მაია ჯობავა

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

მაია ჯობავა

სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

m.jobava@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1988 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი მიკრობიოლოგიის სპეციალობით. 1995 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოლოგიური ქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის სპეციალობით  თემაზე: "Penicillium canescens-ზე ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით მიღებული ქსილანაზის მწარმოებელი მუტანტები"და მიენიჭა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1988-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში უმცროს და მეცნიერ-თანამშრომლად. 2012 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. არის 58 სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული 9 საერთაშორისო კონფერენციასა და 11 საერთაშორისო - სამეცნიერო პროექტში. არის 2 პატენტის მფლობელია. 2012 წლიდან ევროპის ბიოქიმიური ფედერაციის წევრია. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავს მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიის, ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგიის საკითხებს.

განათლება

1995 - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1988 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

Tsiklauri, N., Kutateladze, L., Jobava, M., Khvedelidze, R., Khokhrashvili, I. (2022). LIGNOCELLULOSIC EZYMES OF BASIDIAL FUNGI- ISOLATED FROM DIFFERENT ECOLOGICAL NICHES OF GEORGIA. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), v. 12, pp.113-118.

Kvesitadze, G., Urushadze, T., Kutateladze, L., Khvedelidze, R., Jobava, M., Burduli., Zakariashvili, N. (2020). Amylase Production by Microscopic Fungi Isolated from South Caucasus. Bulletin of the Georgian.  Academy of sciences. v.14 (2), 75-81.

Khokhashvili, I., Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Tsiklauri, N., Burduli, T. (2020). Production of Protein-Rich Biomass by the Consortium of Microscopic Fungi – Chaetomium cellulotycum A 43 and Sporotrichum pulverulentum A 32. V. 10 (1). pp.50-55 .

Danelia, I., Zakariashvili, N., Badridze, G., Kutateladze, L., Jobava, M., Lomidze, N., Benashvili, K. (2018). Microscopic fungi antagonistic to chestnut blight- Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Int. J. Micro. Myco. 7(3), 14-23.

Khvedelidze, R.M., Kutateladze, L.I., Jobava, M., Burduli, T.A. Aleksidze, T.I. (2018). Microbial Alkaline Proteases Isolated from South Caucasus. International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR) ISSN: 2455-4847. V.03 – I. 10. pp. 01-0

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Jobava, M., Alexidze, T., Urushadze, T., Kvesitadze, E. (2018). Fungal elimination of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) from the soils. The EuroBiotech Journal, vol.2, no.1, pp. 39-46. 

Kutateladze, L., Urushadze, T., Dudauri, T., Metreveli, B., Zakariashvili, N., Xhoxhashvili, I., Jobava M. (2018). Fermentation of Pretreated Herbaceous Cellulosic Wastes to Ethanol by Anaerobic Cellulolytic and   Saccharolytic Thermophilic Clostridia. Biomed J Sci & Tech Res. (BJSTR). 10 (3). ISSN 2574-1241.

Sadunishvili, T., Kutateladze, L., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Zakariashvili, N., Jobava, M., Kvesitadze, G. (2017). Cellulolytic  and Xylanolytic Enzymes from Mycelial Fungi. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Bioengineering and Life Sciences. Volume 4, Issue 9, September 2017.

Sadunishvili, T., Kutateladze, L., Jobava, M., Burduli, M.D. (2016). Microscopic fungi spread in different types of soils in Western Georgia. Annals of Agrarian Science, Volume 14, Issue 3, September 2016, Pages 227-232.

Kutateladze, L., Zakariashvili, Y., Jobava, N.G., Burduli, M.D., Sadunishvili, T.A. (2016). Microscopic fungi spread in different types of soils in Western Georgia. Annals of Agrarian Science, Volume 14, Issue3, September Pages 227-232.

Kutateladze, L., Jobava, M., Zakariashvili, N., Kvesitadze, E. (2015). Selection of Industrially Valuable Xylanase Producer Strain.  Bulletin of the Georgian Academy of sciences. Vol. 9, (2), p.116-121.

Kutateladze, L., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Zakariashvili, N., Khokhashvili, I., Jobava, M., Burduli, V. (2014.). Thermophilic Cellulase/xylanaze  Complex and its Application  in Production of Liquid Sugars. Annals of Agrarian Science. Vol.12, (3), p.49-54.

Kutateladze, L., Zakariashvili, N., Jobava, M., Urushadze, T., Khvedelidze, R., Kvesitadze, G. (2013). Selection of Microscopic Fungi –Proteases Producers. Proc. Georgian Acad. Sci. Vol. 7. N 3.p. 87-91.