გიორგი ზაალიშვილი

პროფესორი; უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორი

გიორგი ზაალიშვილი

პროფესორი; უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორი

gi.zaalishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2000 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი მოლეკულური ბიოლოგიის სპეციალობით. ამავე სპეციალობით 2002 წელს მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 2002-2012 წლებში მუშაობდა მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტიტუტის, გენომის სტრუქტურის და ფუნქციის ლაბორატორიაში მეცნიერ-თანამშრომლის პოზიციაზე. 2013 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქრომატინის ბიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ამავე უნივერსიტეტში კითხულობს საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსებს მოლეკულურ ბიოლოგიაში. იგი არის ათზე მეტი მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციის ავტორი. ასევე მიღებული აქვს მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო კონფერენციაში. მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს: დნმ-ის რეპარაციის, გენოტოქსიკური ანტისიმსივნური პრეპარატების მოქმედების, ქრომატინის სივრცული ორგანიზაციის და ანტი მიკრობული პრეპარატების ბაქტერიებთან ურთიერთქმედების მოლეკულური მექანიზმების შესწავლას. აქვს სამეცნიერო პროექტების მართვის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2020 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანადირექტორი. 2013 წლიდან იკავებს ამავე უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის, ხოლო შემდგომ ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით. 2023 წლის სექტემბრიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორის აკადემიურ თანამდებობას

განათლება

2002 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი
2000 - ბიოლოგიის მაგისტრი მოლეკულური ბიოლოგიის განხრით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი
1998 - ბაკალავრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

მოლეკულური ბიოლოგია (B)
მოდული 1 (მოლეკულური ბიოლოგია) (M)

პუბლიკაციები

Tsikarishvili, S., Karapetian, M., Kulikova, N., Zaalishvili, G. (2021). PARP inhibition suppresses topoisomerase 1 poisoning induced Caspase-3 dependent cell death in zebrafish embryos. Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC) Vol.550: 166-170, ISSN 0006-291X

Kachlishvili, T., Ksovreli, M., Gabruashvili, D., Museridze, M., Bezhuashvili, M., Zaalishvili, G., Kulikova, N. (2020). Low-dose trans-resveratrol induce poly (ADP)-ribosylation-dependent increase of the PPAR-γ protein expression level in the in vitro model of non-alcoholic fatty liver disease. Mol Biol Rep. 47(10):8331-8337. doi: 10.1007/s11033-020-05863-z

Karapetian, M., Tsikarishvili, S., Kulikova, N., Kurdadze, A., Zaalishvili, G. (2019). Genotoxic Effects of Topoisomerase Poisoning and PARP inhibition on Zebrafish Embryos. DNA Repair, 102772, ISSN 1568-7864

Vishnepolsky, B., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Nasrashvili, T., Kuljanishvili, N., Gabrielian, A., Rosenthal, A., Hurt, D., Tartakovsky, M., Grigolava, M., Pirtskhalava, M. (2019). De Novo Design and In Vitro Testing of Antimicrobial Peptides against Gram-Negative Bacteria. Pharmaceuticals. 12. 82. 10.3390/ph12020082

Vishnepolsky, B., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Gabrielian, A., Rosenthal, A., Hurt, D., Tartakovsky, M., Grigolava, M., Pirtskhalava, M. (2019). Development of the model of in silico design of AMPs active against Staphylococcus aureus 25923. 6359. 10.3390/ECMC2019-06359

Vishnepolsky, B.,  Grigolava, M., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Pirtskhalava, M. (2018). DBAASP Special prediction as a tool for the prediction of antimicrobial potency against particular target species. 5608. 10.3390/ecmc-4-05608

Varazi,  T., Adamia, G., Khatisashvili, G., Chokheli, L., Kurashvili, M., Pruidze, M., Zaalishvili, G., Gordeziani, M., Gigolashvili, G. (2016). About Algae Spirulina's Ecological Potential for Their Application in Remediation Technologies. Conference Proceeding of International Conference: Modern Researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields, Ureki, Georgia, September, 21-23, p. 126, 2016.

Vishnepolsky, B.,  Grigolava, M., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Pirtskhalava, M. (2016). Design and in vitro Testing of New Antimicrobial Peptides Based on QSAR Modelling. A031. 10.3390/ecmc-2-A031

Varazi, T., Kurashvili, M., Pruidze, M., Khatisashvili, G., Gagelidze, N., Adamia, G., Zaalishvili, G., Gordeziani, M., Sutton, M. (2015). A new approach and tools for perfecting phytoremediation technology. American Journal of Environmental Protection, Science PG, ISSN, 4, 3, 143–147.