ამროსი ჭკუასელი

პროფესორი; მეცხოველეობის ინსტიტუტის დირექტორი

ამროსი ჭკუასელი

პროფესორი; მეცხოველეობის ინსტიტუტის დირექტორი

a.chkuaseli@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1984 წელს დაამთავრა საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი, ზოოინჟინერის სპეციალობით. 1991 წელს დაიცვა დისერტაცია ცხოველთა კვების მიმართულებით თემაზე: „საქართველოს პირობებში, საჭმლის ნარჩენების გამოყენებით, რაციონალური კვების ტიპის დამუშავება ბურვაკის კვებისას“ და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. 1991-2006 წლებში იგი მუშაობდა საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტის ცხოველთა კვების კათედრაზე ასისტენტის და უფროსი მასწავლებლის პოზიციაზე. 2006-2017 წლებში იკავებდა მეცხოველეობის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობას. 2013-2023 წლებში მისი მონაწილეობითა და ხელმძღვანელობით საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ხუთი საგრანტო პროექტი. 2022 წლიდან არის საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერტი, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობების წლიური ანგარიშების შესაფასებლად მეცხოველეობის დარგში. 2006-2013 წლებში იყო საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ხოლო 2013 წლიდან იკავებს ამავე უნივერსიტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას. 2019 წლიდან იგი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეცხოველეობის ინსტიტუტის დირექტორია. 

განათლება

1991 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი
1984 - საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტი, ზოოსაინჟინრო ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ცხოველთა კვება (M)

პუბლიკაციები

Akhaladze, T., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisuradze, M. (2022). Effect of Grain Staroge Conditions on the Accumulation of Mycotoxins. International Journal of New Technology and Research (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volume 8. Issue 12. Pages 05-09

Lapachi, R., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Berikashvili, V. (2022). Impact of Spore Forming New probiotic of Bacillus Subtilis and Bacillus Amyloliquefaciens on broiler Productivity. International journal of New Technology and Research. (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volome 8. Issue 7. Pages 27-33

Chagelishvili, G., Chkuaseli, A., Beshkenadze, I., Klarjeishvili, N., Gogaladze, M., Begeluri, G. (2022). Synthesis of Molybdenum Acid – containing Chelates and Their Usage in Broiler Feeding. Annals of Agrarian Science. Volume 20. Number 2. Pages 120-130

ჭკუასელი, ., ხუციშვილი-მაისურაძე, ., ჩაგელიშვილი, ა. და სხვ. (2021). ანტიბიოტიკების შემცვლელი სპორაწარმომქნელი Bacillus-ის ახალი პრობიოტიკები ფრინველის კვებაში. თბილისი. სვეტი. 1-27 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. და სხვ. (2021). ანტიბიოტიკების შემცვლელი სპორაწარმომქნელი Bacillus-ის ახალი პრობიოტიკები ბოცვრის კვებაში. თბილისი. სვეტი. 1-19 გვ.

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K., Berikashvili, V. (2021). New probiotic produced from spore forming Bacillus cultivated on local agro-industrial wastes substitutinc antibiotic in broiler nutrition. Annals of Ararian Science. Volume 19. Pg. 227-237. 4

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisuradze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Gvaladze, E. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BROILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS SUBTILIS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE.ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 238-256

Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili-Maisutadze, M., Elisashvili, V., Khardziani, T., Lashkarashvili, T., Chagelishvili, G., Lapachi, R., Samkurashvili, K. (2021). IMPACT OF NEW PROBIOTIC ON BPOILER PRODUCTIVITY PRODUCED FROM SPORE FORMING BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CULTIVATED ON LOCAL AGRO-INDUSTRIAL WASTE. ISBN 978-9941-9631. 1-2. Pages 320-337

Chagelishvili, G., Chkuaseli, A., Beshkenadze, I., Gogaladze, M., Klarjeishvili, N. (2021). Synthesis of Methionine-Containing Chromium Chelatesand Study of its Biological Activity. International Journal of New Technology and Research (IJNTR). ISSN: 2454-4116. Volume 7. Issue 10. Pages 09-14

Lapachi, R., Korsantia, A., Chkuaseli, A., Chagelishvili, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Elisashvili, V., Chagelishvili, G., Lashqarashvili, T., Gvaladze, E. (2021). Impact of Bacillus subtilis Probiotic Cultivated on Local Agro-Industrial Waste on Broiler Productivite. The book of scientific works of joint International Conference on Beneficial Microbes (ICOBM-2021). Don State Technical University Rostov on Don. Russia. Pages 32-38

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა., ლაშქარაშვილი, თ., ლაფაჩი, რ. (2021). ახალი პრობიოტიკი Bacillus Subtilis-ი, როგორც ანტიბიოტიკების ალტერნატიული წყარო ფრინველის კვებაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-8-3875-0. 91-100 გვ. თბილისი, საქართველო

ჭკუასელი, ა., ხარძიანი, თ., ლაშქარაშვილი, თ., ლაფაჩი, რ., ჩაგელიშვილი, გ. (2021). სპორაწარმომქნელი ახალი პრობიოტიკი B.amyloliquefaciens-ი, როგორც ანტიბიოტიკების ალტერნატიული საშუალება ბროილერის კვებაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-8-3875-0. 79-90 გვ. თბილისი, საქართველო

სტაროვა, ი., მაისაშვილი, ა., ავალიანი, ლ., ხურცია, თ., ჭკუასელი, ა., ჩაგელიშვილი, ა., ხუცისშვილი-მაისურაძე, მ. (2020). სახელმძღვანელო „მერძეული ფურის საკვები ულუფის (რაც-იოლი 1,1)“. USDA,VENTURE 37 - ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში - საქართველოში. თბილისი. 1-55 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2020). ძროხის მოვლა-შენახვა, საკვებწარმოება და კვება. სახელმძღვანელო. გაეროს განვითარების პროგრამისა და (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო. თბილისი. 1-327 გვ. (მეორე გამოცემა)

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2020). მეცხოველეობა-ფერმერობა. 1-169 გვ.(მეორე გამოცემა).

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2019). სასოფლო - სამეურნეო ლექსიკონი.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. თბილისი.წიგნი I, გვ.1-202

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2019). სასოფლო - სამეურნეო ლექსიკონი.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. თბილისი.წიგნი II, გვ. 1-396

ჭკუასელი, ა., თორთლაძე, ლ., ყაჭაშვილი, თ., ხატიაშვილი, გ. (2019). კლიმატის ცვლილების გავლენა ცხოველის ჯანმრთელობასა და პროდუქტიულობაზე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ინიციატივები“. 162-170 გვ. ქუთაისი, საქართველო

ჭკუასელი, ა., ახალაძე, თ. (2019). მიკოტოქსინები ცხოველთა კვებაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ინიციატივები“. 270-276 გვ. ქუთაისი, საქართველო

Chkuaseli, A., Qachashvili, T., Tortladze, L. (2019). Introduced Holshtein Breed Livestock in Georgia. Annals of Agrarian Seiece. Volume 17. Pg. 212-218

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2018). პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელო „მეცხოველეობა“. თბილისი. 1-169 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2018). პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელო „მეფრინველეობა“. თბილისი. 1-104 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2018). პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელო „მეცხენეობა“. თბილისი. 1-109 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2018). ძროხის მოვლა-შენახვა, საკვებწარმოება და კვება. გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო. თბილისი. 1-327 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2018). სახელმძღვანელო, მეცხოველეობა-მეფრინველეობა წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. ფონდი კონსტანტა.თბილისი. 1-257 გვ.

ჭკუასელი, ა. და სხვ. (2018). ესტონური სელექციის ჰოლშტინური ჯიშის ერთნაყოლი ფურების ცურის მორფოლოგიური და ფუნქციური თვისებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. ქუთაისი. გვ.155-162

Chkuaseli, A., Khutsishvili-Maisuradze, M., Chagelishvili, G. (2017). New adsorbent of mycotoxins in poultry feed-bentonit cley Askangel. LAP LAMBERT Academic Publishing, pg.1-51

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2017). ახალი ადსორბენტი ადგილობრივი ბენტონიტური თიხა-ასკანგელი ფრინველის კვებაში. ბროშურა. უნივერსალი. თბილისი. 1-48 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2017). ორგანული სოფლის მეურნეობა.სახელმძღვანელო. (ცხვრის მოშენება, კვება. გვ. 361-380. თხის მოშენება, კვება. გვ. 395-401. მეღორეობა გვ.408-425. მეფრინველეობა გვ. 459-488. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა.თბილისი

Chkuaseli, A., Khutsishvili – Maisuradze, M., Chagelishvili, G. (2017). New adsorbent of mycotoxins in poultry feed-bentonit cley Askangel. LAP LAMBERT Academic Publishing, pg.1-51

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა., მაისურაძე, ნ., ნაცვალაძე, კ., ლაშქარაშვილი,თ., ჩაგელიშვილი, გ., სამყურაშვილი, ქ. (2017). ახალი ადსორბენტი ადგილობრივი ბენტონიტური თიხა - ასკანგელი ფრინველის კვებაში. ბროშურა. გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 1-48 გვ.

ჭკუასელი, ა., ნაცვალაძე, კ., ნოზაძე, რ., ხუციშვილი, მ. (2017). ადგილობრივი ქათმის კორნიშის ჯიშთან შეჯვარების გზით მიღებული პირველი თაობის პროდუქტიულობის მაჩვენებლები. გვ.44-48. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. შრომათა კრებული. თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა., მაისურაძე, ნ., ნაცვალაძე, კ., ლაშქარაშვილი,თ., ჩაგელიშვილი, გ., სამყურაშვილი, ქ. (2017). ასკანგელის გამოყენების ეფექტურობა ბროილერის კვებაში. გვ. 341-352. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი

ჭკუასელი, . და სხვ. (2016). ასკანგელის გამოყენების ეფექტურობა მეკვერცხული ფრინველის კვებაში.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. საქართველო და თანამედროვე სამყარო -გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი. შრომათა კრებული. გვ. 275-279

ჭკუასელი, ა., ნაცვალაძე, კ., ნოზაძე, რ., ხუციშვილი, მ. (2016). სამრეწველო შეჯვარების გზით მიღებულიადგილობრივი ბროილერის მეხორცული პროდექტიულობის მაჩვენებლები ფერმერულ მეურნეობაში. შრომათა კრებული. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საქართველო დათანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი. გვ.243-247

ჭკუასელი, ა., ნაცვალაძე, კ., ნოზაძე, რ., ხუციშვილი, მ. (2016). ადგილობრივი სატაბაკე ბროილერისსახორცე პროდუქტიულობის მაჩვენებლები ბიომეურნეობის პირობებში.  საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია. შრომათა კრებული. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვეტექნოლოგიების სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის. გვ. 424-428

ჭკუასელი, ა., ჩაგელიშვილი, ა., ხუციშვილი, მ. (2016). მიკოტოქსინების ახალი ადსორბენტი ადგილობრივი ბენტონიტი (ასკანგელი) ფრინველის კვებაში. # 16, Annals of Agrarian science

ჭკუასელი, ა., ჩაგელიშვილი, ა., ხუციშვილი, მ., ბოკუჩავა, ა. (2015). კროს როს-308 პროდუქტიულობა შპს ჩირინა-ში. კვალიფიციური სპეციალისტი-წარმატებების გარანტი, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.ვეტერინარია - მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. თბილისი, საქართველო. 66-67 გვ.

ჭკუასელი, ა., მამუკელაშვილი, ნ., ჩაგელიშვილი, ა., ბოკუჩავა, ა. (2015). ძაღლის ჯიშის, ასაკის, ფიზიოლოგიური მდგომარეობისა და დატვირთვის გავლენა კვების ნორმებზე. კვალიფიციური სპეციალისტი-წარმატებების გარანტი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. თბილისი, საქართველო. 87-89 გვ.

ჭკუასელი, ა., ჩაგელიშვილი, გ. (2015). მეხორცული კროს როს-308 მამლის კვების ახალი მეთოდები. კვალიფიციური სპეციალისტი - წარმატებების გარანტი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში.თბილისი, საქართველო. 94-95 გვ.

ჭკუასელი, ა., ნაცვალაძე, კ., ნოზაძე, რ., ხუციშვილი, მ. (2015). ადგილობრივი ქათმის მოშენების პერსპექტივები საკარმიდამო და ფერმერულ საწარმოებში. კვალიფიციური სპეციალისტი - წარმატებების გარანტი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. თბილისი, საქართველო, 95-98 გვ.

ჭკუასელი, ა. და სხვ. (2015). საქართველოში გავრცელებული ადგი­ლობრივი ფრინველის გენეტიკ-ური რესურსების შენარჩუნების გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფრენცია გლობალური დათბობა და აგრობიო­მრავალ­ფეროვნება. შრომათა კრებული. ქ. თბილისი სსმმ აკადემია. გვ. 120-123

ჭკუასელი, ა., მაისურაძე, ო., ჩაგელიშვილი, . (2014). ბიო-მოსის გამოყენების ეფექტურობა ბროილერის გამოზრდის პირობებში. საერთაშორისო ჟურნალი მეცნიერება და ცხოვრება, თბილისი #2 (10), 105-108 გვ.

ჭკუასელი, ა. და სხვ. (2014). მეწველი ფურის ულუფის შესადგენი კომპიუტერული პროგრამა. ჟურნალი ახალი აგრარული საქართველო. თბილისი. #11(43), 35-36 გვ.

ჭკუასელი, ა., ხუციშვილი-მაისურაძე, მ., ჩაგელიშვილი, ა. (2013). ცხოველთა კვება. II ნაწილი.სახელმძღვანელო. თბილისი. 1-747 გვ.

ჭკუასელი, ა. და სხვ. (2012). ცხოველთა კვება. I ნაწილი. სახელმძღვანელო. თბილისი. 1-468 გვ.