ეკატერინა კაციტაძე

ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინა კაციტაძე

ასოცირებული პროფესორი

e.katsitadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1991 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი დაკონსერვების ტექნოლოგიის სპეციალობით, კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ტექნოლოგი. 1991-1999 წლებში მუშაობდა ამავე ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების კათედრაზე ლაბორანტად. 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია სპეციალობით ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 2000-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის კვების საწარმოთა მანქანათმცოდნეობის კათედრაზე დოცენტის თანამდებობაზე, ხოლო 2006-2013 წლებში - კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორად და დეპარტამენტის სწავლულ მდივნად. კითხულობდა სასწავლო კურსს შემდეგ საგნებში: საკონსერვო ქარხნების ტექნოლოგიური მოწყობილობა, კვების საწარმოთა პროცესები და აპარატები, ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების ტექნოლოგია, კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობა, დაკონსერვების ტექნოლოგია, კვების საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. პარალელურად, 2014 წლიდან იგი სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტია და აქტიურად ეწევა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. მონაწილეა ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და ფორუმების, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვის და გადამუშავების მიმართულებით მოწყობილი საერთაშორისო კურსის და ორმხრივი სემინარების ისრაელში, ჩინეთსა და ტაილანდში. გამოქვეყნებული აქვს 35-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია. ავტორია ბროშურა-რეკომენდაციების, მონოგრაფიისა და პატენტის. 2019 წლიდან არის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტი სასურსათო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ამავე აკადემიის და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭოების და აგროინოვაციების კომისიის წევრი.

განათლება

1999 - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
1991 - საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მებაღე-მევენახეობის და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ტექნოლოგი

სასწავლო კურსები

ხილ-ბოსტნეულის გადამუშავების ტექნოლოგია (B)
კვების საწარმოთა დაპროექტება (B)

პუბლიკაციები

Katsitadze, E., Kvesitadze, E., Ujmajuridze L. and others. (2023). The potential of using Georgian red grapes to obtain herbal synbiotic drinks. 44th World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. p.827-829

Katsitadze, E., Melanashvili, N. and others. (2023). Technology of grape jam without use of sugar. p. 829-832. 44th World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. p. 827-829

Katsitadze, E., Ujmajuridze, L. and others. (2022). Functional products on the base of the grape without the use of sugar. 43th World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. Mexico

კაციტაძე, ეკატერინა, ხორავა, ირმა. (2022). ნატურალური უშაქრო ლიმონათების მიღების ტექნოლოგია - რეკომენდაცია ISBN 978-9941-8- 4489-8. ს/მ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ს/მ მეცნიერებათა აკადემია

Katsitadze, E., Shapatava, Z., Chichua, D., Melanashvili, N., Khorava, I. (2021). The integrated technology of functional products of grapes. Annals of Agrarian Science. Vol.19, No.1, p.85-90

კაციტაძე, ეკატერინა, ხორავა, ირმა. (2020). ვაშლის არასტანდარტული ნედლეულიდან ძმრის მიღება და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეფასება ჯიშების მიხედვით. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“. N1(43), გვ. 74-79

კაციტაძე, ეკატერინა. (2020). დაბალკონდიციური ვაშლის გადამუშავების კომპლექსური ტექნოლოგია. ბროშურა-რეკომენდაცია ISBN978-9941-8-2529-3. ს/მ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. ს/მ მეცნიერებათა აკადემია

კაციტაძე, ეკატერინა. (2020). წვენების დაკონსერვების მეთოდები და ტექნოლოგია. ბროშურა - რეკომენდაცია ISBN 978-9941-8-2530-9. ს/მ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ს/მ მეცნიერებათა აკადემია

Katsitadze, J., Putkaradze, Z. Katsitadze, E. (2019). Machine Reliability Research of Low Mechanization in the Mountain Conditions of Adjara with the Aim of its Increase. VII International Scientific Congress „AGRICULTURAL MACHINERY 2019“. 26 - 29 June 2019, Burgas, Bulgaria.

Katsitadze, Ekaterina, Shapatava, Zaira, Chichua, David, Melanashvili, Nazi. (2019). Aggregate technology of functional products of grapes. 42nd World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. Geneva, Switzerland

კაციტაძე, ეკატერინა, ჩიჩუა, დავით, შაფათავა, ზაირა. (2017). დეალკოჰოლიზებული ღვინის სასმელები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში - ისტორიული ასპექტები და პერპექტივები“. გვ. 68-69. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

Katsitadze, E., Shapatava, Z., Chichua, D., Goginava, L. (2017). The direction of new beverages on the basis of non – alcoholic wine. 40th World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. p.446-447. Sofia, Bulgaria

Katsitadze, E., Abzianidze, N., Chichua, D., Metreveli, M. (2016). Effect of Packaging and Temperature on blue mold (P. expansum and P. italicum) of grapefruits during storage.  SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL INTERNET-CONFERENCE COMPLETE WORKS “THE PROBLEMS OF BIO-SAFE FOOD AND BUSINESS ENVIRONMENT”. p. 58-63

Shapatava, Z., Katsitadze, E., Mdinaradze, M., Rtveladze, G. (2014). Pectin effects on stability of antohocyanins in cornelian cherry (Cornus Mas). International conference on food and biotechnology. Agricultural University of Georgia, Tbilisi. p.40-41

Shapatava, Z. G., Katsitadze, E. K., Dzeria, K. T., Zambakhidze, N. E. (2013). PRODUCTION OF LOW- CALORIE NECTARS BASED ON FUNCTIONAL FRUIT, EREVAN. p. 122-12

შაფათავა, ზ., კაციტაძე, ე., ძერია, კ., მელიქიშვილი, . (2013). დეალკოჰოლიზებული ღვინის დაბალკალორიული სასმელები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები. გვ. 103-106 ქ. ქუთაისი