გიორგი ქავთარაძე

პროფესორი; ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

გიორგი ქავთარაძე

პროფესორი; ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

g.kavtaradze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2011 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტურა სატყეო საქმის სპეციალობით და მიენიჭა სატყეო საქმის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 2011 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2016 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. 2022 წლიდან არის მეტყევეთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. სხვადასხვა პერიოდში იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების (Aether Limited Oxford Centre for Innovation, UNIQUE forestry and land use GmbH, WWF-Caucasus) ადგილობრივი ექსპერტი. 2018 წლიდან არის FAO-ს ტყის გენეტიკური რესურსების პროგრამის ეროვნული საკონტაქტო პირი (NFPs). 2019 წელს არჩეულ იქნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტად, ხოლო 2022 წელს ამავე აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს თავმჯდომარედ. არის 45-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მისი ხელმძღვანელობით და/ან მონაწილეობით შესრულებულია 10-მდე სამეცნიერო პროექტი, მათ შორის ისეთ აქტუალურ დარგობრივ საკითხებზე, როგორიც არის - ტყეებზე კლიმატის ცვლილების გავლენის მოდელირება, მერქნიან მცენარეთა ინვაზია დაცულ ტერიტორიებზე და სხვა. მონაწილეობდა 30-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაში, მათ შორის 2014 წელს IUFRO-ს XXIV მსოფლიო კონგრესში (აშშ) და 2022 წელს FAO-ს XV მსოფლიო სატყეო კონგრესში (სამხრ. კორეა). არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო საქმის მიმართულების პროფესორი. 

განათლება

2011 - სატყეო საქმის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
2007 - მაგისტრი, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, სატყეო სამეურნეო ფაკულტეტი, სპეციალობა - სატყეო მეურნეობა
2005 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო სამეურნეო ფაკულტეტი, სპეციალობა - სატყეო მეურნეობა

სასწავლო კურსები

დაცული ტერიტორიები (B)
სატყეო პოლიტიკა და კანონმდებლობა (M)
ტყის სერტიფიცირება (M)

პუბლიკაციები

Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Goginashvili, Nani, Kobakhidze, Nato. (2022). Invasive Alien Woody Plants in the Protected Areas of Georgia: Invasive Range, Environmental Impact and Invaded Forest Habitats, 12th International Conference on Biological Invasion, Tartu, Estonia

Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Vahalik, Petr, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Manvelidze, Zurab. (2022). Distribution and Abundance of Invasive Alien Woody Species in the Protected Areas of Georgia, 12th International Conference on Biological Invasion, Tartu, Estonia

Niemczyk, M., Bachilava, M., Wróbel, M., Jewiarz, M., Kavtaradze, G., Goginashvili, N. (2021). Productivity and Biomass Properties of Poplar Clones Managed in Short-Rotation Culture as a Potential Fuelwood Source in Georgia, Energies 2021, 14, 3016

Kavtaradze, G., Chiburdanidze, K., Vachnadze, G., Tiginashvili, Z., Avoiani, E., Karsimashvili, N. (2021). Assessing changes in the Biomass and Carbon Sequestration of Tbilisi City Urban Forest, Georgia (South Caucasus), book of abstracts of 2nd Virtual Conference on Climate Change & Sustainability, pp.34-36

Aleksidze, Guram, Japaridze, Givi, Kavtaradze, Giorgi, Barjadze, Shalva. (2021). Invasive Alien Species of Georgia, (Chapter 3 in book of Invasive Alien Species: Observations and Issues from Around the World)

ბაჩილავა, ., ქავთარაძე, ., გოგინაშვილი, . (2021). საქართველოში შესწავლილი ვერხვის ახალი ჰიბრიდული კლონების გამოყენების მიზანშეწონილობა სამრეწველო და ენერგეტიკული პლანტაციებისათვის, სსმმა აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 65-66

ბასილიძე, ., გოგინაშვილი, ., ქავთარაძე, . (2021). ტყის არამერქნული რესურსების შეფასების და მდგრადი სარგებლობის მიდგომები (მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაგალითზე), სსმმა აკადემიკოსის, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 67-68

ჯაფარიძე, ., გაგოშიძე, , დოლიძე, ., ქავთარაძე, . (2021). მაღალი ანტივირუსული პოტენციალის მქონემერქნიანების (კავკასიური ფიჭვი- Pinus sosnowskyi Nakai და სხვა) ბუნებრივი განახლება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რიგ ლოკაციაზე (ბორჯომი, ასპინძა, ახალციხე) - კლიმატის გლობალური ცვლილების ფონზე, პროფესორ გურამ ტყემალაძის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური კვლევის ასპექტები აგრარულ მეცნიერებებში“, შრომათა კრებული, გვ. 61-65

ქავთარაძე, გიორგი, კაპანაძე, პაპუნა, კობახიძე, ნატო. (2021). ტყის მდგრადი მართვის საკითხები საქართველოს პირველ ბიოსფერულ რეზერვატში, სსმმა/გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ინტერნეტ კონფერენცია „ტყის ეკოსისტემების გარემოსდაცვითი ფუნქციისოპტიმიზაციის გზები საქართველოში”, შრომათა კრებული p. 988, გვ. 86-93, ISBN 978–9941–8–3423–3

გოგინაშვილი, ., ქავთარაძე, ., ბაჩილავა, . (2021). ვერხვი: ბიოეკოლოგია, ტაქსონომია და ჰაბიტატები/POPULUS SPP. Bioecology, Taxonomy and Habitats, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა, 64 გვ. ISBN 978­9941­8­3370­0

Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Avoiani, Elizaveta, Aptsiauri, Besarioni, Kobakhidze, Nato. (2020). Invasive woody species and their potential environmental impact on natural riparian and lowland forests of Eastern Georgia (case study of the Gardabani managed reserve). Book of Abstracts of 11th International Conference on Biological Invasion, Vodice, Croatia, 81

Kavtaradze, Giorgi, Basilidze, Lado, Pergl, Jan, Vahalik, Petr, Avoiani, Elizaveta. (2020). Distribution Pattern of Invasive Alien Woody Species in Protected Areas of Eastern Georgia (South Caucasus). Book of Abstracts of 11th International Conference on Biological Invasion, Vodice, Croatia, 11

ქავთარაძე, . (2019). სასოფლო-სამეურნეო ლექსიკონი (თანაშემდგენელი). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-8-1017-6, 86-87 გვ. თბილისი

ქავთარაძე . (2019). სატყეო სექტორის ინსტიტუციური მოწყობის გამოწვევები და მდგრადი გადაწყვეტის გზები, მართვის ინტეგრირებული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, სსმმა სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველოში სატყეო მეურნეობის ინტეგრირებული მართვის სისტემების ჩამოყალიბების პრობლემები“ შრომათა კრებული, თბილისი

ქავთარაძე, . (2016). სწრაფმზარდი მერქნიანი სახეობების ბუნებრივი განახლების გამოკვლევის მეთოდოლოგიური საკითხები. გამომცემლობა "მწიგნობარი" ISBN 978-9941-450-69-3, 85 გვ.

Kavtaradze, G., Kobakhidze, N. (2014). Global Importance of Georgian Forest Biodiversity, Book of abstracts of XXIV IUFRO World Congress, pp. 242-245, Salt Lake City, Utah, USA

ტუღუში, ., ქავთარაძე, . (2014). სოჭის ბუნებრივი განახლების მდგომარეობა, ტანას ხეობის ჩიტისთვალიან-მჟაველიან სოჭნარებში, სუხიშვილის უნივერსიტეტის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია "თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, გვ. 198-200  

ქავთარაძე, ., კობახიძე, . (2014). ტყის მეურნეობის განვითარების ისტორიული ასპექტები საქართველოში, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "ტყეების მდგრადი მართვის თანამდეროვე გამოწვევები კავკასიაში". თეზისების კრებული, გვ. 14-15

ქავთარაძე, . (2014). ტყეზე საკუთრების ფორმები საქართველოში, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ტყეების მდგრადი მართვის თანამდეროვე გამოწვევები კავკასიაში. თეზისების კრებული, გვ. 12-13

ქავთარაძე, . (2013). ტყის მართვის პოლიტიკა საქართველოში: წარსული გამოცდილება და ტენდენციები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "თანამედროვე მეცნიერული საკითხები“, გვ. 124-128

ქავთარაძე, გ., კობახიძე, ნ. (2013). სწრაფმზარდი ხე მცენარეების მიზნობრივი ინტროდუქციის გამოწვევები, ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. გვ. 131-133

ქავთარაძე, ., ბაჩილავა, . (2012). ფიჭვის ზოგიერთი სწრაფმზარდი სახეობის მიზნობრივ მეტყევეობაში გამოყენების ეფექტიანობის საკითხები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "ხელოვნური ფიჭვნარების ბიომრავალფეროვნება და მისი ინტეგრირებული დაცვა“ მასალები, გვ. 74-76