მაია ხუციშვილი

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

მაია ხუციშვილი

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

ma.khutsishvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2002 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი მეაბრეშუმეობის სპეციალობით, ამავე სპეციალობით 2012 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: "ბიოსტიმულატორ ასმა-1-ის გავლენა თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოტექნოლოგიურ მაჩვენებლებზე" და მიენიჭა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის ხარისხი. 2006-2011 წლებში მუშაობდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის კვლევით ინსტიტუტში ლაბორანტად. 2014 წლიდან იკავებს ამავე უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მეაბრეშუმეობის ლაბორატორიის მკვლევარის პოზიციას. 2016-2017 წლებში იმყოფებოდა იაპონიაში კიუშუს აგრარული უნივერსიტეტის მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტში, მაცუმას საერთაშორისო ფონდის დაფინანსებით, სადაც სწავლობდა თუთის აბრეშუმხვევიას რეპროდუქციული ორგანოების ხანგძლივ დაკონსერვებას. 2021 წელს იმყოფებოდა მივლინებით უზბეკეთში, ტაშკენტის მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტში მეაბრეშუმეობაში ახალი ტექნოლოგიების გასაცნობად. იგი არის 3 სახელმძღვანელოს ავტორი და გამოქვეყნებული აქვს 27 სტატია.

განათლება

2012 - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორის ხარისხი
2002 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, მეაბრეშუმეობის ფაკულტეტი

პუბლიკაციები

ბარამიძე, ნ., ხუციშვილი, მ., წყარუაშვილი, ზ., მძელური, ლ.,  ხარატიშვილი, შ. (2021). სახელმძღვანელო მეაბრეშუმეობა

Baramidze, N., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2019). Development of Methods  for perfection of mulberry  silkworm gene pool of Georgian breeds, 9th Bacsa International Conference “Sericulture preservation and revival – problems and prospects”. Batumi, Georgia April 7th–12th, pp 122-129

Baramidze, N., Kharatishvili SH., Mdzeluri, L., Svanidze, M., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z, Gujabidze, I. (2019). Masures to perfect biotechnological characteristics  of Georgian  mulberry silkworm color-cocoon  breeds, 9th Bacsa International Conferebce “Sericulture preservation and revival – problems and prospects” “SERIVIVAL” 2019 Batumi, Georgia April 7th –12th ,pp- 152

Murvanidze, M., Krawczyk, G., Inasaridze, N., Dekanoidze, L., Samsonadze, N., Macharashvili, M., Khutsishvili, S., Shengelia, S. (2018). Preliminary data on the biology of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Hemiptera, Pentatomidae) in Georgia. Turkish Journal of Zoology. 42: 617-624. doi:10.3906/zoo-1802-34

ბარამიძე, ნ., წყარუაშვილი, ზ., ხუციშვილი, მ., გუჯაბიძე, ი. (2018). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას დაავადებები

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH., Mdzeluri, L. (2018), Characterization of new Georgian mulberry silkworm breeds relatively resistant to the disease nuclear polyhedrosis, World Science

ბარამიძე, ნ., ხუციშვილი, მ., წყარუაშვილი, ზ. (2017). სახელმძღვანელო - თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია

Tskaruashvili, Z., Baramidze, N., Khutsishvili,  M., Gujabidze, I. (2017). Development of methods form rational application of defective silk cocoon, Anniversary of Uzbek Scientific- Research Institute of Natural Fibers. MARGILAN 2017 Volume 1, 154-157pp, Conference the role of integration of knowledge - science of the organization at textile industry enterprises and resolution of topical

Baramidze, N., Gigolashvili, G., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH. (2017). Development of Research Methods for Mulberry Silkworm Disease-Nuclear Polyhedrose, Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering 4(3): 618-620

Baramidze, N., Gigolashvili, G., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Kharatishvili, SH, (2017). Prognostics of mulberry silkworm disease "nuclear polyedrosis in grain phase, BACSA 8th International Conference

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2017). Creation a mulberry silkworm breed resistant to a disease nuclear polyhedrosis. BACSA 8th International Conference.pp- 21

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze, I., Tskaruashvili, Z. (2017). Effect of the bluish-green alga Spirulina on Mulberry silkworm disease "Nuclear Polyhedroze", BACSA 8th   International Conference. pp-97102

Gujabidze, I., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Characterization of new Georgian breeds of mulberry silkworm, Food and Agriculture Organization of the United Nations (AGRIS).

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z. (2016). Comparative study of Georgian breeds of mulberry silkworm according to the main biotechnological characteristics, Elsevier. Annals of Agrarian Science 14 (2), 56-60

Baramidze, N., Khutsishvili, M., Tskaruashvili, Z., Gujabidze, I. (2015). New technology of reeling silk cocoons, 7th BACSA International Conference “Organic Sericulture – Now and the Future” “ORGASERI” 2015 Sinaia,pp- 43-44, Romania April 19th – 24th

Gogolashvili, G., Baramidze, N., Khutsishvili, M., Gujabidze,  I., Giorgadze, A. (2013). Effect of Biostimulator “Asma -1” on Mulberry Silkworm Embryo ATP-ase Activity, 6th BACSA INTERNATIONAL CONFERENCE “Building Value Chains in Sericulture” “BISERICA” 2013 Padua, Italy April 7th – 12th, pp 305- 310.