ეკა მეტრეველი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ეკა მეტრეველი

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

e.metreveli@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1983 წლიდან მუშაობდა სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მიკრობული წარმოშობის ფერმენტების, შემდეგ მცენარეული სუბსტრატების ბიოკონვერსიის ლაბორატორიაში უფროსი მკვლევარი-მეცნიერის პოზიციაზე. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჯერ მცენარეული სუბსტრატების  ბიოკონვერსიის ლაბორატორიის, შემდგომ მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტის და ამჟამად მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. იგი არის ავტორი და თანაავტორი 20-ზე მეტი მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციის. მისი ციტირების ინდექსი Google Scholar-ის მიხედვით არის 713, ხოლო h-ინდექსი 10. იგი მონაწილეობდა სხვადასხვა სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ პროგრამებსა და კონფერნციებში. დღემდე აქტიურადაა ჩართული ეროვნული და საერთაშორისო პროექტების მართვისა და განხორციელების პროცესში.

განათლება

1993 -  სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
1983 - თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, სპეციალობა - ქიმია-ბიოლიგია

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Khardziani, Tamar, Metreveli, Eka, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Regulation of Schizophyllum commune BCC632 cellulase and xylanase activities. Journal of Biological Studies. 3: 81-82

Metreveli, Eka, Khardziani, Tamar, Jokharidze, Tina, Elisashvili, Vladimir. (2022). Production and properties of Irpex lacteus cellulase and xylanase. Journal of Biological Studies. 5: 78-78

Metreveli, E., Khardziani, T., Elisashvili, V. (2021). The Carbon Source Controls the Secretion and Yield of Polysaccharide-Hydrolyzing Enzymes of Basidiomycetes. J. Biomolecules. 11: 1341

Gogebashvili, D., Metreveli, E., Khardziani, T., Jokharidze, T., Elisashvili, V. (2021). Polysaccharide-hydrolyzing secretome of Schizophyllum commune during growth on different carbon sources. J. Annals of Agrarian Science. 19: 1512-1887

Metreveli, E., Khardziani, T., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2021). Improvement of Antibacterial Activity of Red Belt Conk Medicinal Mushroom, Fomitopsis pinicola BCC58 (Agaricomycetes), in Fermentation of Lignocellulosic Materials. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 27 – 37

Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Screening of Georgian Medicinal Mushrooms for Their Antibacterial Activity and Optimization of Cultivation Conditions for the Split Gill Medicinal Mushroom, Schizophyllum commune BCC64 (Agaricomycetes). Int. J. Med. Mushr. 22: 659-669

Khardziani, T., Metreveli, E., Didebulidze, K., Elisashvili, V. (2020). Antimicrobial activity of Medical mushrooms Isolated from Natural Areas of Georgia and Optimisation of Submerget Culture Conditions for the Split Gill Medical Mushroom by Shyzophillum commune Fries BCC64 (Agaricomycetes). International Journal of Medical Mushrooms

Metreveli, E., Kachlishvili, E., Singer, SW., Elisashvili, V. (2017). Alteration of white-rot basidiomycetes cellulase and xylanase activities in the submerged co-cultivation and optimization of enzyme production by Irpex lacteus and Schizophyllum commune. Bioresou. Technol. 241: 652-660

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190

Metreveli, E., Kachlishvili, E., Denchev, D., Elisashvili, V. (2015). Improved cellulase and xylanase production by co-cultivation of white-rot basidiomycetes. Ecol. Eng. Environ. Prot. 5-11

Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). Modulation of Cerrena unicolor laccase and manganese peroxidase production. SpringerPlus. 3:463, 1-7

Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Berikashvili, V., Metreveli, E., Elisashvili, V. (2014). White-rot basidiomycetes lignocellulolytic enzymes activity in the fermentation of plant raw materials. Annals of Agrarian Science. 12: 59-65