პროექტის შემაჯამებელი ანგარიშის პრეზენტაცია

04 აპრილი 2016

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში გაიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გამოყენებითი საგრანტო პროექტის (AR/10/10-160/13) "სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესლე/სარგავი მასალისა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო (ორგანული) პროდუქციის წარმოება დახურულ სისტემებში ინ ვიტრო ლაბორატორია და ვერტიკალური ფერმა" ფინალური ანგარიშის შემაჯამებელი პრეზენტაცია.

პრეზენტაცია წარმოადგინა პროექტის ხელმძღვანელმა ლალი მოსიაშვილმა.

მსგავსი სიახლეები