გიორგი ბასილაია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

გიორგი ბასილაია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

g.basilaia@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

გიორგი ბასილაიამ 2004 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მიენიჭა სისტემების ინჟინერიის ბაკალავრის ხარისხი, 2002 წლიდან დაიწყო მუშაობა მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში ინჟინრის პოზიციაზე. 2006 წლიდან 2012 წლამდე იყო სეისმური მონიტორინგის ცენტრის, სეისმური ქსელის სამსახურის უფროსი. 2007 წელს მიენიჭა ინფორმატიკოსის მაგისტრის ხარისხი, სტუ-ში. 2012 დან 2015 წლამდე მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელად. 2013 დან 2018 წლამდე კი იყო ილიაუნის ასისტენტ პროფესორი, კომპიუტერული ინჟინერიისა და მიკროელექტრონიკის საბაკალავრო პროგრამის თანა ხელმძღვანელი. 2015 წლიდან მუშაობა დაიწყო კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს კვლევის ცენტრში აპარატურული ჯგუფის უფროსად. 2017 წლიდან 2021 წლამდე გახლდათ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი და იყო ამავე უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 2017 - 2019 წლებში. 2019 წელს სტუ-ში მიენიჭა ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების დოქტორის ხარისხი. 2019 წლიდან 2021 წლამდე იყო ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პროფესორი, ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps სამაგისტრო პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი. 2020 წლიდან გახლავთ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის ხელმძღვანელი, ასევე თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი. არის საერთაშორისო კონსორციუმი ISC2-ის წევრი. Google Scholar-ის მიხედვით გამოქვეყნებული აქვს 20 სტატია (2630 ციტირება, h-index = 4.)

განათლება

2000 - 2004 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, სისტემების ინჟინერიის ბაკალავრი. 2005 - 2007 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და კონტროლის სისტემების მაგისტრი. 2015 - 2019 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების დოქტორი. სადისერატაციო ნაშრომი: მონაცემთა შეგროვების სენსორული სისტემის შემუშავება ისტორიული ძეგლების კომპლექსური მონიტორინგისათვის.