გეგა გოგიჩაშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი

გეგა გოგიჩაშვილი

ფინანსური ანალიტიკოსი

g.gogichashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!