ირაკლი გუჯაბიძე

ლექტორი; ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ირაკლი გუჯაბიძე

ლექტორი; ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

i.gujabidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2003 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი მეაბრეშუმეობის სპეციალობით. 2003-2012 წლებში მუშაობდა მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო- კველევით ინსტიტუტში უმცროს და უფროს მეცნიერ თანამშრომლად, თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადების განყოფილების გამგედ. 2018 წლიდან ირიცხება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამაზე აგრარული მეცნიერების მიმართულებით. მეაბრეშუმეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის რეორგანიზაციის შემდეგ, 2013 წლიდან დღემდე მუშაობს ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელად და საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში ასწავლის საგანს „მეაბრეშუმეობა“. 2016 წელს იმყოფებოდა ხანგრძლივ სამეცნიერო მივლინებაში ბულგარეთის მეაბრეშუმეობის სადგურში. 2012, 2015 და 2017 წლებში მონაწილეობა მიიღო სამხრეთ ჩინეთის აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ სემინარებში „აბრეშუმის წარმოება და მენეჯმენტი“. აღნიშნულ უნივერსიტეტში 2018-2019 წლებში ასწავლიდა საგანს „თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები“. იგი მონაწილეობდა მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო კომისიის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში 2017 წელს „ბანგკოკი ტაილანდი“. ასევე მონაწილეობდა შავი და კასპიის ზღვების მეაბრეშუმეობის ასოციაციაცის მიერ მოწყობილ კონფერენციებში 2017 წელს „განჯა აზერბაიჯანი“ და 2019 წლს „ბათუმი საქართველო“. 2023 წლიდან იგი არის „შავი და კასპიის ზღვების მეაბრეშუმეობის ასოციაციაცის“ კოორდინატორი საქართველოში. არის 20 მდე სამეცნიერო სტატიის და 1 სახელმძღვანელოს თანაავტორი.

განათლება

2018 წლიდან - დღემდე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი - აგრარული მეცნიერებების დოქტორანტი 2003 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი მეაბრეშუმეობის მაგისტრი

სასწავლო კურსები

მეაბრეშუმეობა (B)

პუბლიკაციები

Baramidze, N., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2019). Development of Methods  for perfection of mulberry  silkworm gene pool of Georgian breeds, 9th Bacsa International Conference “Sericulture preservation and revival – problems and prospects”. Batumi, Georgia April 7th–12th, pp 122-129

Baramidze, N., Kharatishvili SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z, Gujabidze, I. (2019). Masures to perfect biotechnological characteristics  of Georgian  mulberry silkworm color-cocoon  breeds, 9th Bacsa International Conferebce “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” “SERIVIVAL” 2019 Batumi, Georgia April 7th –12th ,pp- 152

ბარამიძე, ნ., წყარუაშვილი, ზ., ხუციშვილი, მ., გუჯაბიძე, ი. (2018). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები

Tskaruashvili, Z., Baramidze, N., Khutsishvili,  M., Gujabidze, I. (2017). Development of methods form rational application of defective silk cocoon, Anniversary of Uzbek Scientific- Research Institute of Natural Fibers. MARGILAN 2017 Volume 1, 154-157pp, Conference the role of integration of knowledge - science of the organization at textile industry enterprises and resolution of topical

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2017). Creation a mulberry silkworm breed resistant to a disease nuclear polyhedrosis. BACSA 8th International Conference.pp- 21

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze, I., Tskaruashvili, Z. (2017). Effect of the bluish-green alga Spirulina on Mulberry silkworm disease "Nuclear Polyhedroze", BACSA 8th   International Conference. pp-97102

Gujabidze, I., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Characterization of new Georgian breeds of mulberry silkworm, Food and Agriculture Organization of the United Nations (AGRIS).

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2015). New technology of reeling silk cocoons, 7th BACSA International Conference “Organic Sericulture – Now and the Future” “ORGASERI” 2015 Sinaia,pp- 43-44, Romania April 19th – 24th

Gaganidze, D., Gujabidze, I., Sadunishvili, T., Gigolashvili, G. (2014). Elaboration of nuclear polyhedrosis virus detection method in eggs of mulberry silkworm. The Journal of Ecology. 108, 336-34.

Gogolashvili, G., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze,  I., Giorgadze, A. (2013). Effect of Biostimulator “Asma -1” on Mulberry Silkworm Embryo ATP-ase Activity, 6th BACSA INTERNATIONAL CONFERENCE “Building Value Chains in Sericulture” “BISERICA” 2013 Padua, Italy April 7th – 12th, pp 305- 310.