მარი გოგნიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი; მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის მცენარეებისა და ცხოველების გენომიკსის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

მარი გოგნიაშვილი

ასისტენტ-პროფესორი; მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის მცენარეებისა და ცხოველების გენომიკსის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი

m.gogniashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1988 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი გენეტიკის სპეციალობით. 1988-1993 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნიკო კეცხოველის სახელობის ბოტანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1991 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „მცირე კოლიცინოგენური პლაზმიდების სტაბილური მემკვიდრეობის განმსაზღვრელი par - უბნების სტრუქტურულ - ფუნქციური ორგანიზაცია“ რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის არაქრომოსომული მემკვიდრეობის ლაბორატორიაში და 2004 წელს მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 2004 წლიდან იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის ნუკლეინის მჟავების ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი. 2011 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი და ამავე უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის მცენარეებისა და ცხოველების გენომიკსის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი. მისი კვლევითი საქმიანობა უკავშირდება მცენარეთა და ცხოველთა ბირთვულ, მიტოქონდრიულ და ქლოროპლასტურ დნმ-ს. იგი 15 წლის განმავლობაში იკვლევდა ვაზის, ხოლო 2006 წლიდან - ხორბლის დომესტიკაციას, 2017 წლიდან კი საქართველოში გავრცელებული ძროხის, ცხვრისა და თხის პოპულაციების გენეტიკურ მრავალფეროვნებას. არის საერთაშორისო ციტირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული მრავალი პუბლიკაციის ავტორი და აქტიურ მონაწილეობას იღებს საერთაშორისო კონფერენციებში.

განათლება

2004 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, მეცნიერებათა აკადემიის სერგი დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი
1988 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი გენეტიკის სპეციალობით 

სასწავლო კურსები

მცენარეთა გენეტიკა (B)

პუბლიკაციები

Kunelauri, N., Shanava, T., Tephnadze, N., Gogniashvili, M. (2022). Re-Identifying Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae) Haplotype Spread in Georgia by Mitochondrial DNA Sequences after Three Years of Initial Identification. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 16, no. 3

Kunelauri, N., Gogniashvili,  M., Tabidze, V., Basiladze, G., Cardinali, I., Lancioni, H., Beridze, T. (2022). The first complete mitogenomes and phylogeny of Georgian Mountain Cattle. Mitochondrial DNA, Part B., Aug 24;7(8):1531-1533. doi: 10.1080/23802359.2022.2110531

Gogniashvili, M., Kunelauri, N., Shanava, T., Tephnadze, N., Beridze, T. (2021). Complete Nucleotide Sequence of the Mitochondrial DNA of Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae) Specimens Collected Across Georgia. Advances in Entomology, 9, 113-121.

Gogniashvili, M., Matsuoka, Y., Beridze, T. (2021). Genetic Analysis of Hexaploid Wheat (Triticum aestivum L.) Using the Complete Sequencing of Chloroplast DNA and Haplotype Analysis of the Wknox1 Gene. International Journal of Molecular Sciences. 22(23):12723.

Kunelauri, N., Gogniashvili, M., Tabidze, V., Basiladze, G., Beridze, T. (2019). Georgian cattle, sheep, goats: are they of Near-Eastern origins? MITOCHONDRIAL DNA PART B. 

Tabidze, V., Pipia, I., Gogniashvili, M., Kunelauri, N. and Beridze, T. (2019). Whole-genome sequencing and gene annotation of Georgian grape cultivars. Acta Hortic. 1248, 287-294
DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1248.41

Gogniashvili, M., Maisaia, I., Kotorashvili, A., Kotaria, N., Beridze, T. (2018). Complete chloroplast DNA sequences of Georgian indigenous polyploid wheats and B plasmon evolution. Genet. Resour. Crop Evol. 65, 1995–2002

Tabidze, V., Pipia, I., Gogniashvili, M., Kunelauri, N., Ujmajuridze, L., Pirtskhalava, M., Vishnepolsky, B., Fields, C.J., Hernandez, A.G., Beridze, T. (2017). Whole genome comparative analysis of four Georgian grape cultivars. Molecular Genetics and Genomic, 292(6):1377-1389.

Pipia, I., Kunelauri, N., Gogniashvili, M., Kotaria, N., Kotorashvili, A., Lacombe, T., Tabidze, V. (2017). Complete plastid genomes of South Caucasian, European and Mediterranean Basin Wild Grapevines. Acta Horticult., DOI 10.17660/ActaHortic.2017.1188.47

Tabidze, V., Pipia, I., Gogniashvili, M., Kunelauri, N. (2017). Molecular evolutionary studies of grape based on next generation plastid and mitochondrial genomics. Acta Horticult., DOI 

Gogniashvili, M., Jinjikhadze, T., Maisaia, I., Akhalkatsi, M., Kotorashvili, A., Kotaria, N., Beridze, T., Dudnikov, A.Y. (2016). Complete chloroplast genomes of Aegilops tauschii Coss. and Ae. cylindrica Host sheds light on plasmon D evolution. Curr. Genet. 62, 791–798.

Pipia, I., Gogniashvili, M., Tabidze, V., Kotorashvili, A., Kotaria, N. (2015). Plastid DNA Sequence Diversity in Wild Grapevine Samples (Vitis vinifera ssp. sylvestris) from the Caucasus Region: Complete Plastid Genome Sequences of Three Georgian Samples. Acta Horticult., (1), 213-216. DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1082.29

Tabidze, V., Baramidze, G., Pipia, I., Gogniashvili, M. (2015). Genetic Diversity of Grape Based on Chloroplast DNA Sequence Analysis. Acta Horticult., (1), 195-200. DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1082.26

Gogniashvili, M., Naskidashvili, P., Bedoshvili, D., Kotorashvili, A., Kotaria, N., Beridze, T. (2015). Complete chloroplast DNA sequences of Zanduri wheat (Triticum spp.). Genet. Resour. Crop Evol. 62, 1269–1277.

Beridze, T., Pipia, I., Beck, J., Hsu, S.-C., Gamkrelidze, M., Gogniashvili, M., Tabidze, V., This, P., Bacilieri, R., Gotsiridze, V., Glonti, M., Schaal, B. (2014). Plastid DNA sequence diversity in a worldwide set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L. subsp. vinifera). Acta Horticulturae, #1046, 609-616. DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1046.84

Tabidze, V., Baramidze, G., Pipia, I., Gogniashvili, M., Ujmajuridze, L., Beridze, T., Hernandez, A., Schaal, B. (2014). The Complete Chloroplast DNA Sequence of Eleven Grape Cultivars. Simultaneous Resequencing Methodology. OENO One, Journal International dessciences de la vigne et du vin (JISVV).