დავით ტუღუში

პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

დავით ტუღუში

პროფესორი; ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

d.tugushi@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1966 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ინჟინერ ტერნოლოგის სპეციალობით. 1972 წელს დაიცვა დისერტაცია მაღალმოლეკულური ნაერთების ქიმიის სპეციალობით და გახდა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი. 1974-2013 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად, კათედრის დოცენტად, პროფესორად, პარალელურად პრორექტორის მოადგილედ სამეცნიერო დარგში (1985-1989 წლებში). 1989-2006 წლებში ხელმძღვანელობდა მაღალმოლეკულური ნაერთების ქიმიის სამეცნიერო კვლევით ლაბორატორიას. 1994 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ორგანული ქიმიის სპეციალობით და გახდა ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, ხოლო 1995 წელს მიენიჭა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის წოდება. გამოქვეყნებული აქვს 2 მონოგრაფია, 127 სამეცნიერო პუბლიკაცია (მათგან - 50 მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში), 48 საავტორო უფლება, 6 ქართული და 8 აშშ პატენტი. მან მოიპოვა 25-ზე მეტი სამეცნიერო გრანტი. 1981 წელს მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი რექტორის - პეტრე მელიქიშვილის სახელობის სამეცნიერო პრემია სამეცნიერო ნაშრომთა ციკლში - „მაღალმოლეკულური ნაერთების ქიმია“. 2021 წელს მოიპოვა საქართველოს ეროვნული პრემია სამეცნიერო დარგში. 2013 წლიდან იგი ხელმძღვანელობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიისა და მოლეკულური ინჟინერიის ინსტიტუტის მოლეკულური ინჟინერიის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორიას. 2016 წლიდან აგრეთვე იკავებს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას.

განათლება

1994 - ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1972 - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, მოსკოვის დიმიტრი მენდელეევის ქიმიკო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
1966 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Mtiulishvili, T., Dzmanashvili, Batsatsashvili, T., Zurabiani, K., Tughushi, D., Kantaria,Tem., Nadaraia, L., Rusishvili L., Piot, O., Terryn, C., Tchelidze, P., Katsarava, R., Kulikova, N. (2023). Leucine-based Pseudo-Proteins (LPPs) as Promising Biomaterials:  A Study of Cell-Supporting Properties.

Kantaria, T., Baduashvili, L., Tugushi, D., Katsarava, R. (2021). Metronidazole-Loaded Pseudo-Protein Microspheres for Intravaginal Drug Delivery: Evaluation of Drug Encapsulation Efficiency and Drug Release. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15 (1), 76-82.

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Kantaria, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). New Cationic Polymers Composed of Non-Proteinogenic α-Amino Acids. In: Advanced Materials, Polymers, and Composites:  New Research on Properties, Techniques, and Applications. Chapter 19. O.Mukbaniani, T.Tatrishvili, M.J.M. Abadie, Eds. Apple Academic Press (AAP)

Katsarava, R., Kantaria, Ten., Kobauri, S. (2021). Pseudo-proteins and related synthetic amino acid based polymers (Review). Mater, J. Educ., 43 (1-2), 33-80

Zavradashvili, N., Otinashvili, G., Tugushi, D., Kantaria, Ten., Kantaria, Tem, Kupatadze, N., Chkhaidze, E., Nepharidze,  N., Saghyan, A., Mkrtchyan, A., Poghosyan, S., Katsarava, R. (2021). Synthesis of Pseudoproteins Based on Nonproteinogenic α-Amino Acids. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci., 15(3), 41-47.

Zhang, W., Kantaria, T., Zhang, Y., Kantaria, T., Kobauri, S., Tugushi, D., Brücher, V., Katsarava, R., Eter, N., Heiduschka, P. (2020). Biodegradable nanoparticles based on pseudo-proteins show promise as carriers for ophthalmic drug delivery. J. Ocular Pharmacol. Therap. 36(6), 1-12 DOI: 10.1089/jop.2019.0148 

Ochkhikidze, N., Titvinidze, G., Gverdtsiteli, M., Otinashvili, G., Tugushi, D., Katsa­­rava, R. (2020). Synthesis of AABB-polydepsipeptides, poly (ester amide)s and functional polymers on the basis of O,O-diacyl-bis-glycolic acids.  J. Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 57(12), 854–864

 

Moxon, S. R., Ferreira,  M. J. S., dos Santos, P., Popa, B., Gloria, A.,  Katsarava, R.,  Tugushi, A. C.,  Serra, N., Hooper, M., Kimber, S. J., Fonseca, A.C., Domingos, M. A. N. (2020). A Preliminary Evaluation of the Pro-Chondrogenic Potential of 3D-Bioprinted Poly(ester urea) Scaffolds. Polymers, 12, 1478 doi:10.3390/polym12071478

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Zhangb, W., Eter, N., Heiduschka, P., Kezeli, A., Chichua, G., Tugushi, D., Katsarava, R. (2020). Pseudoprotein-based nanoparticles show promise as carriers for ophthalmic drug delivery. Ann. Agrarian Sci.  18 43–53

Zavradashvili, N., Sarisozen, C., Titvinidze, G., Kantaria, Teng., Tugushi, D., Puiggali, J., Torchilin, V., Katsarava. R. (2019).  Library of Cationic Polymers Composed of Polyamines and Arginine as Gene Transfection Agents, ACS Omega, 2090-2101

   

Kobauri, S., Kantaria, Tem., Kupatadze, N., Kutsiava, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). Pseudo-proteins: A new family of biodegradable polymers for sophisticated biomedical applications, Nano Technology & Nano Science Journal, 1(1): 37-42 Journal Impact Factor: 1.48

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). A new generation of biocompatible nanoparticles made of resorbable poly (ester amide)s, Ann. Agrarian Sci., 17 49-58.

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Titvinidze, G., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2018). New 1,2,3-Triazole Containing Polyesters via Click Step-Growth Polymerization and Nanoparticles Made of Them.  Int. J. Polym. Sci.,V, Article ID 6798258.

 

Lamas, M.L., Lima, M.S., Pinho, A.C., Tugushi, D., Katsarava, R., Costa, E., Correia, I.J., Serra, A.C., Coelho, JF.J., Fonseca, A.C. (2018). Towards the development of miscible poly(ε-caprolactone)/ poly(ester amide)s electrospun mats. Polymer.

 

Kobauri, S., Otinashvili, G., Kantaria, T., Tugushi, D., Kharadze, N., Kutsiava, J., Puiggali,  Katsarava, R. (2018). New amino acid based biodegradable poly (ester amide)s via bis-azlactone chemistry. J.Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 677-690. Journal Impact Factor 1.871

 

Zavradashvili, N., Jokhadze, G., Gverdtsiteli, M., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Biodegradable functional polymers composed of naturally occurring amino acids (Review). Res Rev Polym. 8(1), 105-128.

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). In vitro biocompatibility and cell permeability study of biodegradable nanoparticles made of amino acid based poly (ester amide). J. Chem. Eng. Process Technol., 8:4 (Suppl).

Kantaria, Ten., Kantaria, Tem., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Zavradashvili, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). Synthesis of new biodegradable clicking polyesters via tricomponent step-growth polymerization. J. Chem. Eng. Process Techn., 8:4 (Suppl).

Memanishvili, T., Kupatadze, N., Tugushi, D., Katsarava, R., Wattananit, S., Hara, N., Tornero, D., Kokaia, Z. (2016). Generation of cortical neurons from human induced-pluripotent stem cells by biodegradable polymeric microspheres loaded with priming factors. Biomed. Mater. 11, 025011. doi:10.1088/1748-6041/11/2/025011.

Kantaria, Tem., Kantaria, Teng., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2016). Biodegradable nanoparticles made of amino acid based ester polymers: preparation, characterization, and in vitro biocompatibility study. Appl. Sci. 6, 444; doi:10.3390/app6120444

Díaz, A., del Valle, L.J., Tugushi, D., Katsarava, R., Puiggalí, J. (2015). New poly (ester urea) derived from L-leucine: electrospun scaffolds loaded with antibacterial drugs and enzymes.  Materials Science and Engineering C, 46 450–462.

Zavradashvili, N., Memenishvili, T., Kupatadze, N., Baldi, L., Shen, X., Tugushi, D., Wandrey, C., Katsarava, R. (2014). Cell compatible arginine containing cationic polymer: one-pot synthesis and preliminary biological assessment. Springer Book Series-Advances in experimental medicine and biology: Infectious  Diseases and Nanomedicine, 59-73.

Memanishvili, T., Zavradashvili, N., Kupatadze, N., Tugushi, D., Gverdtsiteli, M., To­r­ch­i­lin, V.P., Wandrey, C., Baldi, L., Manoli, S.S., Katsarava, R. (2014). Arginine-based  biodegradable ether-ester polymers of low cytotoxicity as potential gene carriers. Biomacromolecules, 15, 2839-2848.

Zavradashvili, N., Jokhadze, G., Gverdtsiteli, M., Otinashvili, G., Kupatadze, N., Gomurashvili, Z., Tugushi, D., Katsarava, R. (2013). Amino Acid Based Epoxy-Poly(Ester Amide)s - a New Class of Functional Biodegradable Polymers: Synthesis and Chemical Transformations. J.Macromol.Sci., Part A, Pure & Appl. Chem. 50(5), 449-465