მარიამ ქსოვრელი

ლექტორი; უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორიის მკვლევარი

მარიამ ქსოვრელი

ლექტორი; უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორიის მკვლევარი

m.ksovreli@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2009 წელს დაამთავრა მარკეტინგული და მედია კომუნიკაციების ინსტიტუტი ექიმი ლაბორანტის სპეციალობით. 2011 წელს დაამთავრა საქართველოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი ნეირობიოლოგიის სპეციალობით და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. 2012-2013 წლებში მუშაობდა ჭიპლარის სისხლის ბანკში ბიოლოგის თანამდებობაზე. 2013 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორიაში მკვლევარის პოციაზე. ჩართულია როგორც სამეცნიერო პროექტეში, ასევე სასწავლო პროცესებში. 2021 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის ბიოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი. 2022 წელს გაიმარჯა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანების კონკურსში პროექტით: "ფსევდო-პროტეინები ამინომჟავა ლეიცინის საფუძველზე, როგორც პერსპექტიული ბიოსამედიცინო მასალები." არის 10 სამეცნიერო სტატიის თანაავტორი და აქვს მონაწილეობა მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში.

განათლება

2021 წლიდან - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის და თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის ბიოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი
2009-2011 - ნეირომეცნიერებათა მაგისტრის აკადემური ხარისხი, საქართველოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი
2004-2009 წელი - ექიმი-ლაბორანტი, მარკეტინგული და მედია კომუნიკაციების ინსტიტუტი.

სასწავლო კურსები

უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია - ლაბორატორიული კურსი (B)
განვითარების ბიოლოგიის საფუძვლები (B)

პუბლიკაციები

Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Mtiulishvili, T., Dzmanashvili, Batsatsashvili, T., Zurabiani, K., Tughushi, D., Kantaria,Tem., Nadaraia, L., Rusishvili L., Piot, O., Terryn, C., Tchelidze, P., Katsarava, R., Kulikova, N. (2023). Leucine-based Pseudo-Proteins (LPPs) as Promising Biomaterials:  A Study of Cell-Supporting Properties.

Kachlishvili, T., Ksovreli, M., Gabruashvili, D., Museridze, M., Bezhuashvili, M., Zaalishvili, G., Kulikova, N. (2020). Low-dose trans-resveratrol induce poly (ADP)-ribosylation-dependent increase of the PPAR-γ protein expression level in the in vitro model of non-alcoholic fatty liver disease. Mol Biol Rep. 47(10):8331-8337. doi: 10.1007/s11033-020-05863-z

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2019). A new generation of biocompatible nanoparticles made of resorbable poly (ester amide)s, Ann. Agrarian Sci., 17 49-58.

Kantaria, Tem., Kantaria, Ten., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2017). In vitro biocompatibility and cell permeability study of biodegradable nanoparticles made of amino acid based poly (ester amide). J. Chem. Eng. Process Technol., 8:4 (Suppl).

Kantaria, Tem., Kantaria, Teng., Kobauri, S., Ksovreli, M., Kachlishvili, T., Kulikova, N., Tugushi, D., Katsarava, R. (2016). Biodegradable nanoparticles made of amino acid based ester polymers: preparation, characterization, and in vitro biocompatibility study. Appl. Sci. 6, 444; doi:10.3390/app6120444