მიხეილ ასათიანი

ლექტორი; მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

მიხეილ ასათიანი

ლექტორი; მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

m.asatiani@agruni.edu.ge Copy Email Copied!

ბიოგრაფია

2016 წლიდან არის საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. 2004 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ბიოტექნოლოგიაში. 2009 წელს მიიღო ჰაიფის უნივერსიტეტის PhD ხარისხი (ბიოტექნოლოგია). 2009-2010 და 2012-2013 წლებში დაამთავრა ჰაიფის უნივერსიტეტის პოსტდოქტორანტურა. 2010 წლიდან მიწვეული მეცნიერის, ვიზიტორი მეცნიერის, ასოცირებული პროფესორისა და წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომლის სტატუსით სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწეოდა მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში: ლატვიის მერქნის ქიმიის ინსტიტუტი (რიგა, ლატვია), ჰაიფის უნივერსიტეტი (ჰაიფა, ისრაელი), ჩუნგ ჰსინგის ეროვნული უნივერსიტეტი (ტაიჩუნგი, ტაივანი), ეგე უნივერსიტეტი (იზმირი, თურქეთი), პეკინის უნივერსიტეტი - ჰონკონგის ბაპტისტური უნივერსიტეტი (ჯუჰაი, ჩინეთი), პალერმოს უნივერსიტეტი (პალერმო, იტალია), ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ტალინი, ესტონეთი). არის სამეცნიერო ჟურნალების “SF Journal of Biotechnology and Biomedical Engineering” და “Frontiers in Fungal Biology” რედკოლეგიის წევრი და “International Journal of Medicinal Mushrooms” თანარედაქტორი. არის „სამედიცინო სოკოების საერთაშორისო საზოგადოებისა“, და „საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. 2009 წლიდან არის ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების მონაწილე, კოორდინატორი და ხელმძღვანელი. მისი კვლევის ინტერესებს წარმოადგენს: საკვები და სამედიცინო სოკოების წარმოება და მათი ბიოაქტიური ნაერთების სინთეზის უნარის შესწავლა; სამედიცინო სოკოების ფარმაცევტული და სამედიცინო თვისებების კვლევა; სამედიცინო სოკოების ანტიოქსიდანტური, თავისუფალი რადიკალების მაინჰიბირებელი და ანტისიმსივნური პოტენციალის შესწავლა; მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგია, ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია; ლიგნინაზური და ცელულაზური ფერმენტების სინთეზი და გამოყენება; ლიგნოცელულოზური სუბსტრატების ბიოკონვერსია დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქტებად. აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში და აქვეყნებს სამეცნიერო პუბლიკაციებს მაღალ იმპაქტფაქტორიან საერთაშორისო ჟურნალებში. სამეცნიერო საქმიანობის გარდა ეწევა ასევე ინტენსიურ პედაგოგიურ საქმიანობას. არის არაერთი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.

განათლება

2009 წელი - აკადემიური დოქტორი (ბიოტექნოლოგია), ჰაიფის უნივერსიტეტი (ჰაიფა, ისრაელი)
2004 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრი ბიოტექნოლოგიაში

პუბლიკაციები

Berikashvili, V., Khardziani, T., Kobakhidze, A., Kulp, M., Kuhtinskaja, M., Lukk, T., Gargano, ML., Venturella, G., Kachlishvili, E., Metreveli, E., Elisashvili, V., Asatiani, M. (2023). Antifungal Activity of Medicinal Mushrooms and Optimization of Submerged Culture Conditions for Schizophyllum commune (Agaricomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms, 25: 1 – 21.

Elisashvili, Vladimir, Asatiani, Mikheil D., Khardziani, Tamar, Rai, Mahendra. (2022). Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms. Book: Natural Antimicrobials from Basidiomycota Mushrooms, Chapter: 13, Pages 323-353.Springer Nature, Switzerland

Huang, Chi-Wei, Hung, Yu-Ching, Chen, Liang-Yin, Asatiani, Mikheil, Klarsfeld, Gadi, Melamed, Dobroslav, Fares,Basem, Wasser, Solomon P., Mau, Jeng-Leun. (2022). Antioxidant Activities of Hot Water Extracts from Mycelial Biomass of Medicinal Agaricomycetes Mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 24: 21 – 30

Huang, CW., Hung, YC., Chen, LY., Asatiani, M., Elisashvili, V., Klarsfeld, G., Melamed, D., Fares, B., Wasser, SP., Mau, JL. (2021). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Different Combinations of Submerged Cultured Mycelia of Medicinal Mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 23: 1 – 24

Huang, CW., Hung, YC., Chen, LY., Asatiani, M., Elisashvili, V., Klarsfeld, G., Melamed, D., Fares, B., Wasser, SP., Maua, JL. (2021). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Different Combinations of Submerged Cultured Mycelia of Medicinal Mushrooms. Int. J. Med. Mushr. 23: 1–24

Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. Book: Microbial Enzymes and Biotechniques, Springer Nature, Singapore Pte Ltd. Chapter: 7, Pages 107-130

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2020). Cerrena unicolor BCC306 - new potent producer of lignin-modifying enzymes. Ann. Agr. Sci. 18: 10-17

Kobakhidze, A., Asatiani, MD., Khardziani, T., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2020). Evaluation of Cerrena unicolor BCC 300 and their Enzymes for Decolorization of Synthetic Dyes. Ann. Agric. Sci. 18: 147-154

Elisashvili, V., Asatiani, M., Kachlishvili, E. (2020). Revealing of the features of the oxidative enzyme production by white-rot basidiomycetes during fermentation of plant raw materials. In: Shukla P. (ed) Microbial Enzymes and Biotechniques. Springer, Singapore. Chapter 7. pp. 107-130

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Kobakhidze, A., Rusitashvili, M., Tsokilauri, A., Gogebashvili, D. (2019). Lignocellulosic Waste Biorefinery for Unlocking the Biotechnological Potential of Basidiomycota. International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology. 2278: 030-034

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2019). Laccases and their application in bioremediation of organic pollutants (Review). Ann. Agr. Sci. 17: 383-396

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A. Elisashvili, V. (2018). Evaluation of Lignin-Modifying Enzyme Activity of Trametes spp. Isolated from Georgian Forests with an Emphasis on T. multicolor (Nees) Pilát Biosynthetic Potential. Int. J. Med. Mushr. 20: 971–987

Asatiani, M., Sharvit, L., Barseghyan, GS., Chan, JSL., Elisashvili, V., Wasser, SP. (2018). Cytotoxic Activity of Medicinal Mushroom Extracts on Human Cancer Cells. SF J. Biotechnol. Biomed. Eng. 1: 1006

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD. (2018). Efficient production of lignin-modifying enzymes and phenolics removal in submerged fermentation of olive mill by-products by white-rot basidiomycetes. Int. Biodeterior. Biodegrad. 134: 39–47

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, MD., Darlington, R., Kucharzyk, KH. (2017). Physiological peculiarities of lignin-modifying enzyme production by the white-rot basidiomycete Coriolopsis gallica strain BCC 142. Microorganisms. 5: 73

Chien, RC., Lin, LM., Chang, YH., Lin, YC., Wu, PH., Asatiani, MD., Wasser, SG., Krakhmalnyi, M., Agbarya, A., Wasser, SP., Mau, JL. (2016). Anti-inflammation of fruiting bodies and submerged cultured mycelia of culinary-medicinal higher Basidiomycetes mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 18: 999–1009

Kachlishvili, E., Asatiani, M., Kobakhidze, A., Elisashvili, V. (2016). Trinitrotoluene and mandarin peels selectively affect lignin-modifying enzyme production in white-rot basidiomycetes. SpringerPlus. 5: 252

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Jokharidze, T., Kobakhidze, A., Metreveli, E., Khardziani, T., Berikashvili, V., Asatiani, M. (2016). Wood-rotting fungi lignocellulolytic enzyme overproduction for application in lignocellulose biorefinery and bioremediation. New Biotechnol. 33: 189–190

Kobakhidze, A., Asatiani, M., Kachlishvili, E., Elisashvili, V. (2016). Induction and catabolite repression of cellulase and xylanases synthesis in the selected white-rot Basidiomycetes. Ann. Agr. Sci. 14: 169-176

Elisashvili, V., Kachlishvili, E., Asatiani, M. (2015). Shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (higher basidiomycetes) productivity and lignocellulolytic enzyme profiles during wheat straw and tree leaf bioconversion.  International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 77–86

Chan, JSL., Barseghyan, GS., Asatiani, MD., Wasser, SP. (2015). Chemical composition and medicinal value of fruiting bodies and submerged cultured mycelia of caterpillar medicinal fungus Cordyceps militaris CBS-132098 (Ascomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 649–659

Chan, JSL., Asatiani, MD., Sharvit, L., Trabelcy, B., Barseghyan, GS., Wasser, SP. (2015). Chemical composition and medicinal value of the new Ganoderma tsugae var. jannieae CBS-120304 medicinal higher Basidiomycete mushroom. International Journal of Medicinal Mushrooms. 17: 735–747

Irbe, I., Elisashvili, V., Asatiani, MD., Janberga, A., Andersone, I., Andersons, B., Biziks, V., Grinins, J. (2014). Lignocellulolytic activity of Coniophora puteana and Trametes versicolor in fermentation of wheat bran and decay of hydrothermally modified hardwoods. International Biodeterioration and Biodegradation. 86: 71-78

Cohen, N., Johen, C., Asatiani, MD., Varshney, VK., Yu, HT., Yang, YC., Li, YH., Mau, JL., Wasser, SP. (2014). Chemical composition and nutritional and medicinal value of fruit bodies and submerged cultured mycelia of culinary-medicinal higher Basidiomycetes mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 16: 273–291

Lin, SY., Chen, YK., Yu, HT., Barseghyan, GS., Asatiani, MD., Wasser, SP., Mau, JL. (2013). Comparative study of contents of several bioactive components in fruiting bodies and mycelia of culinary-medicinal mushrooms. International Journal of Medicinal Mushrooms. 15: 315–323

Janberga, A., Irbe, I., Biziks, V., Kurnosova, N., Asatiani, MD., Andersons, B., Andersone, I. (2013). Biodegradation of treated softwood and hardwood species by brown rot fungi. Environmental and Experimental Biology. 11: 17–22