მარიამ ჯაფარიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიამ ჯაფარიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

m.japaridze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!