გაგა კაპანაძე

მედია სტუდიის მენეჯერი

გაგა კაპანაძე

მედია სტუდიის მენეჯერი

g.kapanadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!