მერი სალაყაია

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის ფეხსახსრიანთა ლაბორატორიის მკვლევარი

მერი სალაყაია

ენტომოლოგიის ინსტიტუტის ფეხსახსრიანთა ლაბორატორიის მკვლევარი

m.salakaia@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2001 წელს დაამთავრა თბილისის სულხან საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 2004-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტის უხერხემლო ცხოველთა ლაბორატორიაში ლაბორანტად. 2009-2012 წლებში იკავებდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენტომოლოგიისა და ბიოკონტროლის კვლევითი ცენტრის ასისტენტ-მკვლევარის პოზიციას. 2012-2013 წლებში იყო მასწავლებლობის მაძიებელთა პროგრამის მონაწილე. 2012 წლიდან მუშაობს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარად. მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა საგრანტო პროექტებში. არის რამოდენიმე სტატიისა და მონოგრაფიის თანავტორი.

განათლება

2001 - თბილისის სულხან საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ბიოლოგია-ეკოლოგია, მაგისტრი

პუბლიკაციები

Japoshvili, G., Arabuli, T., Salakaia, M., Tskaruashvili, Z., Kirkitadze, G., Talamas, E. (2022). Surveys for Halyomorpha halys (Stål)(Hemiptera: Pentatomidae) and its biocontrol potential by parasitic wasps in the Republic of Georgia (Sakartvelo). Phytoparasitica, 50:127-137

Murvanidze, M., Mumladze, L., Todria, N., Salakaia, M., Maraun, M. (2019). Effect of ploughing and pesticide application on oribatid mite communities. International Journal of Acarology. 45:4, 181-188 DOI: 10.1080/01647954.2019.1572222

Japoshvili, G., Salakaia, M., Kirkitadze, G., Batsankalashvili, M. (2017). List of encyrtids (Hymenoptera: Encyrtidae) from subalpine and alpine zones of Lagodekhi protected areas with new records from Georgia and Transcaucasia. Turkish Journal of Zoology, 41: 342-344. SCI

Murvanidze, M., Mumladze, L., Arabuli, T., Barjadze, Sh., Salakaia, M. (2016). Oribatida diversity in different microhabitats of Mtirala National Park. Journal of Acarological Society of Japan. 25(S1): 35-49

Mumladze, L., Murvanidze, M., Maraun, M., Salakaia, M. (2015). Oribatid mite communities along an elevational gradient in Sairme gorge (Caucasus). Experimental and Applied Acarology. 66: 41-51

Barjadze, Sh., Murvanidze, M., Arabuli, T., Pkhakadze, V., Mumladze, L., Chunashvili, T., Gratiashvili, N., Salakaia, M. (2015). Annotated List of the Invertebrates in the Caves of Racha Region (Western Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology. 24: 46-56