მარიამ ყორღანაშვილი

სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინატორი

მარიამ ყორღანაშვილი

სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინატორი

m.korghanashvili@agruni.edu.ge Copy Email Copied!