ნინა კულიკოვა

პროფესორი; უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორი

ნინა კულიკოვა

პროფესორი; უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორი

n.kulikova@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1998 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი და მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი. 2000 წელს იმავე უნივერსიტეტში მიიღო მაგისტრის ხარისხი იმუნოლოგიის სპეციალობით, ხოლო 2003 წელს მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი იმუნოლოგიის მიმართულებით. 2001-2014 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის, იმუნოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის კათედრაზე. ამავე პერიოდში მისი კვლევითი ინტერესები ეხებოდა B ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის იმუნოპათოლოგიას. კვლევა ტარდებოდა ჯერ ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის (UCL, London, UK) იმუნოლოგიის და მოლეკულური პათოლოგიის დეპარტამენტთან ერთად, მოგვიანებით კი - ვესტმინსტერის უნივერსიტეტთან ერთად (UoW, London, UK). იგი იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ბიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელის თანამდებობას. მისი კვლევითი ინტერესები ძირითადად ორ თემატიკაზეა ფოკუსირებული: არა-ალკოჰოლური ცხიმოვანი ღვიძლის in vitro მოდელის გამოყენებით ცხიმების მეტაბოლიზმზე რეზვერატროლის გავლენის შესწავლა და ლეიცინის საფუძველზე ფსევდო-პროტეინული ფირების შესწავლა ბიოსამედიცინო ამოცანებისათვის გამოყენების მიზნით. 2014 წლიდან საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი და უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელია. 2020 წლიდან კი იკავებს ამავე უნივერსიტეტის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორის თანამდებობას.

განათლება

2003 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2000 - იმუნოლოგიის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1998 - ბიოლოგიის ბაკალავრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსები

უჯრედული ბიოლოგია (B)
ლაბორატორიული კურსი "უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია (B)
იმუნოლოგია (B)
განვითარების ბიოლოგიის საფუძვლები (B)
მოდული 2: უჯრედული ბიოლოგია (M)
მოდული 3: იმუნოლოგია (M)

პუბლიკაციები

Edwards, K., Lydyard, PM., Kulikova, N., Tsertsvadze, T., Volpi, EV., Chiorazzi, N., Porakishvili, N. (2023). The role of CD180 in hematological malignancies and inflammatory disorders. Mol Med. 29(1):97. doi: 10.1186/s10020-023-00682-x. PMID: 37460961; PMCID: PMC10353253

Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Mtiulishvili, T., Dzmanashvili, Batsatsashvili, T., Zurabiani, K., Tughushi, D., Kantaria,Tem., Nadaraia, L., Rusishvili L., Piot, O., Terryn, C., Tchelidze, P., Katsarava, R., Kulikova, N. (2023). Leucine-based Pseudo-Proteins (LPPs) as Promising Biomaterials:  A Study of Cell-Supporting Properties.

Tsikarishvili, S., Karapetian, M., Kulikova, N., Zaalishvili, G. (2021). PARP inhibition suppresses topoisomerase 1 poisoning induced Caspase-3 dependent cell death in zebrafish embryos. Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC) Vol.550: 166-170, ISSN 0006-291X

Kachlishvili, T., Ksovreli, M., Gabruashvili, D., Museridze, M., Bezhuashvili, M., Zaalishvili, G., Kulikova, N. (2020). Low-dose trans-resveratrol induce poly (ADP)-ribosylation-dependent increase of the PPAR-γ protein expression level in the in vitro model of non-alcoholic fatty liver disease. Mol Biol Rep. 47(10):8331-8337. doi: 10.1007/s11033-020-05863-z

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). A new generation of biocompatible nanoparticles made of resorbable poly (ester amide)s, Ann. Agrarian Sci., 17 49-58.

Karapetian, M., Tsikarishvili, S., Kulikova, N., Kurdadze, A., Zaalishvili, G. (2019). Genotoxic Effects of Topoisomerase Poisoning and PARP inhibition on Zebrafish Embryos. DNA Repair, 102772, ISSN 1568-7864

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). In vitro biocompatibility and cell permeability study of biodegradable nanoparticles made of amino acid based poly (ester amide). J. Chem. Eng. Process Technol., 8:4 (Suppl).

Katsarava, R., Kulikova, N., Puiggalí, J. (2016). Amino Acid Based Biodegradable Polymers – promising materials for the applications in regenerative medicine (Review). J. J. Regener. Med., 1(1): 012.

Kantaria, Tem., Kantaria, Teng., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2016). Biodegradable nanoparticles made of amino acid based ester polymers: preparation, characterization, and in vitro biocompatibility study. Appl. Sci. 6, 444; doi:10.3390/app6120444

Porakishvili, N., Vispute, K., Steele, A.J., Rajakaruna, N., Kulikova, N., Tsertsvadze, T., Nathwani, A., Damle, R.N., Clark, E.A., Rai, K.R., Chiorazzi, N., Lydyard, P.M. (2015). Re-wiring of sIgM mediated intracellular signaling through the CD180 toll-like receptor. Molecular Medicine (Cambridge, Mass.). doi: 10.2119/molmed.2014.00256