მედეა ბურჯანაძე

ასოცირებული პროფესორი; ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

მედეა ბურჯანაძე

ასოცირებული პროფესორი; ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

m.burjanadze@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

1983-1987 წლებში სწავლობდა ლევან ყანჩაველის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 2005 და 2014 წლებში მუშაობდა სოფლის მეურნეობისა და ტყის ბიოლოგიური კვლევის სახელმწიფო ცენტრის ბიოკონტროლის ინსტიტუტში ჰისტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკის განყოფილებასა და მიკოლოგიისა და მიკოპესტიციდების ლაბორატორიაში დარმშტატში, გერმანია, DAAD-ს ფარგლებში. 2007-2008 წლებში აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში მუშაობდა ენტომოლოგიური კვლევის ლაბორატორიაში ვერმონტის უნივერსიტეტი, ბურლინგტონი, ვერმონტი, აშშ. არის სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო პროექტის მონაწილე, ავტორი და მენეჯერი (GNSF/STCU, SCOPES, CNR, BMBF, USA FRS). ფლობს 200-ზე მეტ ენტომოპათოგენური სოკოების იზოლატებს, რომელიც ინახება საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. გამოქვეყნებული აქვს 90-მდე სამეცნიერო ნაშრომი და ორი მონოგრაფია. შექმნილი აქვს ბიოლოგიური პრეპარატი (მიკოპესტიციდი) „ბოვერ ჯი“ (Bover Ge). 2007 წლიდან არის ბიოლოგიური კონტროლისა (მიკრობული კონტროლი და პარაზიტული ნემატოდები) და უხერხემლოთა პათოლოგიის საზოგადოების წევრი, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ელჩი, DAAD-ს ელჩი საქართველოში. ასევე სხვადასხვა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, Springer, Willye და MDPA-ის პუბლიკაციების საერთაშორისო ექსპერტი. ძირითადი საქმიანობის სფეროა ენტომოლოგია, მწერების პათოლოგია, ბიოლოგიური კონტროლი, სასოფლო სამეურნეო კულტურების, ტყის, დეკორატიული და ურბანული მავნე მწერების ინტეგრირებული მართვა. ძირითადი კვლევებია: ენტომოპათოგენური სოკოები, პარაზიტული ნემატოდები, ენტომოპათოგენური სოკოების მასობრივი გამრავლება და ბიოფორმულაცია. მას ამ მიმართულებით აქვს 35 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი და ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ასევე საინჟინრო აკადემიის საინჟინრო-ეკოლოგიის განყოფილების აკადემიკოსი, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის წევრი.

განათლება

1988 - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
1987 - ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი, ასპირანტი
1983 - საქართველოს სასოფლო-სასამეურნეო ინსტიტუტი, მცენარეთა დაცვის სპეციალობა

სასწავლო კურსები

მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვა (M)

პუბლიკაციები

Kharabadze, N., Chkhaidze, N., Abramishvili, T., Göktürk, T., Lobjanidze, M., Burjanadze, M. (2022). First Report of Hierodula transcaucasica Predation on The Halyomorpha halys in Georgia. International Journal of Tropical Insect Science, 1-13

Burjanadze, M., Kharabadze, N., Arjevanidze, M. (2021). Bover-Ge – mycopesticedes for the control Brown marmorated stink bug - Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae). Annals of Agrarian Science, v 19, 3, p.199-204

Gorgadze, O., Kuchava, M., Lortkipanidze, M., Gratiashvili, N., Burjanadze, M. (2021). The Effectivenes of Entomopathogenic Microorganizsms (Nematodes and Fungi) Against Curculio nucum (Coleoptera: Curculionidae). Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v, 15:2,108-113

ჯაფარიძე, ., სუპატაშვილი, ., ბურჯანაძე, მ. (2021). სუფთა და ჯანსაღი გარემო მოსახლეობისა და ყოველიცოცხალი ორგანიზმისათვის აუცილებელი სასიცოცხლო პირობაა - გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ინტერნეტ კონფ. „ტყის ეკოსისტემების გარემოს დაცვითი ფუნქციისოპტიმატიზ-ის გზები საქართველოში“ სოფლის. მეურნ. მეცნ. აკად. შრომათა კრებული, გვ.97-100

Supatashvili, A., Burjanadze, M., Berdzenishvili, B., Arjevanidze, M. (2020). Effectiveness of pheromone for the control Box Tree Moth - Cydalima perspectalis in Georgia Annals of Agrarian Science.Vol 17 No 1, 121-127. Volume 18, Number 4, 542-545

Burjanadze, M., Gorgadze, O., De Luca, F., Troccoli, A., Lortkipanidze, M., Kharabadze, N., Arjevanidze, M., Fanelli, E., Tarasco, E. (2020). Potential of native entomopathogenic nematodes for the control of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys in Georgia. Biocontrol Science and Technology 2020-06-08T06:47:44Z DOI: 10.1080/09583157.2020.1776217

Lortkipanidze, M., Gorgadze, O., Kuchava, M., Kokhia, M., Burjanadze, M. (2020). Role of the major ecological factors on the formation of nematode fauna. International Journal of Fauna and Biological Studies, 7(2): 65-70

Burjanadze, M., Kharabadze, N., Сhkhidze, N. (2020). Testing local isolates of entomopathogenic microorganisms against Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys in Georgia. BIO Web of Conferences, Volume 18, IV All-Russian Plant Protection Congress with international participation “Phytosanitary Technologies in Ensuring Independence and Competitiveness of the Agricultural Sector of Russia

Burjanadze, M., Kharabadze, N, Chkhaidze, N. (2020). Natural enemies and its potential for the control of Brown marmorated stink bug - Halyomorpha halys. in Georgia BIO Web of Conferences

Burjanadze, M., Gorgadze, O., De Luca, F., Troccoli, A., Lortkipanidze, M., Kharabadze, N., Arjevanidze, M., Fanelli, E., Tarasco, E. (2020). Potential of native entomopathogenic nematodes for the control of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys in Georgia. Biocontrol Science and Technology 2020-06-08T06:47:44Z DOI: 10.1080/09583157.2020.1776217

ბურჯანაძე, ., სუპატაშვილი, . (2020). საქართველოს წიწვოვან ტყეებში გავრცელებული მავნექერქიჭამიები. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ-სი. 104 გვ.

Kunelauri, N., Baramidze, V., Mikeladze, E., Shubladze, E., Koridze, K., Kharabadze, N., Burjanadze, M. (2019). Genotype diversity and pathogenicity of Beauveria spp. Isolates from different ecoregions of Georgia Annals of Agrarian Science, Vol. 17, No 1, pg. 90-101

Supatashvili, A., Burjanadze, M., Berdzenishvili, B. (2019). New invasive pest - box tree moth Cidalima perspectalis Walker. (1859)- in Gerrgia on Colchic box tree Buxus colchica Pojark. main aspects of biology of th pestand measures for its control. Annals of Agrarian Science. Vol 17 No 1, 121-127

Kharabadze, N., Chkhaidze, N., Burjanadze, M., Lobjanidze, Mz. (2019). Brown Marmorated Stink Bug, Halyomorpha halys,a new hazard for biodiversity of Georgia. 1st International Scientific Advances and perspectives of Biodiversity Research and Conservation in Georgia. Tbilisi, Georgia

Burjanadze, Medea, Gaganidze, Dali, Arjevanidze, Mariam, Nakaidze, Elena, Tsereteli, Giuli. (2016). Identification of Bacillus in Population Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata Say and Mottled Umber Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v,10,2:133-137

Tsintskaladze, Eprikashvili, Urushadze, Kordzakhia, Sharashenidze, Zautashvili, Burjanadze. (2016). Nanomodified natural zeolite as a fertilizer of proponged activite. Annals of Agrarian Science

Burjanadze, M., Supatashvili, A. (2015). Relationships between forest insects & pathogens and global climate change. Complex Networks and Climate Variability. Vienna, Austria, p. 11

Supatashvili, A., Burjanadze, M. (2015). Pathogens and nematodes of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) in Georgia coniferous forest. International Congress on Invertebrate Pathology and microbial Control and the 48th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology. Vancouver, Canada. p. 87

Supatashvili, A., Burjanadze, M., Lortkipanidze, M. (2015). Influence of ecological factors on the formation of nematode fauna of spruce bark beetle Ips typographus (Col., Scolytidae). IUFRO meeting, Population Dynamics of Integrated control of Forest defoliating and other insects”. Sopot, Poland. p. 80

Burjanadze, M., Lortkipanidze, M., Supatashvili, A., Kajaia, G. (2015). Nematodes Associated with Bark Beetle Ips typographus in Borjomi Georgia. Georgian National Academy of Sciences, Bulletin, Georgian Academy Press, vol. 9. no.1. p.163-167

Gorgadze, O., Lortkipanidze, M., Ogier, J.C., Tailliez, P., Burjanadze, M. (2015). Steinernema tbilisiensis sp.n. (Nematoda :Steinernematidae), a new species of entomopathogenic nematode from Georgia. Journal Agriculture Science and Technology vol. 5, 5:264-276

Burjanadze, M., Gaganidze, D., Arjevanidze, M., Nakaidze, E., Tsereteli, G., Kharadze, Sh. (2015). Bacillus associated with Colorado Potato Beetle – Leptinotarsa decemlineata Say and the Mottled Umber - Erannis defoliaria Clerrck in Georgia. IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 94, 283-287

Burjanadze, M., Lortkipanidze, M., Supatashvili, A., Kajaia, G. (2015). Nematodes Associated with Bark Beetle Ips Typographus in Borjomi Gorge. Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, v,9,1: 163-176

Burjanadze, M., Gogebashvili, M., Ivanishvili, N., Abramishvili, T. (2014). Radiobiological methods for screening of resistant streins of Beauveria bassiana. Annals of agrarian science, vol. 12, no.3, pp.66-70

Burjanadze, M., Nakaidze, E., Arjevanidze, M., Abramishvili, T. (2013) Effects of endemic strains of Beauveria bassiana (Bb023) and Metarhizium anisopliae (M027) against FWW - Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in Georgia IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 90, 97-101

Gorgadze, O., Lortkhipanidze, M., Tailliez, P., Burjanadze, M., Kuchava, M. (2013). Field evaluation of Entomopathogenic nematodes for controlling FWW Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) in West Georgia. IOBC wprs, Bulletin OILBN, Vol. 90, 293-296

Burjanadze, M., Lortkipanidze, M., Gorgadze, O. (2012). Influence of ecological factors on the formation of Nematode fauna of Bark Beetles (Coleoptera:Scolitidae). Bull. Acad. Nac. Sci.Georgia, vol 6,1: 133-136

Göktürk, T., Burjanadze, M., Aksu, Y., Supatashvili, A. (2012). Morphology, biology, damage and control of Tortrix viridana L. (Lepidoptera:Tortricidae) Kazbegi Nationalpark in Republic of Georgia. Forest entomology and pathology symposium., v.1, 289-294