სასწავლო-კვლევითი გრანტი აგრარული უნივერსიტეტის კიდევ 9 პროექტს

23 დეკემბერი 2015

რუსთაველის ფონდის მიერ გამოცხადებულ მაგისტრანტების სასწავლო-კვლევითი გრანტების კონკურსის შედაგად დაფინანსება აგრარული უნივერსიტეტის 9 პროექტმა მოიპოვა.
 
ჯამში გრანტი აიღო 47-მა პროექტმა.
 
აგრარული უნივერსიტეტიდან წარდგენილი იყო 10 პროექტი.
 

მსგავსი სიახლეები