, K., Jaiani, E., Lasareishvil, B., Azaladze, A., Tediashvili, M. (2013). Antitumor and Adjuvant Effects of Phage lysates of E. coli in Mice with Ehrlich Carcinoma. Global Medical Discovery