აგრუნის, მყარი სხეულების კვლევის მაქს პლანკის ინსტიტუტის და ფრაიბურგის უნივერსიტეტის ერთობლივი კვლევა

26 თებერვალი 2020

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის, მყარი სხეულების კვლევის მაქს პლანკის ინსტიტუტის და ფრაიბურგის უნივერსიტეტის მჭიდრო თანამშრობლის შედეგად განხორციელებული კვლევის შედეგები გამოქყვეყნდა მაღალი იმპაქტ ფაქტორის (IF=24.884) მქონე ჟურნალში Advanced Energy Materials.

აღნიშნული კვლევა ეხება სულფირებული ნახშირწყალბადების საფუძველზე დამზადებული მემრბანების გამოყენებას ელექტროლიზის პროცესში და ნაჩვენებია აღნიშნული მასალების უპრეცედენტო ეფექტურობა.

მსგავსი სიახლეები