ლაშა-გიორგი ჯაფარიძე

Veterinarium-ის ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ნეიროქირურგი; ლექტორი

ლაშა-გიორგი ჯაფარიძე

Veterinarium-ის ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ნეიროქირურგი; ლექტორი

l.japaridze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

ლაშა-გიორგი ჯაფარიძე არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კლინიკის Veterinarium-ის ქირურგი ორთოპედ-ტრავმატოლოგი; ნეიროქირურგი.

ვეტერინარიუმში მან ჩაატარა ისეთი შთამბეჭდავი ოპერაციები, როგორებიცაა მაგალითად:

  • 2023 წელს - საქართველოში პირველად ცხოველში (კატაში) კიდურის პროტეზირება (Intraosseous Transcutaneous Amputation Prosthesis - ITAP)
  • 2024 წელს - საქართველოში პირველად ცხოველში (ძაღლში) კვირისტავის ჭაღის ენდოპროტეზირება (Patellar Groove Replacement - PGR), ბარძაყის და დიდი წვივის სოლისებური ძვალკვეთის მეთოდით დეფორმაციების კორექცია 

ის ასევე არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის ლექტორი შემდეგ საგნებში:

  • კლინიკურ შემთხვევებზე დაფუძნებული სწავლა
  • პრაქტიკა ვეტერინარულ კლინიკაში

ლაშა-გიორგი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარული მედიცინის სკოლის კურსდამთავრებულია და ფლობს მაგისტრის ხარისხს. მისი სამაგისტრო კვლევა იყო: “ხევსურული ჯიშის მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ენა-ხახის ნერვის მორფოლოგია.”

ის არის საერთაშორისოდ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში გამოცემული არაერთი პუბლიკაციის თანაავტორი. 

განათლება

2024 - Advanced TPLO - The Next Level, Infinita Academy
2023 - ვეტერინარიის მაგისტრი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსები

  • კლინიკურ შემთხვევებზე დაფუძნებული სწავლა (M)
  • პრაქტიკა ვეტერინარულ კლინიკაში (M)

პუბლიკაციები

Japaridze, L-G., Makharadze, G., Rostiashvili, I., Datunashvili, A., Dobosz, R. (2024). First barcode-assisted annotated checklist of owlflies (Neuroptera, Myrmeleontidae, Ascalaphidae) of Georgia with the first record of genus Deleproctophylla Lefèbvre, 1842. Caucasiana 3: 5-18. https://doi.org/10.3897/caucasiana.3.e117039

Seropian, A., Arsenashvili, E., Bulbulashvili, N., Japaridze, L-G., Zukakishvili, A., Japarashvili, S., Memishishi, A., Mumladze, L. (2023). The first DNA-assisted record of Hemelytroblatta livida (Blattodea: Corydiidae) from Georgia with notes on Corydiinae species composition in the Caucasus. Caucasiana 2: 71-75. https://doi.org/10.3897/caucasiana.2.e103189

Japaridze, L-G., Hulsbosch, R. (2023). A new species of Dieida Strand, 1911 from Turkey (Lepidoptera: Cossidae). Zootaxa

Arsenashvili, E., Bulbulashvili, N., Japaridze, L-G. (2022). First DNA-based record of Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 (Orthoptera: Mogoplistidae) from Georgia. Caucasiana 1: 17-19. https://doi.org/10.3897/caucasiana.1.e85093

Japaridze, L-G., Malkiewicz, A., Sanakoeva, A., Tsulaia, M., Bulbulashvili. N., Ounap, E. (2021). Description of the female Apocolotois smirnovi (Romanoff, 1885) (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae), with comments on the biology and distribution of the species. Zootaxa