დალი ღაღანიძე

ასოცირებული პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მცენარეთა ბიოქომიისა და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

დალი ღაღანიძე

ასოცირებული პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მცენარეთა ბიოქომიისა და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

d.ghaghanidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1986 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ბიოქიმიის სპეციალობით. 1987-1991 წლებში სწავლობდა ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტის (მოსკოვი) ასპირანტურაში, რის შემდეგაც დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "ქლოროპლასტური გენების ექსპრესია (დნმ ცილოვანი კომპლექსის დახასიათება)" და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 1991-1993 წლებში მუშაობდა სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიის ცენტრში მეცნიერ-თანამშრომლად. 1993 წელს მოიპოვა ევროპის თანამეგობრობის ქვეყნების სტიპენდია და 1997 წლამდე სწავლობდა პოსტ-სადოქტორო პროგრამებზე (მოლეკულური ბიოლოგია, გენური ინჟინერია) პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტში (ქ. ვარშავა). 1997-2006 წლებში მუშაობდა პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად. ხოლო, 2006 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. 2009-2012 წლებში იყო მიწვეული პროფესორი წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე. სალექციო კურსებს კითხულობდა შემდეგ საგნებში: მცენარეთა მოლეკულური გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მცენარეთა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი და ასოცირებული პროფესორი.

განათლება

1991 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1991 - ბახის სახელობის ბიოქიმიის ინსტიტუტი, ასპირანტურა (სპეციალობა მოლეკულური ბიოლოგია)
1986 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი (სპეციალობა ბიოქიმია);

სასწავლო კურსები

გენომის შემსწავლელი მეცნიერება (M)

პუბლიკაციები

Gaganidze, D., Sadunishvili, T., Aznarashvili, M., Abashidze, E. Gurielidze, M., Carnal, S., Rezzonico, F., Zubadalashvili, M. (2021). Disease distribution and diversity of Erwinia amylovora isolates in Georgia. J Plant Pathol 103, 121–129  

Sadunishvili, T., Węgierek-Maciejewska, A., Arseniuk, E., Gaganidze, D., Amashukeli, N., Sturua, Neli., Amiranashvili, L., Kharadze, Sh., Kvesitadze, G. (2020). Molecular, morphological and pathogenic characterization of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus strains of different geographic origins in Georgia. Eur J Plant Pathol, 158:195–209.

Gaganidze,  D., Aznarashvili, M., Sadunishvili, T., Abashidze, E., Gureilidze, M., Gvritishvili, E. (2018). Fire blight in Georgia. Annals of Agrarian Science vol.16, No 10, p.12-16.

Amashukeli, N., Gaganidze, D., Sturua, N., Khradze, Sh., Sadunishvili, T. (2018). Influence of Lignohumate on tomato seeds germination and growth under inoculation with bacterial spot causative pathogen Xanthomonas vesicatoria.  Plant & Fungal Research 1(1): 28-32.

Burjanadze, Medea, Gaganidze, Dali, Arjevanidze, Mariam, Nakaidze, Elena, Tsereteli, Giuli. (2016). Identification of Bacillus in Population Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata Say and Mottled Umber Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v,10,2:133-137

Burjanadze, M., Gaganidze, D., Arjevanidze, M., Nakaidze, E., Tsereteli, G., Kharadze, Sh. (2015). Bacillus associated with Colorado Potato Beetle – Leptinotarsa decemlineata Say and the Mottled Umber - Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 94, 283-287

Gaganidze, D., Gujabidze, I., Sadunishvili, T., Gigolashvili, G. (2014). Elaboration of nuclear polyhedrosis virus detection method in eggs of mulberry silkworm. The Journal of Ecology. 108, 336-34.

Gaganidze, D., Sadunishvili, T., Amashukeli, N., Sturua, N., Gamkrelidze, M. (2013). Establishing Taxonomy of Pathogenic Bacteria, Causative Agents of Haricot Bacterioses Spread in Different Regions of Georgia by 16S rDNA Fragments. «Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, V.7, 2, p. 130-135.

Gaganidze, D., Sadunishvili, T., Amashukeli, N., Sturua N., Gamkrelidze M. (2013). Establishing Taxonomy of Pathogenic Bacteria, Causative Agents of Haricot Bacterioses Spread in Different Regions of Georgia by 16S rDNA Fragments. «Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, V.7, 2, p. 130-135.

ღაღანიძე, დ., სადუნიშვილი, თ., ამაშუკელი, ნ., გამყრელიძე, მ., სტურუა, ნ., გიორგობიანი, ნ. (2013). შავი ბაქტერიული სილაქავის გამომწვევი ბაქტერიების დეტექცია პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქციით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბაქტერიოზებით დაავადებულ პომიდვრების ნიმუშებში. კრებული - ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. თბილისი,  გვ.207-209.

Sadunishvili, T., Amashukeli, N., Rodriguesz-Lopez, J.N., Chezarra, S., Gaganidze, D., Mchedlishvili, N., Omiadze, N., Kvesitadze, G. (2013). Oxidative enzymes and peroxidase isoforms in tomato affected by bacterial spot and bacterial canker. Conference Book. 2nd International Scientific Conference dedicated to the 70th Aniversary of the National Academy of Sciences of Armenia. p.124-128.