პროფესიული პროგრამა მევენახეობა-მეღვინეობაში

15 აგვისტო 2017

აგრარული უნივერსიტეტის მეღვინეობის აკადემია აცხადებს მიღებას მევენახეობა-მეღვინეობის პროფესიულ პროგრამაზე. პროგრამა შემუშავებულია ვახენინგენის უნივერსიტეტის (Wageningen University and Research) საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან მევენახეობა-მეღვინეობის ძირითად საკითხებს და მონაწილეობას მიიღებენ აგრარული უნივერსიტეტის ღვინის ფესტივალში.

მოდულების ჩამონათვალი

 • პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაივლიან შემდეგ მოდულებს:
 • მევენახეობის ბიოლოგიურ-სამეურნეო საფუძვლები
 • ნიადაგი და ნიადაგის მოვლა
 • ვაზის მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლა
 • ვენახის გაშენება და მენეჯმენტი
 • ყურძნის გადამუშავება და ვინიფიკაცია
 • ღვინის დამუშავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური საფუძვლები
 • ღვინის მოვლა
 • ღვინის მარკეტინგი და ხარისხის მენეჯმენტი
 • ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება და ჩამოსხმა
 • ღვინის დეგუსტაცია
 • კომპიუტერული უნარები
 • საწარმოო პრაქტიკა

სერტიფიკატი

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულები მიიღებენ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერტიფიკატს - სერტიფიცირებული მევენახე-მეღვინე (Cerified Viticulturist-Oenologist).

სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა თითოეულ მოდულში დადებითი შეფასების მიღება.

პროგრამა განკუთვნილია

მოქმედი მევენახე-მეღვინეებისთვის, რომლებსაც სურთ საკუთარი ცოდნის განახლება
სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირთათვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ მიიღონ კვალიფიკაცია მევენახეობა-მეღვინეობაში
ნებისმიერი პირისათვის 16 წლიდან.

პროგრამის ხანგრძლივობა

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 წელს.

პროგრამის ღირებულება

პროგრამის სწავლის საფასური შეადგენს 1,800 ლარს. შესაძლებელია სწავლის საფასურის ყოველთვიური გადახდა (თვეში - 150 ლარი).

რეგისტრაცია

პროგრამაზე დარეგისტრირებისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 570 10 56 06 ან შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაცია გრძელდება 2017 წლის 15 სექტემბრამდე.

სწავლის დაწყების თარიღი:

25 სექტემბერი, 2017

პროგრამას ახორციელებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი "ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს" (MCA-G) საგრანტო პროგრამის "პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის" პროექტის ფარგლებში.

პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა შესაბამისი სასწავლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის და ლაბორატორიების აღჭურვილობის განახლების მიზნით. სრულად განახლდა და აღიჭურვა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემია და ღვინის ტრადიციული მარანი. ასევე, თანამედროვე მოწყობილობებით აღიჭურვა მევენახეობა-მეღვინეობის 4 სასწავლო ლაბორატორია, სადაც პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიუმჯობესონ პრაქტიკული უნარები.

მსგავსი სიახლეები