მარგარიტა კარაპეტიანი

ლექტორი; ქრომატინის ბიოლოგიის ლაბორატორიის მკვლევარი

მარგარიტა კარაპეტიანი

ლექტორი; ქრომატინის ბიოლოგიის ლაბორატორიის მკვლევარი

m.karapetian@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

პუბლიკაციები

Tsikarishvili, S., Karapetian, M., Kulikova, N., Zaalishvili, G. (2021). PARP inhibition suppresses topoisomerase 1 poisoning induced Caspase-3 dependent cell death in zebrafish embryos. Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC) Vol.550: 166-170, ISSN 0006-291X

Karapetian, M., Tsikarishvili, S., Kulikova, N., Kurdadze, A., Zaalishvili, G. (2019). Genotoxic Effects of Topoisomerase Poisoning and PARP inhibition on Zebrafish Embryos. DNA Repair, 102772, ISSN 1568-7864

Vishnepolsky, B., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Nasrashvili, T., Kuljanishvili, N., Gabrielian, A., Rosenthal, A., Hurt, D., Tartakovsky, M., Grigolava, M., Pirtskhalava, M. (2019). De Novo Design and In Vitro Testing of Antimicrobial Peptides against Gram-Negative Bacteria. Pharmaceuticals. 12. 82. 10.3390/ph12020082

Vishnepolsky, B., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Gabrielian, A., Rosenthal, A., Hurt, D., Tartakovsky, M., Grigolava, M., Pirtskhalava, M. (2019). Development of the model of in silico design of AMPs active against Staphylococcus aureus 25923. 6359. 10.3390/ECMC2019-06359

Vishnepolsky, B.,  Grigolava, M., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Pirtskhalava, M. (2018). DBAASP Special prediction as a tool for the prediction of antimicrobial potency against particular target species. 5608. 10.3390/ecmc-4-05608

Vishnepolsky, B.,  Grigolava, M., Zaalishvili, G., Karapetian, M., Pirtskhalava, M. (2016). Design and in vitro Testing of New Antimicrobial Peptides Based on QSAR Modelling. A031. 10.3390/ecmc-2-A031