ლევან უჯმაჯურიძე

პროფესორი

ლევან უჯმაჯურიძე

პროფესორი

l.ujmajuridze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1981 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის მებაღე-მევენახეობისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. 1984-1987 წლებში სწავლობდა მებაღეობა, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის ასპირანტურაში მევენახეობის სპეციალობით. 1990 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 1981-2010 წლებში მუშაობდა მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტში სადაც თანმიმდევრულად იკავებდა ასპირანტის, უმცროსი, უფროსი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომლის, ლაბორატორიის და განყოფილების გამგის პოზიციებს. 2007-2014 წლებში ხელმძღვანელობდა ა(ა)იპ „აგრო“-ს და შპს „აგრო-ქართუ“-ს ვაზისა და ხეხილის სარგავი მასალის წარმოების ეროვნულ ცენტრს. 2012 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი. 2014 წლიდან მას უკავია სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის თანამდებობა და არის სამეცნიერო საბჭოს თავჯდომარე. 2022 წელს არჩეულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად. ხელმძღვანელობს ადგილობრივ და საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტებს. არის მცენარეთა გენეტიკური რესურსების ეროვნული კოორდინატორი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში და საქართველოს დამსახურებული მეღვინე. იგი ავტორია ერთი გამოგონების და 2 პატენტის. გამოქვეყნებული აქვს 82 სამეცნიერო ნაშრომი. დაჯილდოებულია საპატიო სიგელებით.

განათლება

1990 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, მებაღეობა-მევენახეობის ინსტიტუტი
1987 - მებაღეობა, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის ასპირანტურა
1981 - სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის მებაღე-მევენახეობისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა მებაღეობა, მევენახეობა, მებოსტნეობა

სასწავლო კურსები

მევენახეობა (B)
ზოგადი მევენახეობა - ამპელოგრაფია (B)

პუბლიკაციები

Katsitadze, E., Kvesitadze, E., Ujmajuridze L. and others. (2023). The potential of using Georgian red grapes to obtain herbal synbiotic drinks. 44th World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. p.827-829

Katsitadze, E., Ujmajuridze, L. and others. (2022). Functional products on the base of the grape without the use of sugar. 43th World Congress of Vine and Wine Book of abstracts. Mexico

სამადაშვილი, ., უჯმაჯურიძე, . (2021). დასავლეთ საქართველო -  ხორბლის წარმოების შესაძლებლობები. ჟ. აგრარული საქართველო. #4, გვ.10-11

Maghradze, D., Bacilieri, R., Failla, O., Laucou, V., Lacombe, T., Rustioni, L., Imazio, S., This, P., De Lorenzis, G., Quaglino, F., Bianco, P., Bitsadze, N., Mdinaradze, I., Chipashvili, R., Ujmajuridze, L., Melyan, G., Salimov, V., Maul, E., Ocete, R., Troshin, L. (2021). Authocthnous Grapevine Biodiversityof the Caucasus Region Montenegrin academy of sciences andarts, Scientific Meetings, Volume159, The Section of Natural Sciences Volume 22, Podgorica

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ., თხელიძე, ა., ჩოხელი, მ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2019).ბიოხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოოსავლის მისაღებად ორგანული სასუქის „ეკოროსტის“ გამოყენების რეკომენდაცია. ს/მ მეცნიერებათა აკადემია, გამომცემლობა „აგრო“, თბილისი, გვ. 6

Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G., Fiser, K. (2018). Grain yield of Austrian wheat varieties and the prospect of their distribution in Georgia. Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, st. 75-79

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. თხელიძე, ა., ჩოხელი, მ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2018). ახალი ორგანული სასუქი ეკოროსტი და მისი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1(41) გვ. 60-64

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ., ბენდიანიშვილი, ნ. (2018). კლიმატური ცვლილებებისპირობებში ერთწლოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ცნობარი. გამომცემლობა საზოგადოება ცოდნა, თბილისი, გვ. 198

Tabidze, V., Pipia, I., Gogniashvili, M., Kunelauri, N., Ujmajuridze, L., Pirtskhalava, M., Vishnepolsky, B., Fields, C.J., Hernandez, A.G., Beridze, T. (2017). Whole genome comparative analysis of four Georgian grape cultivars. Molecular Genetics and Genomic, 292(6):1377-1389.

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2017). შვრიის ახალი ჯიში „არგო“ და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  გვ. 30-32

Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G. (2017). Crop Yield of the Austrian Wheat Varieties and the Prospect of their Distribution in Georgia. Materials of International Conference. 36-39

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2017). აგრარული ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 258 გვ.

Samadashvili, Ts., Ujmajuridze, L., Chkhutiashvili, G., Bedoshvili, D. (2016). Use of new variety wheat Tbilisuri 15 for receiving of high yield in dry areas of East Georgia International Cooperation for Improving Agricultural Sciences, Food Security and Environmental Protection. Azerbaijan, Ganja. Pages 11-12 4

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ხორბლის წარმოების სტრატეგია  და მისი როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობაში. საქ. ს/მ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1, გვ. 10-14

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2016). ადგილმდებარეობის გავლენა ავსტრიული ხორბლის ჯიშების მოსავლიანობაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 1, გვ. 19-26

სამადაშვილი, ც., უჯმაჯურიძე, ლ., ჩხუტიაშვილი, გ. (2015). ხორბლის თანამედროვე ავსტრიული ჯიშების საქართველოში გავრცელების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გვ. 287-289

Tabidze, V., Baramidze, G., Pipia, I., Gogniashvili, M., Ujmajuridze, L., Beridze, T., Hernandez, A., Schaal, B. (2014). The Complete Chloroplast DNA Sequence of Eleven Grape Cultivars. Simultaneous Resequencing Methodology. OENO One, Journal International dessciences de la vigne et du vin (JISVV).