აზა კობახიძე

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

აზა კობახიძე

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

a.kobakhidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2007 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სპეციალობით. ამავე სპეციალობით 2013 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიების აკადემიური დოქტორის ხარისხი. 2008-2011 წლებში მუშაობდა სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარე ადგილობრივ და უცხოურ პროექტებში. 2011 წლიდან მუშობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში განხორციელებულ სამეცნიერო პროექტებში. 2016 წლიდან არის ამავე ინსტიტუტის მცენარეული სუბსტრატების ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორის მეცნიერ-თანამშრომელი. აქვს ფართო გამოცდილება სოკოს კულტივირებაში, ფერმენტის აქტივობების აღმოჩენაში, ფერმენტის იმობილიზაციასა და გამოყენებაში. სხვადასხვა წლებში იმყოფებოდა ხანგრძლივ კვლევით მივლინებებში: 2014 წელს ფრანგული ინსტიტუტის გრანტის ფარგლებში განახორციელა კვლევა მარსელის უნივერსიტეტში „სოკოების ტაქსონომიური იდენტიფიკაცია მოლეკულური ბიოლოგიის მეთოდების გამოყენებით“. ასევე (2015 წელს) მუშაობდა თანამედროვე ბიოქიმიურ მეთოდებსა და ტექნიკებზე შვეიცარიაში (ჩრდილო-დასავლეთ შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში, ბაზელი, შვეიცარია) და პრაღის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტში (ჩეხეთი) ერთი თვით, 2017 წელს. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაჯილდოვდა როგორც 2016 წლის საუკეთესო სამეცნიერო ჯგუფის წევრი.

განათლება

2013 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიების აკადემიური დოქტორი
2009 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიოტექნოლოგიების მაგისტრი
2007 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბაკალავრი

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2021). Enhancement of laccase production by Cerrena unicolor through fungal interspecies interaction and optimum conditions determination. Archives of Microbiology. 203: 3905-3917

Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2020). Elucidation of the higher basidiomycetes enzyme activity dependence on the mushroom inoculum form, pre-cultivation medium, age, and size. Int. J. Med. Mushr. 22: 1099 – 1108

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2020). Cerrena unicolor BCC306 - new potent producer of lignin-modifying enzymes. Ann. Agr. Sci. 18: 10-17

Kobakhidze, A., Asatiani, MD., Khardziani, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2020). Evaluation of Cerrena unicolor BCC 300 and their Enzymes for Decolorization of Synthetic Dyes. Ann. Agric. Sci. 18: 147-154

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Gogebashvili, D. (2019). Lignocellulosic Waste Biorefinery for Unlocking the Biotechnological Potential of Basidiomycota. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology. 2278: 030-034

Kachlishvili, E., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Elisashvili, V. (2019). Comparison of Mono- and Dikaryotic Medicinal Mushrooms Lignocellulolytic Enzyme Activity. Int. J. Med. Mushr.  21: 1115 – 1122

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Laccases and their application in bioremediation of organic pollutants (Review). Ann. Agr. Sci. 17: 383-396

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A. Elisashvili, V. (2018). Evaluation of Lignin-Modifying Enzyme Activity of Trametes spp. Isolated from Georgian Forests with an Emphasis on T. multicolor (Nees) Pilát Biosynthetic Potential. Int. J. Med. Mushr. 20: 971–987

Kobakhidze, A., Elisashvili, V., Corvini, PFX., Čvančarová, M. (2017). Biotransformation of Ritalinic acid by laccase in the presence of mediator TEMPO. New Biotechnol. 43: 44-52

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2016). Trinitrotoluene and mandarin peels selectively affect lignin-modifying enzyme production in white-rot basidiomycetes. SpringerPlus. 5: 252

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2016). Induction and catabolite repression of cellulase and xylanases synthesis in the selected white-rot Basidiomycetes. Ann. Agr. Sci. 14: 169-176

Didebulidze, K., Kochlamazashvili, K., Kobakhidze, A. (2015). Antifungal susceptibility pattern of some clinical isolates ofcandid albicans isolated from dogs and cats; 3rd International Scientific Conference on Dialogues on Sciences. Yerevan, Armenia

Didebulidze, K., Kochlamazashvili, K., Kobakhidze, A. (2015). Susceptibility to antibiotics of Salmonella strains isolated from food. 3rd International Scientific Conference on Dialogues on Sciences. Yerevan, Armenia

დიდებულიძე, კ., კობახიძე, ა., კოჭლამაზაშვილი, ქ., ზაალიშვილი, თ., კაციტაძე, ე. (2015). Listeria monocytogenes - ანტიმიკრობული და ბაქტერიოცინული აქტივობის განსაზღვრა.  სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, ვეტერინარია-მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში. თბილისი, საქართველო

დიდებულიძე, კ., კობახიძე, ა., კოჭლამაზაშვილი, ქ., ზაალიშვილი, თ., კაციტაძე, ე. (2015). ძაღლისა და კატის სოკოვანი დაავადებების ეტიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია,ვეტერინარია - მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის მიმართულებები საქართველოში.თბილისი, საქართველო

დიდებულიძე, კ., კობახიძე, ა., კოჭლამაზაშვილი, ქ., ზაალიშვილი, თ., კაციტაძე, ე. (2015). ძაღლისა და კატის დერმატიტების შესწავლა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. თბილისი საქართველო

Didebulidze, K., Kobakhidze, A., Zaalishvili, T., Katsitadze, E. (2014). Susceptibility to antibiotics of some foodborne infection causatives. Book of Abstracts. Tbilisi, Georgia