გელა ნატროშვილი

ლექტორი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის ელექტროინჟინერიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

გელა ნატროშვილი

ლექტორი; კონსტანტინე ამირაჯიბის ინჟინერიის ინსტიტუტის ელექტროინჟინერიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

g.natroshvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1992 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სპეციალობით. 2010–2013 წლებში იყო აგროსაინჟინრო ფაკულტეტის სოფლის მეურნეობის წარმოების ავტომატიზაციისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დოქტორანტი. 1993-2007 წლებში მუშაობდა სამთო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტში სხვადასხვა თანამდებობებზე: უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, მეცნიერ-თანამშრომელი. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ელექტროინჟინერიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და ლექტორი. სხვადასხვა წლებში მუშაობდა და თანამშრომლობდა შპს "Tegeta Academy", CNFA-GEORGIA (Cultivating New Frontiers in Agriculture) კომპანია Chirifruit Ltd. აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა პროექტებში და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. არის 12 სამეცნიერო სტატიისა და 1 საავტორო უფლების ავტორი და მფლობელი.

განათლება

2013 - აგროსაინჟინრო ფაკულტეტის სოფლის მეურნეობის წარმოების ავტომატიზაციისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, დოქტორანტურა
1992 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ავტომატიკა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

ელექტრული წრედები - თეორია I (B)
ელექტრული წრედები - თეორია II (B)
ელექტროტექნიკური მასალები (B)
ანალოგური და ციფრული წრედები I (B)
ანალოგური და ციფრული წრედები Ii (B)

პუბლიკაციები

ფაღავა ა., შუბითიძე ზ., ანასოვი ა., ნატროშვილი გ., დათუაშვილი ზ., მიდელაშვილი ე. (2015). ბლინების საცხობი ინოვაციური მოწყობილობა სწრაფი კვების ბაზრისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ მასალები. ქუთაისი. გვ. 494-496.