საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ბიომრავალფეროვნება და ეკოტურისტული პოტენციალი

19 მაისი 2016

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენელმა, ნატო სულთანიშვილმა ჩაატარა ლექცია თემაზე: საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ბიომრავალფეროვნება და ეკოტურისტული პოტენციალი.

აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო მიმართულება - ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის ინიციატივითა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მხარდაჭერით -იწყებს პოპულარულ საჯარო ლექციებს საქართველოს ტყის ბიომრავალფეროვნების, ტყის რესურსების, კლიმატის ცვლილებებისა და გარემოსდაცვითი მდგომარეობის შესახებ.

მსგავსი სიახლეები