ნიკოტინზე ადიქციის ნეირობიოლოგია

04 მაისი 2015

თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის კლუბი იწყებს საჯარო ლექციათა ციკლს, რომლის ფარგლებშიც უნივერსიტეტის პროფესორები წაიკითხავენ შემეცნებით ლექციებს მათ ლაბორატორიებში მიმდინარე კვლევებთან დაკავშირებით.

ლექციები ჩატარდება კვირაში ერთხელ. ლექციები საინტერესო იქნება, როგორც ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე პირველკურსელებისათვის, რომლებსაც ჯერ არ აურჩევიათ მომავალი სპეციალობა და, ზოგადად, ბიოლოგიის სხვადასხვა დარგით დაინტერესებულთათვის.

საჯარო ლექციების ციკლის ფარგლებში 4 მაისს მარიკა კუნჭულიამ წაიკითხა ლექცია თემაზე: ნიკოტინზე ადიქციის ნეირობიოლოგია.

მსგავსი სიახლეები