კოგნიტიური ნერომეცნიერებათა ინსტიტუტი ცენტრალური ევროპის კოგნიტიური მეცნიერების ასოციაციის "Newsletter"-ში

09 მარტი 2016

ცენტრალური ევროპის კოგნიტიური მეცნიერების ასოციაცია თავის 2015-2016 წლის ზამთრის "Newsletter"-ში აგრარული უნივერსიტეტის კოგნიტიური ნერომეცნიერებათა ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს.

"Newsletter"-ში წერია: "კოგნიტიური ნერომეცნიერებათა ინტიტუტი, როგორც ინტერდისციპლინარული კვლევითი ერთეული აგრარულ უნივერსიტეტში 2011 წელს ცოდნის ფონდის მახრდაჭერით დაარსდა.

ინსტიტუტის ძირითადი კველვები მოიცავს მხედველობითი აღქმის, ყურდღების პროცესების, თაიმინგისა და დროზე დაფუძნებულ მოვლენათა მოლოდინის ფენომენის შესწავლას".

ინფორმაცია სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

 

მსგავსი სიახლეები