ალექსანდრე ვლასოვი

ლექტორი; მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის მარნის მენეჯერი

ალექსანდრე ვლასოვი

ლექტორი; მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის მარნის მენეჯერი

a.vlasov@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

პუბლიკაციები

Didebulidze, K., Vlasov, A., Chichua, D. (2022). The Monitoring of Wine Faults in Georgian Wines. Annals of Agrarian Science. 20 p-46-59