მაგდანა ქობალია

თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

მაგდანა ქობალია

თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

m.kobalia@agruni.edu.ge Copy Email Copied!