ბექა კოკაია

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

ბექა კოკაია

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

b.kokaia@agruni.edu.ge Copy Email Copied!