მანანა გურიელიძე

ასისტენტ-პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

მანანა გურიელიძე

ასისტენტ-პროფესორი; სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

m.gurielidze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1991 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიკრობიოლოგიის სპეციალობით. 2001 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ბიოტექნოლოგიაში თემაზე: "აქტინომიცეტ-ანტაგონისტების გამოყენება ფიტოპათოგენური სოკოებით გამოწვეული დაავადებების წინააღმდეგ" და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 1992-2012 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ-თანამშრომლად, ხოლო 2012 წლიდან საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის შემადგენლობაში არსებული ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელია. 2016 წლიდან მას უკავია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობა. სხვადასხვა პერიოდში მონაწილეობდა საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო პროექტებსა და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში. გამოქვეყნებული აქვს 51 სამეცნიერო სტატია. არის პატენტის, “ტუტე პროტეაზის პროდუცენტი ექსტრემოფილური აქტინომიცეტი Streptomyces globisporuflaveolus 153A Krassilnikov, 1941” მფლობელი.

განათლება

2001 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
1991 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი

სასწავლო კურსები

სურსათისა და მისი წარმოების ჰიგიენა და სანიტარია (B)

პუბლიკაციები

Gaganidze, D., Sadunishvili, T., Aznarashvili, M., Abashidze, E. Gurielidze, M., Carnal, S., Rezzonico, F., Zubadalashvili, M. (2021). Disease distribution and diversity of Erwinia amylovora isolates in Georgia. J Plant Pathol 103, 121–129  

Gulua, Levan, Turmanidze, Tamar, Jgenti, Merab, Gurielidze, Manana. (2019). Chemical constituents, antioxidant, antimicrobial and anti-lipase activities of composites derived from green tea, lemon peels and red wine lees, Brazilian Journal of Food Technology

Gaganidze,  D., Aznarashvili, M., Sadunishvili, T., Abashidze, E., Gureilidze, M., Gvritishvili, E. (2018). Fire blight in Georgia. Annals of Agrarian Science vol.16, No 10, p.12-16.

Turmanidze, Tamar, Zhgenti, Merab, Gurielidze, Manana, Gulua, Levan. (2016). Chemical constituents, antioxidant and antimicrobial activities of novel food additives derived from plant material. International Journal of Management and Applied Science

ჟღენტი, . ., გურიელიძე, . ა., თურმანიძე, . ვ., გულუა, ., ვიკერი, კ. (2016). სწრაფი გაყინვის ზეგავლენაკენკროვანი ხილის მოკლოფლორაზე. Georgian Engineering News ISSN1512-0287. №1 (vol77), 111-115

გულუა, ., ჟღენტი, ., თურმანიძე, ., გურიელიძე, მ., ვიკერი, . (2015). ჩაის პექტინის ფიზიკურ-ქიმიურითვისებებისა და ბიოაქტივობის გამოკვლევა. აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული,  გვერდი 30

Mchedlishvili, N., Omiadze, N., Abutidze, M., Rodrigues-Lopez, J.N., Sadunishvili, T., Gurielidze, M., Kvesitadze, G. (2014). Investigation of phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of natural food red colorant from Phytolacca americana l. Fruits.  Annals of Agrarian Science, Vol. 12, No. 3, pp. 71–75.