ანკა თაბუკაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ანკა თაბუკაშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

anka.tabukashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!