ლიკა ესაიაშვილი

ლექტორი, მომზადების ტექნოლოგია და მსოფლიო სამზარეულო

ლიკა ესაიაშვილი

ლექტორი, მომზადების ტექნოლოგია და მსოფლიო სამზარეულო

l.esaiashvili@culinary.edu.ge Copy Email Copied!