დავით ბედოშვილი

პროფესორი; იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორი

დავით ბედოშვილი

პროფესორი; იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორი

d.bedoshvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1983 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი გეოგრაფიის სპეციალობით. 1983-1986 წლებში სწავლობდა ლენინგრადის ბოტანიკური ინსტიტუტის ასპირანტურაში ბოტანიკის სპეციალობით. 1986 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბოტანიკაში თემაზე: "ყაზბეგის ალპური მდელოების კლასიფიკაცია" და გახდა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი. 1986-1994 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. 1996-1999 წლებში სწავლობდა ორეგონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო სკოლაში აგრონომიის სპეციალობით და 1999 წელს დაიცვა დისერტაცია მცენარეთა სელექციაში თემაზე: "გენოტიპისა და გარემოს ურთიერთქმედება მცენარეთა სელექციაში", რის შედეგადაც მიენიჭა აგრონომიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 1999-2009 წლებში მუშაობდა სიმინდისა და ხორბლის გაუმჯობესების საერთაშორისო ცენტრში აგრონომ-სელექციონერის თანამდებობაზე. 2009-2011 წლებში იყო ვაშინგტონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ყაზახეთის მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო პროგრამის" დირექტორი. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტის დირექტორი და ამავე უნივერსიტეტის პროფესორი.

განათლება

1999 - აგრონომიის დოქტორი, ორეგონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორვალისი, ორეგონი (აშშ)
1986 - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ლენინგრადის ბოტანიკური ინსტიტუტი
1983 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

მცენარეთა სელექცია (B)
მონაცემთა ანალიზი სასოფლო-სამეურნეო კვლევაში (B)

პუბლიკაციები

Bedoshvili, D., Mosulishvili, M., Chkhutiashvili, G., Maisaia, I., Ustiashvili, N., Merabishvili, M. (2021). Diversity and local use of wheat in Georgia. Annals of Agrarian Science 19, 2. 103-110

Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I., Rusishvili, N., Ustiashvili, N., Chkhutiashvili, G., Merabishvili, M. (2021). Diversity of wheat in modern Georgia versus discoveries of the archaeological excavations of the 6,000 BC Neolithic sites of Lower Kartli Region (SE Georgia). Annals of Agrarian Science. 19,1: 46-52

Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I., Chkhutiashvili, G., Ustiashvili, N. (2021). Aegilops tauschii, the D-genome donor of Triticum and the geographic origin of hexaploid wheat. Annals of Agrarian Science. 18, No 4.:437-447

Bedoshvili, D., Mosulishvili, M., Chkhutiashvili, G., Chokheli, M., Ustiashvili, N., Maisaia, I. (2020). Heritage wheats of Georgia, the South Caucasus. Annals of Agrarian Science 18, 2: 123 - 129

Mogylna, Olena, Samovol, Oleksii, Kondratenko, Serhii, Sergienko, Oksana, Suchkova, Vira, Bedoshvili, David. (2020). Cytogenetic Features of Meiosis in Hybrid F1 Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai), Depending on the Level of Ontogenesis Adaptation. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 14, #4

Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I., Chkhutiashvili, G. (2019). Georgia, the South Caucasus as the homeland of the hexaploid wheat. Annals of Agrarian Science, 17. 287 – 297

Theissen, T., Aurbacher, J., Bedoshvili, D., Felix-Henningsen, P., Hanauer, T., Hüller, S., Kalandadze, B., Leonhäuser, I.,Magiera, A., Otte, A., Shavgulidze, R., Tedoradze, G., Waldhardt, R. (2019). Modelling Environmental and Socio-Economic Resources at the Landscape Level – Potentials for Sustainable Land Use in the Georgian Greater Caucasus. Ecology and Society. Vol. 232. Pages 310-320

სამადაშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, ., ბედოშვილი, ., სიხარულიძე, . (2019). ქართული ხორბლის ძველი დათანამედროვე სელექციური ჯიშები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი. გვ. 302-306

Shavgulidze, R., Bedoshvili, D., Aurbacher, J. (2017). Technical efficiency of potato and dairy farming in mountainous Kazbegi district, Georgia. Annals of Agrarian Science. 15, 55–60

Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I. (2017). A consolidated list of Triticum species and varieties of Georgia to promote repatriation of local diversity from foreign genebanks. Annals of Agrarian Science. 15, 61-70

Mosulishvili, M., Bedoshvili, D., Maisaia, I. (2017). Endemic species of Triticum in Georgia and their role in wheat domestication Triticaceae Symposium. Vernigorode, Germany. 12-16

ბედოშვილი, დ. (2017). ორგანული სერტიფიცირება. თავი XXVI. ორგანული სოფლის მეურნეობა. თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. გვ. 555-561

Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G., Bedoshvili, D. (2016). Use of new variety wheat Tbilisuri 15 for receiving of high yield in dry areas of East Georgia International Cooperation for Improving Agricultural Sciences, Food Security and Environmental Protection. Azerbaijan, Ganja. Pages 11-12 4

სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ., შუბლაძე, ლ., კაჭარავა, ნ. (2016). მინერალური სასუქების გავლენა რბილი ხორბლის ქიმიურ შემადგენლობაზე და მისი მართვა. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 35. გვ. 105-111

სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ. და სხვ. (2016). ხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებადგანოყიერების ახალი სისტემის მეთოდიკა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კონფერენცია. გვ.288-290

Samadashvili, Ts., Bedoshvili D. etc. (2016). Use of  new  variety  wheat Tbilisuri 15 for receiving of  high yield  in dry areas of East Georgia. Innovative Development of Agricultural Science and Education: World Experience and Current Priorities. Azerbaijan, Gandja. pages 11-12

სამადაშვილი, ., ბედოშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, . (2016). ხორბალში გამოყენებული განოყიერების ახალისისტემის ეკონომიკური შეფასება. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 36. გვ. 164-169

სამადაშვილი, ., ბედოშვილი, ., ჩხუტიაშვილი, ., მელიქიშვილი, . (2016). მინერალური სასუქებისგავლენა რბილი ხორბლის ბიოლოგიურ და სამეურნეო ნიშან-თვისებეის განვითარებაზე. საქ. სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 35. გვ. 283-288

სამადაშვილი, ., ბედოშვილი, . და სხვ. (2016). ხორბლის მაღალი მოსავლის მისაღებად  მინერალურისასუქების ფორმების და დოზების შერჩევა. საქართველოს სოფლის-მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისმოამბე. t 34, გვ 275-282

Gogniashvili, M., Naskidashvili, P., Bedoshvili, D., Kotorashvili, A., Kotaria, N., Beridze, T. (2015). Complete chloroplast DNA sequences of Zanduri wheat (Triticum spp.). Genet. Resour. Crop Evol. 62, 1269–1277.

Betsiashvili, M., Kokiashvili, N., Bedoshvili, D. (2015). Changes in maize germination ability and antioxidant enzymes activities during seed natural ageing and as a result of priming. Seeds for future generations – Determinants of longevity. Book of Abstracts. Seed Longevity Workshop. Ulrike Lohwasser & Andreas Boerner (eds). Germany, Wernigerode. (Page 114)

Samadashvili, Ts., Bedoshvili, D.O., Chkhutiashvili, G.N., Tkhelidze, A.T., Katcharava, N. (2015). A new soil fertility management system for wheat production in drylands of East Georgia. Innovative Development of Agricultural Science and Education: World Experience and Current Priorities. Azerbaijan, Gandja. Pages 24-27

Samadashvili, Ts., Chkhutiashvili, G., Bedoshvili, D., Sikharulize, Z. (2015). Stages, Achievements and Prospects of Breeding of Georgian Wheat in Georgia. XI International Conference of European Akademy of Sciences, Bonn, Germany.st.3-8

სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ., კაჭარავა, ნ. (2015). ქერის ახალი კოლექციის შესწავლა  ბიოლოგიური და სამეურნეო მაჩვენებლებით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ 34, გვ. 245-249

სამადაშვილი, ც., ბედოშვილი, დ. და სხვ. (2015). ხორბლის ახალი ჯიში “Agruni-1”-ის გამოყენება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ.263-265

ბედოშვილი, დ., ბეციაშვილი, მ., ქირიკაშვილი, ლ., კოშაძე, თ., მერაბიშვილი, მ. (2014). სიმინდის ადგილობრივი პოპულაციებიდან ინბრედ ხაზების ჰაპლოიდური თესლის მიღება in vivo მეთოდით. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 33. გვ. 131-136

Sharma, R.C., Amanov, A., Ziyadullaev, Z., Saidov, S., Ahmedov, M., Bedoshvili, D., Kokhmetova, A., Keser, M.,Morgounov, A., Nazari, K., Rajaram, S., Baum, M. (2014). Status of stripe rust resistant winter wheat varieties in Central Asia and the Caucasus. 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium. Regional Cereal Rust Research Center. Izmir, Turkey. (Page 73)

Sikharulidze, Z.V., Meparishvili, G.V., Chkhutiashvili, N.A., Bedoshvili, D.O., Gorgiladze, L.A., Meparishvili, S.U., Memarne, G.R. (2014). The impact of rusts and fungal leaf spots on productivity of winter wheat in Georgia. 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium. Regional Cereal Rust Research Center. Izmir, Turkey. (Page 80)

სამადაშვილი ., ბედოშვილი, ., კაჭარავა, . (2014). ქერის ახალი კოლექციის ბიოლოგიური დასამეურნეო მაჩვენებლებით. საქ. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 34. გვ. 245-248

Sikharulidze, Z., Meparishvili, G., Chkhutiashvili, N., Bedoshvili, D., Gorgiladze, L., Meparishvili, S., Memarne, G. (2013). Identification of Improved Winter Wheat Varieties by Evaluation of Disease Resistance and Yield under the Georgian conditions. Annals of Agrarian Science. vol. 11, #4. pages 14-21