ელიზბარ ელიზბარაშვილი

პროფესორი; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და ბიოტექნოლოგიის სკოლის დეკანი

ელიზბარ ელიზბარაშვილი

პროფესორი; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და ბიოტექნოლოგიის სკოლის დეკანი

e.elizbarashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1993 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი წარჩინებით და მიენიჭა ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგის კვალიფიკაცია. 1998 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „ზოგიერთი აზოსაღებრის არატრადიციული მეთოდით მიღება და მდგრადობის შესწავლა“ და მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. 2006 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე „აზომეთინური და პირიდონული ჯგუფის შემცველი ფუნქციური საღებავების სინთეზი და კვლევა“ და მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება. 2015 წლამდე სხვადასხვა პერიოდში იყო უფროსი ლაბორანტი (1992-1999), დოცენტი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) (2000-2006), პროფესორი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2006-2017), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ქიმიის კონსულტანტი (2011-2012), შპს „ბერტას“ ტექნოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი (2012-2013), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი (2007), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი (2007-2011), განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარე, თავმჯომარის მოადგილე, წევრი (2016, 2017, 2018, 2020). 2015 წლიდან იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობასა და საერთო-საუნივერსიტეტო ლაბორატორიული ცენტრის მენეჯერის პოზიციას. 2021 წლიდან არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ამჟამად იკავებს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და ბიოტექნოლოგიის სკოლის დეკანის თანამდებობებს.

განათლება

2006 - ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი (ორგანული ქიმია), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1998 - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ორგანული ქიმია), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1993 - ინჟინერ–ქიმიკოს–ტექნოლოგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსები

ორგანული სინთეზი (B)
ქიმიური ტექნოლოგია (B)

პუბლიკაციები

Elizbarashvili, E., Dzuliashvili, K., Nadimashvili, T., Berulava, S. (2021). New Functional Azo Dyes On The Base Of Eco-friendly Moieties. 7th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials. Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,  p. 30

Elizbarashvili, Elizbar. (2020). Chemistry Education in the Covid-19 Pandemic and the Future of Chemistry Olympics. (Keynote Lecture). International Congress in Covid-19, “New Norms for Education”. Artvin, Turkey

Elizbarashvili, E., Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Pichkhadze, A., Rizhinashvili, D. (2019). Synthesis of Macrocyclic Azo-Azomethines. Problems and Solutions. 10-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2019), Milano Marittima (Ravenna)- Italy. IL-5, p.41

ჭელიძე, ., ანთია, გ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). არატოქსიკური აზომეთინების სინთეზის მეთოდების მოდიფიცირება. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 3, 54-61

ანთია, ., ფიჩხაძე, ა., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). აზოშეუღლების რეაქციის გამოყენება ალკინური კლიკ-რეაგენტის სინთეზში. საქართველოს საინჟინრო უწყებანი. 4, 55-58

ჭელიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., ოჩხიკიძე, ნ., ელიზბარაშვილი, ე. (2018). ახალი ტეტრაკისაზოსაღებრები მაკროციკლური აზომეთინების საფუძველზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 4, 50-54

Elizbarashvili, Elizbar. (2018). Science in Georgia: Achievements, Problems and Challenges. (Keynote Lecture). International Artvin Symposium. Artvin, Turkey

Pichkhadze, Ochkhikidze, N., Antina, G., Elizbarashvili, E. (2018). The new modified method of the synthesis of olsalazine. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey

Matitaishvili, T., Chelidze, N., Nozadze, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2018). Non toxic new macrocyclic azo methines. International Artvin Symposium. Artvin, Turkey

ხატისაშვილი, ., ლომიძე, ., ელიზბარაშვილი, . (2017).  სახალისო ქიმიური ექსპერიმენტები. თბილისი, საქართველოს მაცნე, (სახელმძღვანელო).

Chelidze, N.T., Ochkhikidze, N.T., Matitaishvili, T.R., Didebulidze, K.A., Elizbarashvili, E.N. (2017). New Nontoxic Macrocyclic Azomethines. Georgian Engineering News. No.3 (vol. 83). ISSN 1512-0287. Tbilisi, Georgia

Ochkhikidze, N., Matitaishvili, T., Didebulidze, K., Elizbarashvili, E. (2017). Synthesis of Cr3+ and Cu2+ containing complexes of macrocyclic azomethines and investigation of their antimicrobial activity. Georgian Engineering News. 4, 45-49

Elizbarashvili, E., Khatisashvili, G., Ochkhikidze, N. (2016). IChO-48—An Extraordinary Olympiad of Chemistry. Chemistry International, 38(6), 4–7.

ოჩხიკიძე, ნ., მათითაიშვილი, თ., დიდებულიძე, კ., ელიზბარაშვილი, ე. (2016). ახალი არატოქსიკური ფრაგმენტების შემცველი აზომეთინები.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილება. გვ-70-71. თბილისი

Zurabishvili, D. S., Bukia, T. J., Lomidze, M. O., Trapaidze, M. V., Elizbarashvili, E. N., Samsoniya, Sh. A., Doroshenko, T. V., Kazmaier. U. (2015). Preparation of 2-(1-adamantyl)-1H-benzimidazole and novel derivatives thereof. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 51(2), 139–145

Ochkhikidze, N., Chikovani, A., Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2015). Quantum-chemical aspects of oxidative coupling of phenols. Proceedings of Academy of Science. 45-49

Elizbarashvili, E., Kupatadze, K. (2014). Environmentally friendly naphtoindole containing azo dyes. Periódico Tchê Química. Vol. 10/11 N. 20/21, 47-53 p.

Samsoniya, Sh., Zurabishvili, D., Bukia, T., Lomidze, M., Trapaidze, M., Elizbarashvili, E., Kazmaier, U. (2014). Benzimidazoles: synthesis, biological activity and perspectives of its use. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi, Georgia. 117-119

Ochkikidze, N., Matitaishvili, T., Talakvadze, L., Elizbarashvili, E. (2014). Novel macrocyclic polyazomethines. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). Tbilisi, Georgia. 253-254

Samsoniya, Sh., Zurabishvili, D., Bukia, T., Lomidze, M., Gogolashvili, I., Buzaladze, G., Elizbarashvili, E., Kazmaier, U.(2014). Synthesis and studies of some adamantane containing benzylidenes, benzimidazoles and dipeptides. 3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014) "Organic Synthesis - Driving Force of Life Development". Tbilisi, Georgia. 57-59

Matitaishvili, T., Elizbarashvili, E. (2013). Fluorescent Macrocycles. 3rd International Symposium Caucasian on Polymers & Advanced Materials. Tbilisi, Georgia

Lagvilava, Obolashvili, N., Elizbarashvili, E. (2013). Novel fluorescent markers on the base of dipyridone dichlorotriazenes. Second Scientific Conference “Natural and synthetic biologically active compounds”, Tbilisi, p. 69-70

Bukia, T., Lominadze, M., Buzaladze, G., Zurabishvili, D., Elizbarashvili, E., Samsonia, Sh. (2012). The NMR-Research some of 2-(1-adamantyl)benzimidazoles. Second international conference of young chemists “Chemistry Today- 2012”. Tbilisi. p 97

Elizbarashvili, E., Lagvilava, I., Matitaishvili, T., Datukishvili, L. (2012). Novel macrocyclic fluorescents dyes. 7-th Eurasian meeting on heterocyclic chemistry. Bogazici University, Istanbul, Turkey. p. 19

Elizbarashvili, E., Lagvilava, I., Matitaishvili, T., Lomadze, I. (2012). Novel Macrocyclic Fluorescent Probes. 3-rd Scientific Conference on organic and pharmaceutics chemistry. Yerevan, Armenia, 3-6 October. P. 28