ლეონიდ უშანოვი

ლექტორი

ლეონიდ უშანოვი

ლექტორი

l.ushanovi@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2007 წელს დაამთავრა State University of New York სპეციალობით Bioscience/Molecular Pathology, ხოლო 2010 წელს მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი სპეციალობით Bioscience and Regulatory Affairs. 2003-2014 წლებში მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეცნიერ-თანამშრომლად და მკვლევარად სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებებსა და ბიოტექნოლოგიურ კომპანიებში, როგორიცაა Mt. Sinai School of Medicine, Columbia University Medical Center და PTC Therapeutics inc., სადაც მან მიიღო დიდი პრაქტიკული გამოცდილება კვლევითი და სადიაგნოსტიკო ტესტირების წარმართვასა და ტესტირების მეთოდების განვითარებაში. ამჟამად  მუშაობს აგრარული მეცნიერებების დოქტორის ხარისხზე SAFS (Sustainable Agriculture and Food Systems)-ის ფარგლებში. 2022 წლის ზაფხულში იმყოფებოდა მაგდებურგის უნივერსიტეტის სამედიცინო მიკრობიოლოგიისა და ჰიგიენის ინსტიტუტში, სადაც დაასრულა მუშაობა პროექტზე, რომელიც იკვლევს კამპილობაქტერის ეპიდემიოლოგიას საქართველოში.

განათლება

2010 - მაგისტრის ხარისხი, ჰოფკინსის უნივერსიტეტი
2007 - State University of New York, Bioscience/Molecular Pathology

პუბლიკაციები

Ushanov, L., Lasareishvili, B., Janashia, I., Zautner A.E. (2020). Application of Campylobacter jejuni Phages: Challenges and Perspectives. Animals. 10, 279